Uutiset

Innovatiiviset kasvuyritykset ovat edellytys kestävälle tulevaisuudelle

Kauppakorkeakoulu järjesti osana tämän vuoden Estoril Conferences -tapahtumaa paneelikeskustelun aiheesta ”Technology through start-ups for a more sustainable business” (”Kasvuyritysten tekniikan avulla kohti kestävämpää liiketoimintaa”).
A-logo ja Korkeakouluaukio. Kuva: Mikko Raskinen
Aalto-yliopiston kampuksen Korkeakouluaukio Otaniemessä. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Keskusteluun osallistuivat Carbo Culturen toimitusjohtaja ja perustajakumppani Henrietta Moon, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Inês Peixoto ja Aalto-yliopiston biopolymeerikemian ja -tekniikan professori Michael Hummel. Moderaattorina toimi Patrick Timmer, joka työskentelee konsulttina McKinsey & Companyssa ja on valmistunut Aalto-yliopiston CEMS MiM -ohjelmasta.

Keskustelun aikana käsiteltiin kolmea avainteemaa, jotka liittyvät yrittäjyyden merkitykseen maailmanlaajuisen kestävän kehityksen ohjelmalle.

Muutoksen nopeus

Vaikka teollisuudenalat ovat suurelta osin siirtymässä oikeaan eli kestävämpään suuntaan, muutos ei ole riittävän nopeaa, jotta ilmaston lämpeneminen rajoittuisi Pariisin sopimuksessa esitettyyn 1,5 celsiusasteeseen.

Henrietta Moon mainitsee IPCC:n väittävän, että muutosvauhdin hitauden vuoksi maiden ja organisaatioiden on nyt ryhdyttävä fyysisesti poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä, jotta ilmaston lämpenemiseen liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa.

Uusilla startup-yrityksillä on tapana olla suuria yrityksiä ketterämpiä ja sopeutuvampia uusiin olosuhteisiin. ”Suuryrityksen sisäinen kitka on niin suuri, että järjestettävien kokousten määrän takia yritys ei voi edes tehdä mitään päätöksiä alle kolmessa viikossa. Startup-yritys sen sijaan voi järjestää saman päätöskierroksen monta kertaa päivässä”, Moon sanoo.

Hänen oma yrityksensä Carbo Culture erikoistuu hiilidioksidin talteenottoteknologiaan, biomassan muuttamiseen vakaaksi hiileksi ja vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla myytävien hiilidioksidihyvitysten luomiseen.

Investointien taso

Siirtyminen kohti maailmanlaajuisten päästöjen vähentämistä 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä edellyttää McKinseyn tuoreen tutkimuksen mukaan joka vuosi 3,5 biljoonan euron investointeja vähähiilisiin omaisuuseriin. Tämä tarjoaa yrittäjille valtavan mahdollisuuden varmistaa uusien yrityshankkeiden rahoitus.

Professori Michael Hummel kuuluu tutkijaryhmään, joka pyrkii kehittämään kestäviä tekstiilejä ja tekstiilien kierrätystä. Hän on työskennellyt projektin parissa vuodesta 2009 lähtien ja tiedostaa, että uusien ideoiden kannattavaksi tekeminen vaatii rahoitusta.

”Voiton tekeminen edellyttää erittäin suurta tuotantovolyymia. Ei myöskään ole mahdollista siirtyä suoraan laboratoriosta kannattavaksi. Se vaatii tiettyjen vaiheiden läpikäymistä, ja jokainen vaihe edellyttää sijoituksia. Huomattavia sijoituksia,” hän selittää.

”Kyse on 10 miljoonasta eurosta ensimmäisessä vaiheessa ja 50 miljoonasta seuraavassa vaiheessa. Kaupalliseen vaiheeseen siirryttäessä puhutaan jo ainakin 200 miljoonasta eurosta.”

Innovaation tarve

Vain 55 prosenttia vaaditusta hiilipäästöjen vähennyksestä vuoteen 2050 mennessä on mahdollista saavuttaa olemassa olevien ja kaupallisessa käytössä olevien tekniikoiden avulla. Jäljellä olevan 45 prosentin saavuttaminen edellyttää vielä käyttöönoton alkuvaiheessa tai tutkimusvaiheessa olevien tekniikoiden hyödyntämistä. Innovatiivisten ratkaisujen tarve on yrittäjille loistava tilaisuus.

”Mielestämme startup-yritysten rooli on, että ne pystyvät kuvittelemaan uusia tulevaisuuksia tavoilla, joihin suuret yritykset eivät pysty”, sanoo tutkijatohtori Inês Peixoto, joka keskittyy tutkimustyössään vähähiiliseen liiketoimintaan siirtymiseen merenkulku- ja ilmailualoilla.

Joissakin merenkulkualan startup-yrityksissä esimerkiksi käytetään tekoälyä prosessien tehostamiseen, mikä lyhentää odotusaikoja satamissa. Peixoto on myös huomannut, että monet uudet yritykset käyttävät lohkoketjuja ja muita tekniikoita tehdäkseen toimitusketjuista avoimempia ja vastuullisempia.

Muutokseen kannustaminen

Henrietta Moon katsoo kokonaisvaltaisen muutoksen edellyttävän uusien säännösten käyttöönottoa, jotta yritykset joutuisivat maksamaan saastuttamisesta. Se parantaisi ympäristöystävällisten startup-yritysten kilpailuasemaa markkinoilla.

Professori Michael Hummel on samaa mieltä lainsäädännön tärkeydestä. ”Lainsäädäntö on erittäin voimakas tai jopa tärkein liikkeellepaneva voima”, hän sanoo. Hän myös korostaa äänestäjien ja kuluttajien hallituksiin kohdistaman paineen merkitystä.

”Äänestäjällä on paljon valtaa, mutta kuluttajalla sitäkin enemmän”, hän lisää.

Inês Peixoto mainitsee organisaatioiden välisen yhteistyön tarpeen. ”Näiden ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien alojen toimijoita”, hän sanoo.

Patrick Timmer toteaa yhteenvetona, että ilmaston lämpenemistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan nopean edistymisen ja uusien innovaatioiden skaalan mahdollisimman nopea kasvattaminen kaupalliseen käyttöön sopiviksi vaatii eri osapuolten välistä yhteistyötä.

Se tarkoittaa startup-yrityksiä, yliopistoja ja sääntelykehyksiä, joiden avulla uudet yritykset voivat menestyä kilpailuun perustuvilla markkinoilla, mutta myös kuluttajia, jotka voivat saada yritysten huomion, jos riittävän moni heistä vaatii ympäristöystävällisempiä tuotteita.

**

Panelistien ja moderaattorin esittelyt

Nyt voit katsoa tallenteen paneelikeskustelusta, jonka otsikko oli Technology through startups for a more sustainable business’. Paneelikeskustelu käytiin Aalto Design Factorylla torstaina 1.9.2022.

Estoril-konferenssi: Together for a future of hope

Estoril Conferences yhdistää voimansa CEMSin ja McKinsey & Companyn kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa sukupolvien välistä vuoropuhelua globaaleista haasteista ja tehdä yhteistyötä koko maailman z-sukupolven (engl. purpose generation) kanssa.

Lue lisää
Photo from CEMS MIM graduation.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Harald Herlin Learning Center
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Oppimiskeskuksessa pilotoidaan 19.8.2024 alkaen uusia aukioloaikoja

Opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuudet käyttää tiloja ja kokoelmia laajentuvat.
Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Opiskelija Aallossa lukemassa kirjaa
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aalto-yliopisto lisää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi

Aalto-yliopisto on kartoittanut tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi kaikilla yliopiston toiminnan alueilla. Suurimmat päästövähennykset saadaan energian hankinnasta ja käytöstä.