Uutiset

Johtavissa strategiakonsultointiyrityksissä työskentelevät Aallon alumnit kertovat näkemyksensä Aallon uudesta strategiasta

Kaiken kaikkiaan strategia-aineiston nähtiin olevan huolellisesti valmisteltua ja Aallon tarkoituksen sekä arvojen innostavia ja visionäärisiä. Strategiaa kehuttiin erityisesti satojen aaltolaisten ottamisesta mukaan prosessiin. Alumnit toivat esiin myös kuusi ideaa Aallon strategian vahvistamiseksi.
Aalto's campus in a wintery setting with a little bit of snow.

Aallon alumniverkoston hallitus järjesti 26.1. kokouksen, johon kutsuttiin maailman johtavissa strategiakonsultointiyrityksissä työskenteleviä Aallon alumneja sekä rehtorin johtoryhmä. Kokouksen tarkoituksena oli hyödyntää alumnien osaamista sekä keskustella äskettäin käyttöön otetusta strategiasta. Alumnit toivat esiin kuusi ideaa Aallon strategian vahvistamiseksi.

Mukana olleet alumnit olivat Anna Granskog, McKinsey & Companyn partneri, Hannu Suonio, PwC:n partneri, Mikko Pulkkinen, August Associatesin partneri, Teemu Ruska, Boston Consulting Groupin toimitusjohtaja, Antti Halonen, Valorin partneri sekä Krister Ahlström, joka on alumnimme ja Suomen talouselämän pitkäaikainen vaikuttaja. Hän on saanut Teekkari-yhteisöltä kunnianimen "Ikiteekkari".

Aallon alumniverkoston hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros tiivisti strategian keskeiset onnistumiset. Kaiken kaikkiaan strategia-aineiston nähtiin olevan selkeästi jäsenneltyä ja huolellisesti valmisteltua. Aineiston tarkoituksen, arvojen ja kehittämisalueiden julkituonnin nähtiin olevan innostavia ja visionäärisiä. Strategiaa kehuttiin erityisesti satojen aaltolaisten ottamisesta mukaan prosessiin.

Seuraavaksi strategiakonsultit kertoivat omista näkemyksistään koskien strategian mahdollisia kehittämiskohteita. Keskeisistä näkemyksistä ja mahdollisista jatkotoimista keskusteltiin yhdessä rehtorin johtoryhmän kanssa. Aallon strategian vahvistamiseen liittyvistä kuudesta ideasta on tarkempia tietoja alla.

1. Tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueiden määrittely

Strategiakonsultit korostivat tutkimuksen ja koulutuksen painopistealueiden määrittelyn tärkeyttä. He huomauttivat, että strategia on luonteeltaan vastaus vallitsevaan tilanteeseen. Vaikka Aalto-yliopiston tarkoitus ja arvot onkin määritelty selkeästi, strategian varsinaiseen sisältöön olisi voitu kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota erittelemällä ne osa-alueet, joilla Aalto-yliopisto pyrkii olemaan kärkipaikalla.

2. Strategiatarinan kiteyttäminen

Toisessa huomiossa keskityttiin siihen, miten tärkeää on luoda yksinkertainen ja mukaansatempaava tarina strategian keskeisistä kohdista. Alumnit kertoivat, että hyvä tarina on tehokkain tapa viestiä strategiasta. He huomauttivat, että Aalto-yliopisto on tehnyt erinomaista työtä tuottaessaan strategiasta kertovaa, innostavaa multimediasisältöä verkkosivuilleen. Virallista strategia-aineistoa voitaisiin kehittää entisestään siten, että yhteisön eri jäsenet voisivat kertoa strategiasta yhtenäisemmän tarinan.

3. Toimintaympäristöanalyysin selkeyttäminen

Strategia-asiantuntijat toivoivat tarkempaa selvitystä toimintaympäristön tilasta ja merkittävistä trendeistä. He huomauttivat, että olisi tärkeää tarkentaa, miten Aalto-yliopisto aikoo olla mukana toimintaympäristön merkittävissä trendeissä ja muutoksissa, kuten digitalisaatiossa ja verkko-oppimisessa, jotka voivat johtaa maailmanlaajuisen kilpailun kovenemiseen. Aalto voisi myös ottaa tarkemmin kantaa yliopiston asemoitumiseen, erikoistumiseen, osaajien hankkimiseen ja keskeisiin tulevaisuuden valmiuksiin, joita muuttuvassa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää.

4. Johtajuuden ja hallinnon selkeyttäminen

Neljäs huomio liittyi siihen, kuinka Aalto pyrkii seuraamaan tärkeimpien strategisten aloitteiden toteuttamista käytännössä. Alumnit katsoivat, että Aalto oli selkeästi määritellyt korkean tason strategiset tavoitteensa ja korkeakoulutason suunnitelmat. Keskitason johtaminen ja hallinto oli kuitenkin määritelty hieman epäselvästi: Aalto voisi selventää, miten strategisia tavoitteita toteutetaan 6–12 kuukauden aikajänteellä.

5. Ketterän toteuttamisen yksinkertaistaminen

Viidennessä kohdassa keskityttiin strategian ketterän toteuttamisen parhaisiin käytäntöihin. Konsultit selittivät, että muutos alkaa aina ihmisistä, joten tavoitteiden on oltava toteuttamiskelpoisia käytännön tasolla ja strategisille hankkeille on varattava riittävästi aikaa. Lisäksi strategian toteuttaminen hyötyisi selkeästä viestinnästä kaikilla organisaation tasoilla ja kokeilujen tukemisesta.

6. Alumnien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen

Kuudes huomio liittyi opiskelijoiden ja alumnien väliseen vuorovaikutukseen. Kokouksen osanottajat korostivat, miten tärkeää on muuttaa opiskelija-ajan osallisuuden tunne vaikuttamismahdollisuuksiksi myös valmistumisen jälkeen. Aalto voisi esimerkiksi viestiä aiempaakin aktiivisemmin alumneille. Alumnit huomauttivat myös, että Aalto voisi hyödyntää nykyisten ja aiempien opiskelijaedustajien sekä muiden opiskelijaryhmien kokemusta.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin strategia-alumnien ryhmän muodostamisesta. Tämä ryhmä voisi osallistua strategiaprosessiin jatkossa. Jos haluat kuulla lisää tästä ryhmästä, voit ottaa yhteyttä Kaj Hagrosiin ([email protected]).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

kuva break prosta eri laitteilla
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Break Pro -taukoliikuntaohjelmisto lisää liikettä arkeen – valikoimassa nyt uusia videoita!

Päivitetyssä versiossa paljon uusia toimintoja ja taukoliikuntavideoita.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
White A! logo standing on the ground with A-bloc and Väre in the background.
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
Luku 21 visualisoituna
Yliopisto Julkaistu:

Aalto hyppäsi sijalle 21 maailmassa nuorten yliopistojen vertailussa

Times Higher Educationin ranking arvioi maailman parhaat alle 50-vuotiaat yliopistot.