Uutiset

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2022

Vuonna 2022 Aalto-yliopiston tutkijat julkaisivat avoimia artikkeleita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden 2023 katsaus valmistuu helmikuun 2024 lopulla.

Avoimet julkaisut

Aallon tavoite vertaisarvioitujen, tieteellisten julkaisujen (luokat A1-A4) avoimuudelle vuonna 2022 oli 86 %. Helmikuun lopussa 2023 tavoite on lähes saavutettu, ja avoimien julkaisujen osuus on 85 %. 

Aalto's open access publications 2020-2022
Aallon avoimet julkaisut 2020-2022. Lähde: Avaintietoa Aalto-yliopistosta, 27.2.2023.

Kuvio näyttää avointen julkaisujen kehityksen Aallossa vuosina 2020-2022. Rinnakkaistallentamisen (green open access) osuus on selkeästi laskenut, kun taas avointen julkaisujen osuus hybridilehdissä on kasvanut. Muutokseen ovat osaltaan vaikuttaneet Aallon avoimen julkaisemisen sopimukset, jotka sisältävät pääasiassa hybridilehtiä, sekä tutkimusrahoittajien Plan S -vaatimukset, jotka kannustavat julkaisemaan täysin avoimissa lehdissä. 

Avaintietoa Aalto-yliopistosta (englanniksi)

Avoin julkaiseminen: terminologiaa | Aalto-yliopisto

Avoimen julkaisemisen kustannukset

Avoimen julkaisun kustannukset voidaan jakaa avoimen julkaisemisen maksuihin (article processing charge, APC) ja kustannuksiin, jotka aiheutuvat transformatiivisista sopimuksista. Transformatiiviset sopimukset sisältävät sekä pääsyn tieteellisiin aineistoihin että mahdollisuuden julkaista artikkeleita avoimesti ilman erillisiä maksuja kirjoittajille.

OpenAPC -palvelu sisältää avointa dataa organisaatioiden maksamista avoimen julkaisemisen maksuista. Aallossa tämä data perustuu ACRIS-tutkimustietojärjestelmän julkaisudataan sekä Aallon avoimen julkaisemisen maksuihin Rondossa. OpenAPC näyttää tiedot lehtiartikkeleiden avoimen julkaisemisen maksuista sekä kustantaja-, lehti- että artikkelitasolla, ja tiedot päivittyvät n. neljä kertaa vuodessa.

Vuonna 2022 Aalto maksoi avoimen julkaisemisen maksuja lehtiartikkeleista yhteensä lähes 470 000 EUR. 

Aalto-yliopisto - Open APC

Avoimen julkaisemisen sopimukset auttavat tutkijoita avoimen julkaisemisen kustannuksissa

FinElib-konsortion jäsenenä Aalto tarjoaa transformatiivisia avoimen julkaisemisen sopimuksia useiden eri kustantajien kanssa. Sopimusten kustannukset katetaan Aallon tutkimuspalveluiden budjetista.

Vuonna 2022 sopimusten avulla avoimesti julkaistujen artikkeleiden määrä kattoi 33 % kaikista Aallon avoimissa ja hybridikanavissa julkaistuista open access -julkaisuista.

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa | Aalto-yliopisto

Mitä vuosi 2023 tuo tullessaan?

Aallon tavoite vertaisarvioitujen, tieteellisten julkaisujen (luokat A1-A4) avoimuudelle vuonna 2023 on 90,4 %. Onko tämä tavoite mahdollista saavuttaa ilman että avoimen julkaisemisen kustannukset nousevat? 

Miten Plan S vaikuttaa?

Plan S on avoimeen julkaisemiseen keskittynyt aloite, joka vaikuttaa tutkimusrahoittajien kuten Suomen Akatemian ja EU:n avoimen julkaisemisen vaatimuksiin.  Plan S:n tavoitteena on, että 1.1.2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava välittömästi avoimesti sekä avoimella CC BY -lisenssillä. Monien kustantajien kohdalla tämä tarkoittaa tällä hetkellä artikkelin julkaisemista open access -julkaisuna, mikä yleensä edellyttää erillistä APC-maksua. 

Plan S | Aalto-yliopisto

Mikä RRS?

Plan S -aloite sisältää Rights Retention Strategyn (RRS), jonka tavoitteena on tieteellisten artikkelien vertaisarvioitujen käsikirjoitusversioiden välitön rinnakkaistallentaminen CC BY -lisenssillä. RRS:n avulla tutkijoiden olisi mahdollista täyttää rahoittajien Plan S -vaatimukset ilman erillisiä APC-maksuja. 

Useat eurooppalaiset yliopistot esim. Norjassa ovat jo sisällyttäneet RRS:n osaksi avoimen tieteen linjauksiaan. RRS saatetaan kuitenkin nähdä myös tekijänoikeuksien vastaisena, riippuen tekijänoikeuslakien erilaisista tulkinnoista. Suomessa RRS edellyttää keskustelua sekä kansallisella että yliopistotasolla.

Maksuton avoin julkaiseminen (diamond open access) 

Diamond open access -termillä viitataan täysin avoimiin lehtiin ja julkaisukanaviin, jotka eivät peri erillisiä maksuja kirjoittajilta tai lukijoilta. Tällä hetkellä diamond open access kattaa maailman tieteellisistä julkaisuista 8-9 %. Vuonna 2022 allekirjoitettiin kansainvälinen Action Plan for Diamond Open Access -suunnitelma, jonka tavoitteena on tukea maksutonta avointa julkaisemista. Suunnitelmaa tukevat myös Plan S -organisaatiot, mukaan lukien Suomen Akatemia.

Vuonna 2023 tavoitteemme on kerätä lisää tietoa Aallon tutkijoiden nykyisin käyttämistä maksuttomista avoimen julkaisemisen kanavista, sekä lisätä tietoutta näistä Aallon tutkijoiden keskuudessa. 

Kysymyksiä?

Aallon Avoin tiede ja ACRIS -tiimi neuvoo tutkijoita esim. rahoittajien avoimen julkaisemisen Plan S -vaatimuksissa sekä avoimen julkaisemisen sopimuksissa. 

Tavoitat meidät osoitteesta [email protected]

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

People are discussing around a table in the Learning Center.

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Publication icon
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Julkaisufoorumi hakee uusia panelisteja kaudelle 2025-2028

Jos olet kiinnostunut ryhtymään Julkaisufoorumin panelistiksi, hae tehtävään 15.6.2024 mennessä.
Vihreän siirtymän rakentajat
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi podcast: Vihreän siirtymän rakentajat

Vihreän siirtymän toteuttamisessa kiinteistöala on avainasemassa. Talotekniikka on sen vaikuttavin keino torjua ilmastonmuutosta ja vastata EU:n kiristyviin energiavaatimuksiin. Uusi Vihreän siirtymän rakentajat - podcast tuo esiin talotekniikan tutkijoita, kehittäjiä ja toteuttajia, jotka jakavat näkemyksiään ja ideoitaan matkalla kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakennusalaa.
Tekstiilikemia-tutkimusryhmä
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Vihreämpiä, turvallisempia ja innovatiivisempia tekstiilejä

Professori Ali Tehrani ja hänen tutkimusryhmänsä keskittyvät johonkin meille kaikille hyvin tuttuun - tekstiileihin.
XX
Kampus Julkaistu:

PechaKucha- tilaisuus tarjosi Sähkötekniikan korkeakoulun tohtoriopiskelijoille uudenlaisen haasteen

Sähkötekniikan korkeakoulun ensimmäinen PechaKucha haastoi korkeakoulun tohtoriopiskelijat esittämään väitöskirjansa aiheet kuudessa minuutissa. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona 22. toukokuuta Otaniemen A Gridissä.