Uutiset

Naiset ja verkostoituminen - uran edistämistä vai kuohuviinin kilistelyä?

Turha vaatimattomuus ja pelko kiitollisuudenvelkaan jäämisestä estävät naisia verkostoitumasta tehokkaasti, kertoo tuore tutkimus.
The picture shows professor Marjo-Riitta Diehl in front of a window.
Professori Marjo-Riitta Diehlin mukaan naiset arvostavat "siinä sivussa" tapahtuvaa verkostoitumista. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto.

Tuoreen tutkimuksen mukaan naiset epäröivät uran kannalta hyödyllisten verkostojen rakentamista, koska he aliarvioivat omaa kykyään tuoda lisäarvoa verkostojen muille jäsenille. Naiset myös uskovat hyötyvänsä verkostoista niiden muita jäseniä enemmän ja pelkäävät siksi jäävänsä kiitollisuudenvelkaan.

”Erilaiset verkostot ovat uralla etenemisen kannalta hyödyllisiä kaikille, mutta tutkimustieto osoittaa miesten hyötyvän verkostoista naisia enemmän. Naisten tehottomamman verkostoitumisen taustalla ovat muun muassa haasteet työn ja perheen yhteensovittamisessa ja se että verkostot rakentuvat usein miehiä kiinnostavien teemojen tai aktiviteettien ympärille”, kertoo johtamisen professori Marjo-Riitta Diehl.   

”Omat tutkimustuloksemme osoittavat lisäksi, että taustalla vaikuttavat myös nimenomaan naisille ominaiset syyt, kuten turha vaatimattomuus, oman arvon aliarviointi ja pelko kiitollisuudenvelkaan jäämisestä.”

Myös stereotypiat, joiden mukaan proaktiivinen ja oman hyödyn tavoittelemiseksi tapahtuva verkostoitumisen sopii miehille, mutta ei naisille, voivat saada naiset epäröimään vaikutusvaltaisiin verkostoihin pyrkimistä. Koska työelämässä kuitenkin tarvitaan osaavia naisia, Marjo-Riitta Diehl haluaa rohkaista naisia verkostoitumaan nykyistä tehokkaammin. Keinot, joilla nykytilanne voidaan muuttaa, eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia, vaan rohkaisua tarvitaan monilla rintamilla.

”Pelkkä kehotus olla itsevarmempi ja tuoda itseään enemmän esille ei yksin saa naisia verkostoitumaan tehokkaammin. Tarvitaan esimerkiksi huolella suunnitteluja mahdollisuuksia verkostoitua ja uralla korkealle edenneitä henkilöitä, jotka auttavat naisia ottamaan ne ensimmäiset tärkeät askeleet verkostojen luomisessa”, Diehl sanoo.

Pelkkä kehotus olla itsevarmempi ja tuoda itseään enemmän esille ei yksin saa naisia verkostoitumaan tehokkaammin.

Professori Marjo-Riitta Diehl

Apua naisten omista verkostoista?

Mutta mitä mieltä tutkija on varta vasten naisille tarkoitetuista verkostoista? Jos ne kerran toimivat miehillä, miksi ne eivät toimisi myös naisilla?

”Valitettavasti tutkimustuloksemme eivät yksiselitteisesti tue vain naisille tarkoitettujen verkostojen paremmuutta. Tämä johtuu siitä, etteivät uran eri vaiheessa olevien naisten verkostoitumistarpeet välttämättä kohtaa”, Marjo-Riitta Diehl kertoo.

 ”Havaitsimme, etteivät harvat urallaan korkealle edenneet naiset kenties  koe tarvetta verkostoitua nuorempien naisten kanssa, koska he ovat jo kaiken saavuttaneet miesten kirjoittamien sääntöjen mukaan. Uransa keskivaiheilla olevat naiset taas tietävät, että huipulle pääsy vaatii paljon, ja jos he lisäksi elävät ruuhkavuosia, he usein odottavat hyötyvänsä verkostoista ja saavansa kunnon vastinetta verkostoitumiseen käyttämältään ajalta. Nuorimmat naiset eivät puolestaan ehkä edes koe sukupuolta uraan vaikuttavana asiana. He saattavat hakea verkostoitumistilaisuuksista enemmän viihdettä kuin tietoista uran kannalta tärkeiden suhteiden luomista.”  

Vain naisille tarkoitetut verkostot voivat kuitenkin myös olla hyödyllisiä naisten työurien kehittymisen kannalta, sillä niissä kuullaan esimerkiksi avoimista työpaikoista tai vaihdetaan kokemuksia palkkaneuvotteluista.

Naiset näyttävät verkostoituvan mielellään ”siinä sivussa”, eli verkostoituminen voi tapahtua jonkun muun teeman – vaikka sijoittamisen taikka lenkkeilyn – ohessa. Toisaalta niinhän miesten verkostoituminenkin monesti tapahtuu! Onkin tärkeää, että naisille suunnattujen verkostojen tavoitteet määritellään selkeästi ja toiminta suunnitellaan sen mukaisesti – ilman, että keskiössä on välttämättä verkostoituminen.

”Naisten verkostoja ei pidä missään nimessä leimata pelkäksi kuohuviinin kilistelyksi, sillä jos niiden tavoitteet ja toiminta suunnitellaan huolellisesti, niissä kyllä voidaan luoda hyödyllisiä suhteita ja siten edistää naisten etenemistä työuralla”, Marjo-Riitta Diehl rohkaisee.

 

Lue lisää:
Linkki Forbes-lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa Marjo-Riitta Diehl kommentoi naisten asemaa työelämässä. 

Lue lisää

Marjo-Riitta Diehl, Aalto BIZ

Marjo-Riitta ”Maikki” Diehl: Tutkin organisatorista oikeudenmukaisuutta

Johtamisen laitoksella aloittaneen professorin (associate) mukaan reiluus ja oikeudenmukaisuus ovat erittäin tärkeitä, kun pyritään varmistamaan ryhmien ja organisaatioiden yhteistyö.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Seinäplansseja ja kirjapöytiä näyttelytilasta.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto ARTS Booksissa juhlitaan 500:aa julkaistua teosta vuonna 2022

Aalto ARTS Books julkaisi 500. toimitetun teoksensa keväällä 2022. Juhla huipentuu toukokuussa Väreessä järjestettävään näyttelyyn, joka esittelee kustantamon toimintaa ja teoksia vuosien ajoilta.
Rulpa_Anna Aleksejeva in WantedDesign
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Wood Studio -kurssille menestystä WantedDesign New Yorkissa

Aalto-yliopisto osallistuu newyorkilaisen muotoilufoorumi WantedDesignin verkkonäyttelyyn. WantedDesign 2022 on sarja digitaalisia tapahtumia, jotka esittelevät laadukkaita muotoilu- ja suunnittelukonsepteja ympäri maailman. Mukana ovat myös maailman huippukoulut.
A portrait of Maria Sammalkorpi.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Novo Nordisk -säätiöltä tutkimusrahoitus Maria Sammalkorvelle laskennalliseen biosynteettisten materiaalien tutkimukseen

Senior Scientist Maria Sammalkorpi on saanut Novo Nordisk -säätiöltä erittäin kilpaillun Ascending Investigator 2022 -tutkimusrahoituksen. Myönnetyn rahoituksen suuruus on noin 9 miljoonaa Tanskan kruunua (1,2 miljoonaa euroa).
Two models wearing grey solar cell clothing.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkijat kehittivät vaatteisiin näkymätöntä aurinkokennoteknologiaa, joka kestää konepesua

Tutkijat kehittivät tekstiileihin pesunkestävää aurinkokennoteknologiaa, joka voidaan myös piilottaa kankaan alle. Kennojen näkymättömyys suojaa niitä - ja tekee vaatteista houkuttelevampia, sanovat fysiikan ja muotoilun tutkijat. Lupaavia sovelluskohteita löytyy esimerkiksi työ- ja retkeilyvaatteista sekä valoon reagoivista verhoista.