Uutiset

Kiertotaloudessa ei selvitä yksin - Miten indikaattoreilla voidaan ratkaista kiertotalouden haasteita?

Tiedon tehokas hyödyntäminen ja jakaminen ovat ekosysteemien menestymisen elinehtoja – olivatpa ekosysteemit sitten luonnollisia tai teollisia. Näin ollen kiertotalouden mallien onnistuminen edellyttää tiedon jakamista, perustuvathan ne lähtökohtaisesti eri toimijoiden yhteistyöhön materiaalien ja tuotteiden arvoketjuissa. Tällä hetkellä ketjuissa on kuitenkin merkittäviä tietoaukkoja, jotka estävät kiertotalouden toteuttamisen käytännön tasolla.
Battery

Ongelma on erityisen ajankohtainen, koska liikenteen sähköistämisen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan entistä tehokkaampia kiertotalouden strategioita. Muussa tapauksessa sähköajoneuvojen ladattavien akkujen kasvava kysyntä synnyttää resurssihaasteita ja tuotantoketjuihin liittyviä riskejä. Autoalan toimitusketjujen vastuullisuus saattaakin kärsiä, kun primääristen raaka-aineiden louhinta lisääntyy.

Mitkä ovat ladattavien akkujen ekosysteemin tiedonjaon esteet? Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että yritykset keräävät kyllä muille sidosryhmille hyödyllistä tietoa, mutta tietojen avoimeen jakamiseen ei ole kannustimia.

Tietoa pidetään yleisesti arvokkaana resurssina, ja tutkimuksen tulosten mukaan teollisuuden alan toimijat pitävät tiedon avointa jakamista taloudellisena riskinä.  ”Yritykset keräävät ja hyödyntävät tietoja, mutta se tapahtuu siilomaisesti. Totesimme, että useissa tapauksissa toimijoiden kaipaamat tiedot löytyivät jo toisten kerääminä, mutta tieto ei kulje toimijoiden välillä. Tässä on hyödyntämätöntä potentiaalia”, sanoo Aalto-yliopiston professori Rodrigo Serna. ”Esimerkiksi kierrätysalan toimijat toivoisivat saavansa tarkkaa tietoa akkujen osista. Valmistajat keräävätkin komponentintarkkaa tietoa, mutta tieto ei päädy muiden käyttöön.”

Toinen merkittävä löydös oli, että teollisuuden alan toimijoille ei ole selvää, mitkä tiedot ovat tarpeellisia kiertotalouden edistämisessä. Ei ole myöskään yhtenäistä käsitystä siitä, missä muodossa tietojen jakaminen edistäisi kiertotalouden strategioita tehokkaimmin.

Hyvänä puolena tutkimuksessa selvisi, että yritykset saattavat olla valmiita toteuttamaan kiertotaloutta siinä mielessä, että jokainen meistä haluaa pienentää ekologisia vaikutuksia ja päästöjä. Yrityksillä ei kuitenkaan ole keinoja selvittää toimiensa positiivisia vaikutuksia, koska hyödyt saattavat ilmetä vasta arvoketjun myöhemmissä vaiheissa.

Yhtenä strategiana näiden kiertotalouden esteiden ratkaisemiseen ehdotetaan parametrointia, jolla voitaisiin edistää tietojen vaihtamista eri sidosryhmien välillä. Kunnolla suunnitelluista parametreista voisi syntyä ”yhteinen kieli”, jolla kiertotalouden kannalta merkitykselliset tiedot saadaan kodifioitua. Näin voitaisiin pienentää yritysten salassapitoon liittyviä riskejä ja samalla tuoda tarkoituksenmukaisuutta kiertotaloutta tukeviin strategioihin.

”Tietojen jakamisen käytännön toteutus vielä puuttuu”, Serna sanoo. ”Meidän tutkimuksemme keskittyi akkumateriaalien ekosysteemiin, mutta sama ongelma todennäköisesti koskee monia muitakin aloja. Toiminnasta puuttuvat selkeät indikaattorit, eivätkä tiedot pääse siirtymään, koska ei tiedetä, mikä tieto olisi hyödyllistä muille. Siksi parametrointi on meidän näkemyksemme mukaan kiertotalouden kannalta relevanttia.”

Tutkimus julkaistaan Journal of Cleaner Production -lehdessä 10.11.2022.

assistant professor rodrigo serna photo by lasse lecklin

Totesimme, että useissa tapauksissa toimijoiden kaipaamat tiedot löytyivät jo toisten kerääminä, mutta tieto ei kulje toimijoiden välillä.

Rodrigo Serna
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Kuvassa vaaleanpuna-keltainen kirjan kansi on näkyvissä, kirja on taitettu auki keskeltä
Palkitut Julkaistu:

Kauneimmissa kirjoissa 2022 aaltolaisten tekemiä teoksia

Kaikkiaan kolme aaltolaisten tekemää kirjaa nousi suomalaista kirjasuunnittelua edustavaan kokoelmaan.
Petteri Isotupa
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston alumni Petteri Isotupa: ”Uskalla ajatella ja kysyä miksi”

Testamenttilahjoituksellaan Aalto-yliopistolle Petteri Isotupa on mukana tukemassa tulevien sukupolvien opintomahdollisuuksia.
Jari Koskinen
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Professori Jari Koskinen päättää ansiokkaan työuransa

Materiaalitieteen professori Jari Koskinen jää eläkkeelle 31.3.2023. Älykkäiden materiaalien ja erityisesti pintojen ja rajapintojen fysikaalisia ominaisuuksia tutkinut Koskinen vietti työuransa viimeiset 14 vuotta Kemian tekniikan korkeakoulussa tutkijana ja toimi vuosina 2014-2022 Kemian ja materiaalitieteen laitosjohtajana.
Retuperän WBK:n Audio Dubbado, kuva: Atte Mäkinen.
Kampus, Opinnot Julkaistu:

Audio Dubbado: Retuperän WBK edustaa palomiesmäistä arvokkuutta ja hyviä käytöstapoja

"Kun olin soittanut muutaman vuoden palokunnassa, mietin, että ehkä olisi hyvä olla joku tekosyy viettää Otakaarella niin paljon aikaa. Päätin, että on aika hakea Aaltoon."