Uutiset

Kiertotaloudessa ei selvitä yksin - Miten indikaattoreilla voidaan ratkaista kiertotalouden haasteita?

Tiedon tehokas hyödyntäminen ja jakaminen ovat ekosysteemien menestymisen elinehtoja – olivatpa ekosysteemit sitten luonnollisia tai teollisia. Näin ollen kiertotalouden mallien onnistuminen edellyttää tiedon jakamista, perustuvathan ne lähtökohtaisesti eri toimijoiden yhteistyöhön materiaalien ja tuotteiden arvoketjuissa. Tällä hetkellä ketjuissa on kuitenkin merkittäviä tietoaukkoja, jotka estävät kiertotalouden toteuttamisen käytännön tasolla.
Battery

Ongelma on erityisen ajankohtainen, koska liikenteen sähköistämisen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan entistä tehokkaampia kiertotalouden strategioita. Muussa tapauksessa sähköajoneuvojen ladattavien akkujen kasvava kysyntä synnyttää resurssihaasteita ja tuotantoketjuihin liittyviä riskejä. Autoalan toimitusketjujen vastuullisuus saattaakin kärsiä, kun primääristen raaka-aineiden louhinta lisääntyy.

Mitkä ovat ladattavien akkujen ekosysteemin tiedonjaon esteet? Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yritykset keräävät kyllä muille sidosryhmille hyödyllistä tietoa, mutta tietojen avoimeen jakamiseen ei ole kannustimia.

Tietoa pidetään yleisesti arvokkaana resurssina, ja tutkimuksen tulosten mukaan teollisuuden alan toimijat pitävät tiedon avointa jakamista taloudellisena riskinä.  ”Yritykset keräävät ja hyödyntävät tietoja, mutta se tapahtuu siilomaisesti. Totesimme, että useissa tapauksissa toimijoiden kaipaamat tiedot löytyivät jo toisten kerääminä, mutta tieto ei kulje toimijoiden välillä. Tässä on hyödyntämätöntä potentiaalia”, sanoo Aalto-yliopiston professori Rodrigo Serna. ”Esimerkiksi kierrätysalan toimijat toivoisivat saavansa tarkkaa tietoa akkujen osista. Valmistajat keräävätkin komponentintarkkaa tietoa, mutta tieto ei päädy muiden käyttöön.”

Toinen merkittävä löydös oli, että teollisuuden alan toimijoille ei ole selvää, mitkä tiedot ovat tarpeellisia kiertotalouden edistämisessä. Ei ole myöskään yhtenäistä käsitystä siitä, missä muodossa tietojen jakaminen edistäisi kiertotalouden strategioita tehokkaimmin.

Hyvänä puolena tutkimuksessa selvisi, että yritykset saattavat olla valmiita toteuttamaan kiertotaloutta siinä mielessä, että jokainen meistä haluaa pienentää ekologisia vaikutuksia ja päästöjä. Yrityksillä ei kuitenkaan ole keinoja selvittää toimiensa positiivisia vaikutuksia, koska hyödyt saattavat ilmetä vasta arvoketjun myöhemmissä vaiheissa.

Yhtenä strategiana näiden kiertotalouden esteiden ratkaisemiseen ehdotetaan parametrointia, jolla voitaisiin edistää tietojen vaihtamista eri sidosryhmien välillä. Kunnolla suunnitelluista parametreista voisi syntyä ”yhteinen kieli”, jolla kiertotalouden kannalta merkitykselliset tiedot saadaan kodifioitua. Näin voitaisiin pienentää yritysten salassapitoon liittyviä riskejä ja samalla tuoda tarkoituksenmukaisuutta kiertotaloutta tukeviin strategioihin.

”Tietojen jakamisen käytännön toteutus vielä puuttuu”, Serna sanoo. ”Meidän tutkimuksemme keskittyi akkumateriaalien ekosysteemiin, mutta sama ongelma todennäköisesti koskee monia muitakin aloja. Toiminnasta puuttuvat selkeät indikaattorit, eivätkä tiedot pääse siirtymään, koska ei tiedetä, mikä tieto olisi hyödyllistä muille. Siksi parametrointi on meidän näkemyksemme mukaan kiertotalouden kannalta relevanttia.”

Tutkimus julkaistaan Journal of Cleaner Production -lehdessä 10.11.2022.

assistant professor rodrigo serna photo by lasse lecklin

Totesimme, että useissa tapauksissa toimijoiden kaipaamat tiedot löytyivät jo toisten kerääminä, mutta tieto ei kulje toimijoiden välillä.

Rodrigo Serna
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

AI-generated colourful images of robot-looking figures and humans programming.
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Ohjelmoinnin sietämätön keveys – tekoälyavusteinen koodaus pakottaa miettimään tietotekniikan opetuksen uudelleen

Aalto-yliopiston tietoteknisen opetuksen tutkijat osoittivat tutkimuksessaan, että tekoälyavusteinen ohjelmointi voi olla hyödyllinen työkalu opettajille.
An illustrated book with model wearing summery outfit lays on colourful textiles surface
Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

DIALOGUES-näyttely tekstiilien tulevaisuudesta Dipolin galleriassa

Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston tekstiiliin liittyviä tutkimusprojekteja ja opiskelijatöitä.
A person wearing a shirt that says "build like an entrepreneur" sitting in class, in front of a drawing
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutki taiteen ja yrittäjyyden yhtymäkohtia Aallon opiskeljoiden näyttelyssä

Art, Life and Entrepreneurship -kurssin lopputyöt ovat näytillä Väreen aulassa 29.11.–13.12.
Andrea Sand
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Piille löytyy elektroniikassa lupaavia haastajia, mutta niiden säteilynkestävyys on arvoitus – tutkimusprojekti kehittää tehokasta tapaa säteilyvaurioiden ennustamiseen

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Andrea Sand sai Euroopan tutkimusneuvostolta merkittävän rahoituksen puolijohteiden säteilyvaurioiden ennustamiseen. Uusi menetelmä voi avata ovia seuraavan sukupolven materiaalien käyttöönotolle.