Uutiset

Dekaanilta: Tieteen puolesta

Tiedeyhteisön ja suuren yleisön välille on muodostumassa huolestuttava mielipidekuilu.

Vaikka tutkijat ja tutkimuslaitokset nauttivatkin Suomessa yhä vahvaa luottamusta ja kunnioitusta moniin muihin maihin verrattuna, yleisön näkemykset tutkijoiden asiantuntemuksesta ja luotettavuudesta eivät kuitenkaan ole yksinomaan myönteisiä. Tiedeyhteisön ja suuren yleisön välisten näkemyserojen syveneminen tulee ajan myötä vaikeuttamaan paitsi tieteen kehittymistä, myös tiedepolitiikkaa.  Mielipidekuilu näkyy jo nyt esimerkiksi keskusteluissa geenimuunnellusta ruoasta, ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, rokotusten turvallisuudesta ja ydinvoimasta. Nyky-yhteiskunta joutuu vastaamaan yhä monimutkaisempiin haasteisiin pyrkiessään turvaamaan maapallon ja sen asukkaiden hyvinvoinnin. Siksi tieteeseen perustuvaa politiikkaa ja sitä kautta myös luottamusta tieteeseen tarvitaan enemmän kuin koskaan. 

Kuinka mielipidekuilu voidaan kuroa umpeen?  Suurelle yleisölle muistetaan usein kertoa tapahtumista, jotka murentavat luottamusta tieteeseen entisestään, kuten eturistiriidoista, plagioinnista ja epäeettisistä tutkimuskäytännöistä. Samaan aikaan tiedeyhteisön sisältä kuuluu valituksia kilpailun armottomuudesta ja resurssien riittämättömyydestä; kritiikki on usein oikeutettua mutta se ei ole omiaan kasvattamaan yleisön luottamusta tieteeseen.

Ainoa keino puuttua tilanteeseen on astua esiin ja puhua tieteen merkityksellisyyden puolesta. Avoimessa yhteiskunnassa tutkijoilla on velvollisuus olla kanssakäymisessä suuren yleisön kanssa sekä ratkoa vaikeita ja kiistanalaisiakin kysymyksiä. Meidän on puhuttava toimittajille, joiden olisi puolestaan kerrottava eteenpäin myös työmme luonteesta ja vaikutuksista.  Meidän on tavattava suuren yleisön edustajia, keskusteltava heidän kanssaan myös epämukavista aiheista, selitettävä, miten tiede toimii, ja kerrottava, mitkä ovat työmme lopulliset päämäärät. 

Sosiaalinen media ja blogosfääri eli verkkokirjoittajien muodostama yhteisö eivät tarjoa kohtauspaikkoja tutkijoiden ja suuren yleisön väliselle kaksisuuntaiselle viestinnälle. Ne voisivat kuitenkin soveltua välineeksi esimerkiksi tutkimusartikkeleiden selittämiseen ja kommentointiin. Erityisen hyvä kohderyhmä tällaisille selityksin avatuille artikkeleille olisivat lukiolaiset ja alemman korkea-asteen opiskelijat, joille mahdollisuus tutustua helppotajuisesti kirjoitettuihin tutkimustuloksiin olisi kullanarvoinen.  Tällainen käytäntö tekisi tieteellistä menettelytapaa ymmärrettäväksi, laajentaisi lukijoiden sanavarastoa ja kannustaisi kriittiseen ajatteluun.

Risto Nieminen
Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professori Maria Sammalkorpi
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutustu meihin: Professori Maria Sammalkorpi

Sammalkorpi on väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2004. Väiteltyään Sammalkorpi on toiminut tutkijana mm. Princetonin ja Yalen yliopistoissa sekä Aalto-yliopistossa.
Prinsessalle esitellään luonnollisia väriaineita
Yliopisto Julkaistu:

Thaimaan prinsessa Maha Chakri Sirindhorn vieraili Aalto-yliopistossa

Prinsessa seurueineen tutustui mm. tekstiilisuunnitteluun, Startup Saunaan, Aalto-yliopisto Junioriin sekä Aalto Ice Tankin toimintaan.
Kuva: Tima Miroschnichenko, Pexels.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tutkimus: Matalan hierarkian organisaatioissa isoja periaatekysymyksiäkin ratkotaan porukalla Slackissa

Aalto-yliopiston alumni, vieraileva tutkijatohtori Lauri Pietinalho New Yorkin yliopiston Sternin kauppakorkeakoulusta ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Frank Martela selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, miten matalan hierarkian organisaatiot käsittelevät yhteisiä toimintaperiaatteita vastakkainasettelutilanteissa ja miten auktoriteetti niissä toimii.
bakteereja ohjataan magneettikentän avulla
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Fyysikot saivat bakteerit uimaan lähes täydellisissä riveissä

Bakteerien ohjaaminen onnistui magneettikentän avulla. Löytö auttaa ymmärtämään bakteeripopulaatioiden käyttäytymistä ja voi jatkossa auttaa esimerkiksi kehittämään uuden sukupolven materiaaleja, joista kaavaillaan apua muun muassa lääkkeiden kohdennettuun kuljettamiseen kehon sisällä.