Uutiset

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto palkitsi sillan- ja talonrakennusalan osaajia

Vuodelle 2021 myönnettyjen apurahojen arvo on yhteensä 26 000 € euroa.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto myöntää vuosittain apurahoja tai tunnustuspalkintoja sillan- tai talonrakennukseen suuntautuneille Aalto-yliopiston opiskelijoille sekä mainituilta aloilta Aalto-yliopistossa äskettäin diplomi-insinöörin tai jatkotutkinnon suorittaneille henkilöille. Vuoden 2021 apurahoja myönnettiin yhteensä yhdeksälle opiskelijalle tai alumnille.

3 000euron apurahan saivat diplomi-insinöörit Malin Emet ja Mariia Martus talonrakennustekniikan alalta ja Jami Qvisén sillanrakennustekniikan alalta.

2 500 euron apurahan saivat diplomi-insinöörit Jessica Gripenbergja Vladimir Lopatinskitalonrakennustekniikan alalta sekä Lukas Kotrbaty jaJulia Rahkonen sillanrakennustekniikan alalta .

Tohtoriopiskelija Yifu Lanille myönnettiin sillanrakennustekniikan alalta 3 000 euron kannustusapuraha tukemaan hänen jatko-opintojensa alkuvaihetta Aalto-yliopistossa.

Tohtoriopiskelija Klaus Viljaselle myönnettiin talonrakennustekniikan alalta 4 000 euron kannustusapuraha hänen tohtoriopintojensa loppuunsaattamiseksi vuonna 2021.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahan saaneille!

Malin Emet

Post-tensioned pile slab made of steel fibre reinforced concrete

My master’s thesis investigates the combination of post-tensioning and steel-fibre reinforcement for the construction of pile slabs. Both methods are separately used in Finland, but a combined method is still unexplored. A combination would lead to a more optimized structure, as the post-tensioning increases the span lengths and the steel-fibre reinforcement reduces the need for rebar reinforcement. 

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Mariia Martus

Calculation tool for estimation of the material properties of glulam beams with known layout

Finite element model for glued laminated beams with well-known material properties was established. Load bearing capacity, failure initiation location and progressing cracking pattern were simulated using Monte-Carlo method and compared with test values. It was found that lamination effect should be additionally considered in exploited lamination strength model for better strength prediction. 

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Jami Qvisén

Standardized bridge weigh-in-motion data and its applications in bridge engineering

Bridge Weigh-in-Motion (B-WIM) is method to measure information, such as weights, from moving vehicles by using bridge as a weighing instrument. It has large potential in bridge designing, but lack of standardized data format hinders its use. This thesis suggests a new standardized format to present the data and the benefits of it in form of a fatigue case study for orthotropic bridge deck.

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Jessica Gripenberg

Evaluation of bending stiffness for reinforced concrete beams supporting the raised base floor of a tall building

In my master thesis, I evaluate the calculated bending stiffness for reinforced concrete beams using a case study. The bending behaviour of the beam is studied by comparing the calculated deflection to the actual deflection measured at the site. The difference between the calculated and the measured deflection is analysed and factors affecting the bending behaviour are studied.

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Vladimir Lopatinski

Vortex induced vibrations in high-rise buildings

Focus of the thesis is on the vibration in across-wind direction in tall buildings. The focus is on evaluating acceleration and comfort for habitats. In the thesis various tools are presented to identify risk areas at the beginning of the project. Estimation approaches are international standards recommendations and 2D and 3D finite element methods.

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Lukas Kotrbaty

Analysis of Lateral Load Transfer from Intermediate Floor to Shear Walls in Multi-story Timber Modular Buildings using 2D FEM

Within this work, the lateral load distribution from intermediate floor to shear walls in multi-story timber modular buildings is analyzed by 2D FEM. The method is applied in a real project and its results are compared with the results of other methods, which are commonly used in stability design. Furthermore, various factors affecting the load distribution in these buildings are studied.

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Julia Rahkonen

Cylindrical post-tensioned concrete tanks: Structural analysis utilizing a parametric design model.

The main goal of the research was to implement parametric design for the structural analysis of cylindrical post-tensioned concrete tanks. As a result of the thesis, an algorithm was created that generates an automated calculation model for a cylindrical water tank based on user’s input parameters. Furthermore, the algorithm was used to solve a case study concerning the correlation between the tendon spacing and the hoop stress distribution in a wall section.

Näytä Aaltodoc-palvelussa

Yifu Lan

My research aims at developing a new approach of machine learning based Bridge damage detection using Drive-by inspection method. This approach allows the potential damage to be localized and quantified accurately via vehicle responses. Compared with the conventional damage detection methods, this approach can provide advantages in simplicity, robustness, economy and efficiency, and can be applied widely to the Structural Health Monitoring problems.

Klaus Viljanen

The doctoral study evaluates the hygric performance of modern highly insulated external envelopes. The mainly experimental work aims to resolve whether the increase in the level of thermal insulation of buildings changes the hygrothermal performance of the structures and to present solutions promoting the moisture safety of modern energy efficient buildings.

Väitöstutkimuksessa arvioidaan nykyaikaisten hyvin eristettyjen ulkovaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Pääosin kokeellisen työn tavoitteena on selvittää, voiko lämmöneristystason nousu muuttaa rakenteiden toimintaa merkittävästi ja esittää ratkaisuja, joilla voidaan jatkossakin taata energiatehokkaiden rakennusten ulkovaipan kosteusturvallisuus.

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahasto

Fabian ja Jaakko Ahvenaisen rahastosta jaetaan vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja Aalto-yliopiston sillanrakennuksen ja talonrakennuksen alan opiskelijoille, nuorille tutkijoille ja vastavalmistuneille.

Tutustu rahaston toimintaan
Dipoli / kuvaaja: Tuomas Uusheimo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

In the photo Lauri Saarinen.
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Vuoden opettaja 2024 on Lauri Saarinen

Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelijat ovat valinneet apulaisprofessori Lauri Saarisen vuoden opettajaksi.
Nesteen polttoainejalostamon tankit Porvoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yhteistyö Aallon kanssa tuo Nesteelle merkittävää taloudellista hyötyä

Yhteistyön tuloksena Nesteen polttoainetutkimukseen tuotiin digitaalisia työkaluja perinteisen testaamisen rinnalle.
Laboratory work at the School of Chemical Engineering
Yhteistyö Julkaistu:

Tervetuloa Unite! Engineering Biology -verkostoitumistapahtumaan 11.9.2024

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen yhdeksän Unite!-allianssiin kuuluvan yliopiston tutkijat edistämään avainteknologioita ja kestäviä prosesseja.
Excellence-laatuleiman logo
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Aalto-yliopisto sai excellence-laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tunnustus myönnetään poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä.