Uutiset

Luovat alat saavat toimenpideohjelman ekologisen kestävyyden parantamiseen

Esiselvitys osoitti, että jo tehty kestävyystyö ja -ratkaisut jäävät usein pienen piirin tietoon, koska niistä ei viestitä tarpeeksi. Luovien alojen muutosvoima voisi ulottua yhteiskunnan ja teollisuuden moniin kolkkiin rakentamisesta tekstiilien valmistukseen.
Colourful illustrations that represent creative industries form a map of Finland on a black background.
Kuvitus: Merle Karp

Kaikilla aloilla tarvitaan merkittäviä muutoksia ekologisen kriisin ratkaisemiseen. Luovilta aloilta on Suomessa puuttunut kattava, valtakunnallinen tiekartta ja toimenpideohjelma, jossa toiminta sovitetaan ympäristön kantokyvyn rajoihin ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseksi.

Aalto-yliopisto ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat yhteistyössä tehneet esiselvityksen luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmaan, joka tähtää alojen valtakunnalliseen hiilineutraaliuteen ilmasto-, luonto- ja kiertotaloustavoitteet huomioiden. Esiselvitys perustuu aineistoanalyysiin ja alan toimijoiden haastatteluihin.

Luovat alat työllistävät Suomessa noin 100 000 henkilöä, ja niiden osuus kaikista työpaikoista on 3–5 prosenttia. Alat peittoavat niin työllistävyydellään kuin tuottavuudellaan esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai maatalouden toimialat.

Luoviin aloihin kuuluu laaja joukko erilaisia toimijoita. Esiselvityksessä luovat alat on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: arkkitehtuuri, audiovisuaalinen ala, esittävä taide, kirjastot, kustannus- ja media-ala, kuvataide, muoti- ja tekstiiliala, muotoilu, museot ja elävä kulttuuriperintö, musiikki, pelit ja tapahtumat. Luokituksen lähtökohtana on käytetty työ- ja elinkeinoministeriön tekemää luokitusta.

Graphic that shows how creative sectors could join their forces and contribute to a more sustainable future.
Luovien alojen kestävyysmurrosta voidaan tukea monin keinoin, ja alojen muutosvoima ulottuu myös muualle yhteiskuntaan. Kuvitus: Merle Karp

Yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia

Aalto-yliopistossa opiskelijaharjoitteluna tehdyt haastattelut ja aineistoanalyysi kartoittivat luovien alojen kestävyysmurrosta nopeuttavia toimia ja menetelmiä Suomessa. Selvityksen tavoitteena on hahmottaa luovien alojen lähtötilannetta ja mahdollisuuksia ekologisesti kestäviin toimintamalleihin siirtymisessä.

Esiselvityksen perusteella luovilla aloilla on paljon kestävyyttä kehittävää toimintaa ja vakiintuneita toimintatapoja, kuten työkaluja, laskureita ja oppaita. Kestävyysteoista ja hyvistä toimintatavoista ei kuitenkaan viestitä tarpeeksi, ja siksi kestävyystyö ja niiden myötä syntyneet ratkaisut eivät leviä eri toimijoiden kesken.

Vaikka luovat alat ovat keskenään hyvin erilaisia, on aloilla monia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia kestävyyden kehittämisessä.

Kunkin alan tilanteeseen pureudutaan esiselvityksessä omassa luvussaan. Yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia käsitellään Luovat alat kestävyyttä etsimässä -osiossa.

Luovat alat ovat muutosvoimaltaan kokoaan suurempia. Näiltä aloilta lähtevät kulttuuri- ja arvomuutokset heijastuvat esimerkiksi vaate- ja rakennusteollisuuden toimintaan ja kysyntään, sekä siihen, mistä olemme valmiita maksamaan, ja mitä asioita painotamme valintoja tehdessämme.

Kaikista merkittävimmäksi vaikuttamismahdollisuudeksi luovilla aloilla nähtiin niiden roolin ja muutosvoiman tunnistaminen ja tukeminen: luovat alat voivat tuoda esille ekologisiin kriiseihin, kiertotalouteen ja luontoon liittyvää sisältöä, arvoja ja ratkaisuja.

 

Lue esiselvitys kokonaisuudessaan alta.

Lisätiedot esiselvityksestä

Riikka Mäkikoskela
Head of Radical Creativity, Aalto-yliopisto
+358 45 1313562
[email protected]

Anu Mänty
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut, Sitra
+358 29 4618 435
[email protected]

 

Luovien alojen ekologisen kestävyystoimenpideohjelman pilottialueena on Uusimaa, jossa jaetaan tietoa ja aktivoidaan maakunnan toimijoita sekä luovien alojen yhdistysten ja verkostojen että kuntien kautta.

 

Lisätiedot käynnistyneestä toimenpideohjelmasta

Uudenmaan liitto:

Jaana Eskola
Projektipäällikkö, Luovat alat, ilmastonmuutos
+358 40 182 4893
[email protected]

Pia Tynys
Johtava ilmastoasiantuntija, Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta
+358 40 149 2244
[email protected]

 

Ilmoittaudu mukaan

Radical creativity illustration: Anna Muchenikova

Radikaali luovuus

Rakennamme vahvan, luovan yhteisön tukemaan uutta ajattelua.

Strategiamme
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Feedback controlled hydrogels. Picture: Ikkala lab / Aalto University and Priimägi lab / Tampere University
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkijat loivat itsesäätyvän materiaalin mimosan ja kärpäsloukkukasvin innoittamina

Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat ovat onnistuneet kehittämään homeostaattisen järjestelmän, joka reagoi ympäristön muutoksiin dynaamisesti samaan tapaan kuin elävät organismit. Saavutus voi mahdollistaa uudenlaisia älykkäitä materiaaleja ja interaktiivista pehmeää robotiikkaa.
Aalto-yliopiston opiskelijat Joensuun torilla
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aalto Road Show valloitti Itä-Suomen!

Aalto-yliopisto jalkautui viikon kestävälle lukiokiertueelle, Aalto Road Showlle, Itä-Suomeen viikolla 44.
Opiskelijat tutkimassa aurinkopaneelia.
Mediatiedotteet, Opinnot Julkaistu:
Andrea Sand
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Piille löytyy elektroniikassa lupaavia haastajia, mutta niiden säteilynkestävyys on arvoitus – tutkimusprojekti kehittää tehokasta tapaa säteilyvaurioiden ennustamiseen

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Andrea Sand sai Euroopan tutkimusneuvostolta merkittävän rahoituksen puolijohteiden säteilyvaurioiden ennustamiseen. Uusi menetelmä voi avata ovia seuraavan sukupolven materiaalien käyttöönotolle.