Uutiset

Kurssikuvaukset sisältävät tiedon kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä

Reilu kolmannes kursseista käsittelee kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen liittyviä teemoja.
Three happy students. Photo: Unto Rautio
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Keväästä 2020 alkaen kurssien vastuuopettajat Aalto-yliopistossa ovat analysoineet kurssiensa sisällöt kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta ja määritelleet kurssien sisältöjen kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet. Käytännössä opettajat merkitsevät kurssikuvauksiin ne kestävän kehityksen tavoitteet (YK:n Sustainable Development Goals, SDG), jotka ovat kurssin sisältöjen kannalta keskeisiä. Näin myös opiskelijoiden on aiempaa helpompaa löytää kursseja, jotka käsittelevät juuri heitä kiinnostavia kestävän kehityksen teemoja.

Kauppakorkeakoulussa on lukuvuonna 2023–2024 tarjolla yhteensä 562 kurssia. Niistä 203 kurssin sisältöihin (36,1 %) kuului kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia teemoja. Vertailun vuoksi, lukuvuonna 2020–21 tarjolla oli yhteensä 471 kurssia, joista 214 kurssin (45,44 %) sisällöissä näkyi kestävän kehityksen tavoitteet. 

YK:n määrittelemistä 17 kestävän kehityksen tavoitteesta Kauppakorkeakoulussa on eniten opetustarjontaa ihmisarvoista työtä ja talouskasvua edistävän tavoitteen (SDG nro 8) aihealueista. Näitä kursseja on tänä lukuvuonna 123 eli 21,8 % koko kurssitarjonnasta (keväällä 2020: 146 eli 29,2 %). Toiseksi eniten opetustarjontaa oli kestäviä infrastruktuureja, kestävää teollisuutta ja innovaatioita edistävän tavoitteen (SDG nro 9) aihealueista. Näitä kursseja on 59 eli 10,5 % koko kurssitarjonnasta (keväällä 2020: 90 eli 18 %). Muita kestävyysteemoja käsiteltiin kursseilla vähemmän.

Kuten yllä olevista vertailuista nähdään, kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät vähemmän tämän lukuvuoden kurssikuvauksissa kuin kolme vuotta sitten lukuvuonna 2020–21. Eroja selittää osaltaan se, että kurssikuvausten SDG-merkintöjen ohjeistusta on täsmennetty edellisistä vuosista siten, että ”keskeisellä” opetussisällöllä tarkoitetaan sellaisia teemoja, jotka näkyvät myös joko kurssin osaamistavoitteissa tai kurssin kuvaustekstissä. Esimerkiksi kestävyysnäkökulman pelkkä maininta tai kursorinen läpikäynti kurssilla ei riitä siihen, että koko kurssi merkittäisiin SDG-symbolilla. 

Kestävyyden integrointi opetukseen on jatkuvan kehityksen prosessi

Aalto-yliopistossa lähtökohtana on kestävän kehityksen integroiminen opetukseen siten, että kaikkien koulutusohjelmien sisällöissä käsitellään kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä teemoja. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen opetussisältöihin on keskeistä opetuksen kehittämisessä. Näiden tavoitteiden käsittely kauppatieteiden eri alueiden opetuksen yhteydessä on osa Aalto-yliopiston strategian mukaista kestävyyden integrointia opetukseen. Siksi opetukseen sisältyvä kestävyysteemojen käsittely on tärkeää tehdä myös näkyväksi kurssikuvauksista lähtien.

”Kansainvälisestikin vertailtuna olemme tässä edelläkävijöitä. Toki meilläkin riittää työtä kestävän kehityksen ajattelun sisällyttämisessä jatkossa yhä useampiin kursseihin ja toisaalta niiden syvällisemmän ymmärryksen lisääminen kursseilla, joissa ne toistaiseksi näkyvät maininnan tasolla”, sanoo professori Minna Halme.

Aalto-yliopisto on sitoutunut kokonaisvaltaisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Opetuksen lisäksi ne ovat olennainen osa tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja kampuskehitystä. Aalto-yliopisto on myös ensimmäisenä suomalaisena yliopistona allekirjoittanut kansainvälisen SDG Accord -sitoumuksen. Se on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen vastaus YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja sillä vahvistetaan yliopistojen roolia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa. Yli 150 korkeakoulua ympäri maailmaa on tähän mennessä allekirjoittanut sitoumuksen.

Lisää aiheesta:

strategy workshop Image: Mikko Raskinen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto sitoutuu ensimmäisenä yliopistona Suomessa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.

Kestävä kehitys
SDG accord

Aalto sitoutuu edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Aalto sitoutuu ensimmäisenä yliopistona Suomessa edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.

Kestävä kehitys
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Robottien rakentelua Aalto-yliopisto Juniorin Robokylä-työpajassa
Yhteistyö Julkaistu:

Innostusta teknologiaan: Lähes 8000 lasta ja nuorta osallistui Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioihin

Aalto-yliopisto Juniorin teknologiakasvatuksen lähettiläät kulkivat viime talvena ahkerasti peruskouluilla tarjoten oppilaille ja opettajille mahdollisuuden tutustua uusimpaan teknologiaan käytännönläheisesti. Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä Svenska kulturfondentin rahoittamien hankkeiden tavoitteena oli innostaa lapsia ja nuoria teknologian pariin.
XX
Kampus Julkaistu:

PechaKucha- tilaisuus tarjosi Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelijoille uudenlaisen haasteen

Sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen PechaKucha haastoi korkeakoulun tohtoriopiskelijat esittämään väitöskirjansa aiheet kuudessa minuutissa. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 22. toukokuuta Otaniemen A Gridissä.
Näytös-tunnuskuva. Kahdet jalat ja jalkineet keltaiseksi sävytetyssä kuvassa
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aalto-yliopiston muotinäytös laajenee myös näyttelyksi

Aalto-yliopiston vuotuinen muotitapahtuma laajenee tänä vuonna kaksiosaiseksi. Perinteeksi muodostunut muotinäytös Näytös saa rinnalleen uuden tapahtuman Näyttelyn.
Piano Top Loungessa
Kampus, Yhteistyö, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Opiskelijat päättivät: kaksi yhteiskäyttöistä pianoa saapui kampukselle

Aalto-yliopiston opiskelijoiden osallistavan budjetoinnin projektin voittajaksi nousi yhteiskäyttöinen piano.