Uutiset

FITechin Turku-hanke päättyi – osaamisen taso nousi ja yliopistojen välinen yhteistyö lisääntyi

Aalto-yliopiston koordinoiman FITech-verkoston ensimmäisen hankkeen aikana luotiin uusia yhteistyön malleja, avattiin yliopiston opintotarjontaa laajemmin opiskeltavaksi ja houkuteltiin osaajia Lounais-Suomeen. Vaikka Turku-hanke tuli päätökseensä, FITech-verkostoyliopiston toiminta jatkuu edelleen.
Risteilyalus Meyer Turun telakan edustalla.

Vuoden 2022 lopussa päättyneen FITech Turku -hankkeen tavoitteena oli lisätä tekniikan alan korkeakoulutettujen osaajien määrää Lounais-Suomessa.

Hankkeen aikana osaamisen taso on noussut ja yritysten kiinnostus yhteistyöhön yliopistojen kanssa on kasvanut. FITech Turun hankekauden aikana havaittiin, että alueen yrityksiin työllistyi vuositasolla noin 20 % enemmän uusia diplomi-insinöörejä kuin ennen hankkeen alkamista. Teollisuuden vetovoimalla ja hyvillä työllistymismahdollisuuksilla on ollut merkitystä, mutta myös FITechin mahdollistama lisäkoulutustarjonta tuki osaamisen keskittymistä alueelle.

”FITech Turku -hankkeen aikana rakennettujen toimintamallien ansiosta verkoston yliopistojen opetusyhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut. Verkostolla on hyvä kyky reagoida muuttuviin kansallisiin osaamistarpeisiin”, toteaa Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala, joka toimii FITechin johtokunnan puheenjohtajana.

FITech Turun viisivuotisen hankekauden tapahtumat, onnistumiset ja opit on nyt koottu loppuraporttiin. Tutustu loppuraporttiin (PDF) tästä.

FITech vastauksena Lounais-Suomen osaajapulaan

Suomalaisten tekniikan alan yliopistojen FITech-verkosto ja sen ensimmäinen hanke saivat alkunsa vuonna 2017 tilanteessa, jossa monet Lounais-Suomen teollisuudenalat elivät nousukautta, ja erityisesti auto- ja meriteollisuus olivat voimakkaassa kasvussa. Positiivisessa rakennemuutoksessa osaavasta korkeakoulutetusta työvoimasta oli pulaa, mikä uhkasi jo monen yrityksen kasvua.

Ratkaisuksi osaajapulaan perustettiin FITech, jossa perustajajäseninä olivat seitsemän suomalaisen tekniikan alan yliopiston lisäksi Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan akateemiset TEK ry.

Verkosto haki rahoitusta FITech Turku -hankkeelle, joka käynnistyi loppuvuodesta 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä sille 12 miljoonan euron rahoituksen. Jäsenyliopistojen rahoitusosuus oli 6 miljoonaa euroa, jolloin FITech Turun kokonaisrahoitus oli 18 miljoonaa euroa.

Hankkeessa 609 kurssia ja yli 20 200 kurssiosallistumista

Yksi hankkeen keskeinen toimenpide oli yliopistojen opintotarjonnan avaaminen muille kuin oman yliopiston opiskelijoille. FITech Turku tarjosi erityisesti tutkinto-opiskelijoille joustavan tavan suorittaa opintoja muiden verkoston yliopistojen tarjonnasta. Opiskelijoille tarjoutui myös mahdollisuus tutustua Lounais-Suomen alueen yrityksiin erilaisten kurssitöiden, vierailujen ja projektien kautta.

FITech Turun opintotarjonta koostui maisteriohjelmista, sivuaineista ja yksittäisistä kursseista.

Opintotarjontaan kuului 19 sivuainetta ja niiden alla 326 kurssia. Näiden lisäksi yksittäisiä kursseja oli hankkeen aikana tarjolla 46. Näitä olivat muun muassa kesäkoulut, joita järjestettiin viitenä kesänä. LUT-yliopiston järjestämissä kahdessa maisteriohjelmassa aloitti hankkeen aikana yhteensä 359 opiskelijaa.

FITech-rahoitettuja kursseja järjestettiin hankekauden aikana kaikkiaan 609 ja kurssiosallistumisia kirjattiin 20 209. Vuositasolla tarkasteltuna osallistujamäärät kasvoivat koko hankekauden ajan.

Hankkeen aikana syntyneen yhteistyön avittamana yliopistot laativat ristiinopiskelusopimukset mm. meritekniikan ja materiaalitekniikan sivuaineopinnoista, minkä ansiosta tutkinto-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa toisen korkeakoulun opintoja myös hankekauden päätyttyä.

FITech-verkostolla on hyvä kyky reagoida muuttuviin kansallisiin osaamistarpeisiin.

Petri Suomala, opetuksesta vastaava vararehtori, Aalto-yliopisto

Diplomityöt ja työpaikat sitouttavat osaajia Lounais-Suomeen

FITech Turun toiminnassa ovat korostuneet toimet, joilla on pyritty tukemaan Lounais-Suomen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä alueeseen. Konkreettisia toimenpiteitä ovat olleet mm. diplomityöpajat ja rekrytointitapahtumat. Tätä työtä on tehty hyvässä yhteistyössä yliopistojen ja alueen yritysten kesken.

Diplomityöt ovat olleet avainasemassa osaamisen ohjaamisessa Lounais-Suomen alueelle, sillä valtaosa tekniikan alan diplomi-insinööreistä työskentelee samassa työpaikassa, johon he tekivät diplomityönsä.

”Vaikka diplomitöiden määrä ei merkittävästi kasvanutkaan alun tilanteesta, panostukset ovat merkityksellisiä ja positiivisia vaikutuksia voi näkyä vielä tarkastelujakson jälkeenkin”, sanoo FITech Turun johtoryhmän puheenjohtaja Olli Manner.

Kaikkiaan FITech-yliopistoissa tehtiin alueelle 690 diplomityötä.

Verkostoyliopiston toiminta jatkuu

FITech-verkoston toiminta ei lopu FITech Turku -hankkeen päättymiseen.

FITechin jatkuvan oppimisen hankkeista ICT, 5G ja Energy Storage jatkavat toimintaansa vuoden 2023 loppuun saakka ja osalle haetaan mahdollisesti jatkoaikaa. Lisäksi vuoden 2023 alussa on käynnistynyt uusi FITech Hydrogen -hanke, jossa toteutetaan vetytalouden arvoketjuun liittyvä 20–40 opintopisteen koulutusmoduuli ensisijaisesti aikuisoppijoille. Verkostossa on valmisteilla myös muita uusia yhteistyöprojekteja.

 

Lisätiedot:

Olli Manner
FITech Turku -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja
p. 040 052 4843

Katri Ventus
FITech-verkostoyliopiston operatiivinen johtaja
[email protected]
p. 050 511 3276

FITech-verkostoyliopisto

Opiskele suomalaisten tekniikan alan yliopistojen kursseja maksutta. Kurssit soveltuvat niin aikuis- kuin tutkinto-opiskelijoillekin.

Lue lisää
Kolme ihmistä kävelee vierekkäin alas portaita.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu

Lue lisää uutisia

Petteri Isotupa
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Aalto-yliopiston alumni Petteri Isotupa: ”Uskalla ajatella ja kysyä miksi”

Testamenttilahjoituksellaan Aalto-yliopistolle Petteri Isotupa on mukana tukemassa tulevien sukupolvien opintomahdollisuuksia.
Kolme haalariasuista opiskelijaa metroasemalla
Opinnot Julkaistu:

Hakijoiden määrä kandidaattiohjelmiin kasvoi

Yli 12 600 haki Aalto-yliopiston suomen- ja ruotsinkielisiin kandidaattiopintoihin.
Retuperän WBK:n Audio Dubbado, kuva: Atte Mäkinen.
Kampus, Opinnot Julkaistu:

Audio Dubbado: Retuperän WBK edustaa palomiesmäistä arvokkuutta ja hyviä käytöstapoja

"Kun olin soittanut muutaman vuoden palokunnassa, mietin, että ehkä olisi hyvä olla joku tekosyy viettää Otakaarella niin paljon aikaa. Päätin, että on aika hakea Aaltoon."
Lecture hall with a white screen
Opinnot Julkaistu:

Todistusvalinta uudistuu 2026 – pisteytysluonnos nyt käsittelyssä yliopistoissa

Yliopistojen tavoitteena on selkeyttää todistusvalintaa ja varmistaa, etteivät lukion ainevalinnat tarpeettomasti rajaa mahdollisuuksia hakeutua eri aloille.