Uutiset

KTM-tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla, kertovat kokemuksestaan hiljattain valmistuneet kauppatieteiden maisterit

Opetuksen kehittämisessä huomioidaan tarkasti myös uraseurantakyselyihin saadut vastaukset.
Opiskelijoita Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta
Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Yliopistoissa ja korkeakouluissa seurataan tiiviisti niistä valmistuneiden urakehitystä. Vastaukset ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille maistereille lähetettyihin uraseurantakyselyihin antavat arvokasta tietoa, jota Kauppakorkeakoulussa hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja opiskelijoiden uraohjauksessa. Vastauksilla on merkitystä myös koulun akkreditointien (kansainvälisten laatuleimojen) uusimisessa.

”Meille on tärkeää saada varmuus siihen, että opetuksemme ja tutkintomme vastaavat työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Myös opintojaan ja uraansa suunnitteleville opiskelijoillemme on arvokasta saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastauksilla uraseurantakyselyihin on vaikutusta myös yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä”, sanoo Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki.

Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut kerää vuosittain sijoittumistietoa alumneiltaan. Tietoa kerätään sekä yksi vuosi että viisi vuotta heidän valmistumisensa jälkeen.

Omasta osaamisesta pitää osata kertoa

Toistaiseksi viimeisimmät vastaukset yksivuotiskyselystä on saatu vuonna 2019 Kauppakorkeakoulusta valmistuneilta maistereilta, joille lähetettiin kysely syksyllä 2020. Vuonna 2019 Kauppakorkeakoulusta valmistui 424 kauppatieteiden maisteria. Kysely lähetettiin heistä niille 388:lle, joiden yhteystiedot löytyivät alumnirekisteristä. 186 alumnia vastasi kyselyyn.

Sijoittumiskyselyn mukaan 80 % opiskelijoistamme työllistyi jo ennen valmistumistaan. Vastaajien mukaan kyky kertoa omasta osaamisestaan, eri aineiden sisältyminen tutkintoon ja aiempi työkokemus auttoivat ensimmäisen työpaikan saamisessa. Edellä mainitut näkemykset ja kokemukset ovat viime vuosina toistuneet vastauksissa varsin muuttumattomina.

Vuosi opintojen jälkeen 94 % vastanneista kävi töissä, 2 % kertoi olevansa työnhakijoita. Yksityinen sektori oli selkeästi suurin työllistäjä (84 %). Eniten mainintoja saanut ala, jolla vastaajat työskentelivät, oli konsultointi ja tehtävänimikkeenä oli konsultti, joskin työllistäviä aloja ja eri tehtävänimikkeitä oli paljon.

Opinnoista hyvä pohja työelämään

Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen muodostama Aarresaari-verkosto toteuttaa vuosittain kyselyn maisterille, jotka ovat valmistuneet viisi vuotta aiemmin. Syksyllä 2020 kysely lähetettiin yliopistoista vuonna 2015 maisteriksi valmistuneille. Vuonna 2015 Kauppakorkeakoulusta valmistuneista maistereista 170 valmistunutta eli 37 % vastasi kyselyyn.

Yli 90 % vastaajista oli tyytyväisiä sekä tutkintoonsa työuransa näkökulmasta että itse tähänastiseen työuraansa. Tärkeimmiksi taidoiksi työssään vastaajat kertoivat kyvyn oppia ja soveltaa uusia taitoja, analyyttiset valmiudet, ongelmanratkaisukyvyt, itseohjautuvuus ja yhteistyötaidot. Vastaajat olivat kokeneet, että työnantajat arvostavat kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

”Arvostan todella paljon sitä, että niin monet meiltä valmistuneet maisterit ovat vastanneet sijoittumis- ja uraseurantakyselyihimme ja näin auttavat meitä opetuksemme kehittämisessä. Vastauksista viisivuotiskyselyyn nousi esiin viime vuoden tapaan se, että opiskelijat tarvitsevat tukea erityisesti stressinsietokykynsä ja organisointi-, koordinointi- ja projektinjohtamistaitojensa kehittämiseen. Jatkamme opetuksessamme myös tällaisten yleisten työelämätaitojen kehittymisen tukemista”, sanoo Timo Korkeamäki.

Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut tukee koulun opiskelijoita työllistymisessä muun muassa tarjoamalla uraneuvontaa ja julkaisemalla työpaikkailmoituksia JobTeaser-portaalissa. Joka syksy Aalto-yliopistossa järjestetään myös Aalto Talent Expo -messut ja tammikuussa Summer Job Day -tapahtuma, joissa opiskelijat pääsevät keskustelemaan työnantajien kanssa uramahdollisuuksista ja työnantajat pääsevät tarjoamaan opiskelijoille ja pian valmistuville töitä. Vuoden aikana järjestetään myös muita tilaisuuksia, joissa opiskelijat pääsevät tapaamaan Kauppakorkeakoulusta valmistuneita alumneja. Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalveluissa työskentelevät erityisasiantuntija Tanja Makkonen ja asiantuntija Milja Koski.

**

Syyskuun 2021 loppuun asti on käynnissä vuonna 2020 valmistuneiden maistereidemme sijoittumiskysely, jonka he ovat saaneet sähköpostitse.

4.10.–13.12.2021 on käynnissä vuonna 2016 valmistuneiden maistereidemme uraseurantakysely. Kyselyn voi saada sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä.

Kyselyihin toivotaan taas runsaasti vastauksia. Kiitos jo etukäteen! 

**

Lisätietoja:
Tanja Makkonen
[email protected]

Opiskelijoita käytävällä. Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Kauppakorkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin hyväpalkkaisiin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Kauppakorkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Veera Repka, photo by Veera Repka
Opinnot Julkaistu:

Veera Repka: Otaniemi-kuplaan imautuu helposti mukaan

"Jos joku kävelisi kengissäni samalla tapaa opintojen alkuvaiheessa, toivoisin, että hän ei yrittäisi heti saavuttaa kaikkea. Itselleen voi antaa aikaa ja käydä omalla painollaan asioita läpi."
Opiskelijat tietokoneen ääressä. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto
Opinnot Julkaistu:

Kauppakorkeakoulun dekaani: Jaamme huolen opiskelijoiden jaksamisesta

Haluamme varmistaa, etteivät opiskelijat uuvu opintojen aikana.
Student Guide illustration, news items
Opinnot Julkaistu:

Opetusassistentin paikkoja auki keväälle 2024

Opetusassistentteja Sähkötekniikan ja automaation laitokselle kevätlukukaudelle 2024
Two students and a professor sitting around a table, talking and looking at laptop screen.
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Tule uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuussa 2024

lmoittaudu uusien tohtoriopiskelijoiden tutoriksi tammikuun orientaatiopäiville!