Uutiset

Capstone-kurssilla päästään viemään käytäntöön maisterintutkinnossa saadut opit

Mukana olleet yritykset kehuivat kurssikonseptia ja aikaansaavia opiskelijoita.
Kaksi opiskelijaa istuu läppäreidensä kanssa Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio
Kuvan opiskelijat eivät osallistuneet tälle Capstone-kurssille. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Kauppakorkeakoulun tämän kevään Management and International Business-, Entrepreneurship- ja yritysjuridiikka-maisteriohjelmien yhteinen Capstone-kurssi on tullut päätökseensä. Tämän opintojen loppuvaiheen kurssin tarkoituksena oli ja on tuoda yhteen kaikki se, mitä opiskelijat ovat oppineet kahden vuoden maisteriopintojen aikana. Projektikurssi kestää 10 viikkoa, jonka aikana opiskelijat tekevät jollekin yritykselle tai organisaatiolle tosielämän projektin. Kurssi järjestetään joka syksy ja kevät.

Kurssin vetäjä, tutkijatohtori Iiris Saittakari kansainvälisen liiketoiminnan aineesta johtamisen laitokselta kertoo, että hän pyrkii saamaan yrityksiltä mielenkiintoisia, ajankohtaisia ja poikkitieteellisiä tehtäviä opiskelijoiden ratkottavaksi. Tavoitteena on myös saada mukaan erilaisia organisaatioita kasvuyrityksistä monikansallisiin yrityksiin sekä kansalaisjärjestöistä julkisiin tahoihin, jotta opiskelijoille olisi tarjolla mahdollisimman laaja kirjo erilaisia tehtävänantoja.”

”Olen erittäin iloinen, että saimme Aallon strategian mukaisesti poikkitieteellisyyden ohella myös vastuullisuusnäkökulman mukaan lähes jokaiseen tehtävänantoon. Kurssille osallistuu joka kerta 10–12 yritystä ja tällä kertaa Kauppakorkeakoulun partneriyrityksistä mukaan lähtivät muun muassa S-ryhmä ja Hilti. Opiskelijoista muodostetaan 4–5 hengen poikkitieteellisiä tiimejä. Heti ensimmäisellä kurssitapaamisella kaikki mukana olevat yritykset esittelevät opiskelijoille lyhyesti tehtävänantonsa, minkä perusteella opiskelijat esittävät oman toiveensa siitä, mihin projektiin haluaisivat tarttua. Pyrin siihen, että kaikki saisivat itselleen mahdollisimman mieluisan projektin. Projektin lopussa yritys saa kirjallisen raportin projektista ja pääsee kuulemaan opiskelijoiden loppuesityksen. Projektityötä fasilitoi aina akateeminen ohjaaja Aallosta”, Iiris Saittakari kertoo.

Hiltin projektissa työstettiin talonrakennusalan yritysten työterveys- ja turvallisuustarpeita

Yksi tämän kevään ryhmistä sai projektityön toimeksiantonsa globaalilta rakennustarvikealan toimijalta, Hiltiltä. Hiltin brändi on tunnettu ja yritys on haluttu työpaikka, se on myös menestynyt hyvin Suomen paras työpaikka -kilpailussa.

”Ensimmäinen tehtävämme oli rajata projektin aihe. Keskustelujen tuloksena siksi valikoitui suurten suomalaisten talonrakennusalan yritysten työterveys- ja turvallisuustarpeisiin vastaaminen. Innovoimme tutkimuksemme löydösten pohjalta sitä, miten Hilti voisi tarjonnallaan parhaiten vastata tunnistettuihin tarpeisiin sekä samalla erottautua kilpailijoista. Selvitimme myös, miten Hiltin kannattaisi myydä ja markkinoida työterveys- ja turvallisuustarjontaansa tutkitulle asiakaskunnalle”, kertoo tiimiin kuulunut opiskelija Anna-Riikka Smolander. Muut tiimiläiset olivat Niina Kivi, Jalmari Lindholm ja Heidi Saarikko.

Anna-Riikka kertoo, että heidän tiiminsä pääsi tekemään yhteistyötä Hiltin työntekijöiden kanssa ympäri Eurooppaa. Tiimi sai myös haastatella suomalaisia rakennusalan työturvallisuuden asiantuntijoita.

”Nämä keskustelut antoivat erinomaisen näkymän rakennusalan toimialaverkostoon ja siihen, miten lainsäädäntö ja erilaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät rajoitukset vastaavat työmaakulttuurin ja työntekijöiden tarpeisiin. Oli myös kiehtovaa tarkastella, kuinka rakennusalalla muutos kohti turvallisempaa työympäristöä on ollut huima viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä on tuonut mukanaan myös uudenlaisia haasteita. Tässä muuttuvassa ympäristössä yritykset pyrkivät pitämään liiketoimintansa kannattavana vastaamalla haasteisiin ja uudistamalla liiketoimintaansa.”                   

”Projektin päätteeksi suosittelimme Hiltille työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvän tarjonnan tuotteistamista, jolloin eri tuotteita olisi helpompi myydä ja markkinoida. Hiltin valikoimaan kuuluu jo esimerkiksi työtarvikkeiden tärinänvaimennus, mutta tieto tästäkin ominaisuudesta tulisi saada nykyistä paremmin asiakaskunnan tietoisuuteen. Raportin lisäksi tiimimme piti lyhyen esityksen projektin tuloksista tavoitteena “myydä” hiltiläisille konseptimme. Saamme pitää esityksemme myöhemmin kesäkuussa myös Hilti Suomen johtoryhmälle.”

Hilti Suomen markkinointijohtaja Fabian Listringhaus on hyvin tyytyväinen kurssiin. Hän kehuu yhteistyötä opiskelijoiden ja Aallon kanssa erinomaiseksi.

”Eniten nautin opiskelijoiden tuoreista ja innostuneista ajatuksista. Pidän myös Capstone-konseptista. Kurssi on lyhyt ja se tuntuu kuin sprintiltä. Nopea aikataulu vaatii kaikilta tiukkaa fokusta, mutta samalla se pitää projektin mielessä ja varmistaa sen etenemisen. Hyödynnämme varmasti opiskelijoiden ratkaisuja tulevaisuudessa”, Listringhaus sanoo.

S-ryhmän projektissa työstettiin monimuotoisuuden ja inkluusion edistämistä perehdyttämisessä

Tiimi, jonka muodostivat opiskelijat Maija Hirvo, Meeri Peltola, Gary Pence, Anne-Mari Pulkkanen ja Hilla Remes, sai SOK:lta tehtävänannoksi tutkia, kuinka monimuotoisuutta ja inkluusiota voidaan edistää perehdyttämisessä. Tarkastelun kohteena oli Digital Development -yksikkö, johon rekrytoidaan jatkuvasti uusia tekijöitä. Monimuotoiset kansainväliset taustat ovat vielä toistaiseksi SOK:lla harvinaisia. 

Meeri Peltola kertoo pitäneensä projektin uutta tietoa rakentavasta luonteesta. ”Pääsimme kehittämään kykyämme tehdä johtopäätöksiä ja valita sopivat menettelytavat esiin tulleiden ongelmien ratkomiseen. Oli mielenkiintoista päästä toimimaan konsultin tavoin, ja tiimimme yhteistyön tuloksena saimme palloteltua useista eri näkökulmista mahdollisia menettelytapoja projektin loppuun viemiseksi.” 

Capstone-projekteissa yritykselle laaditaan raportti, joka esittelee ongelman, sen taustaa, tarjoaa näkökulmia aiheesta olemassa olevaan kirjallisuuteen ja opiskelijoiden omaan tutkimukseen pohjautuen, ja esittelee tulokset ja suositukset kehitysideoiksi.

”Haastattelimme Digital Development -yksikön kansainvälisiä jäseniä heidän perehtymiskokemuksestaan. Meille selvisi, että erityisesti esimiestyötä, ”työbuddyn” roolia ja sosiaalisia tapahtumia voidaan perehtymisvaiheessa kehittää, niin että ne vielä paremmin tukevat uuden työntekijän kokemusta inklusiivisesta mukaan ottamisesta”, Meeri kertoo.

”Yhteistyö S-ryhmän kanssa toimi oikein sujuvasti. Meillä oli kontakteja niin HR- kuin Digital Development -yksiköistä. Saimme heiltä hyvää syventävää tietoa siitä, mitkä asiat olivat heidän näkökulmastaan merkityksellisiä tässä projektissa ja tarvittavaa lisätietoa tutkimuksemme kohteesta ja jo käytössä olevista menetelmistä. S-ryhmäläiset auttoivat meitä haastateltavien saamisessa, sillä projektiimme sisältyi myös haastatteluja.

Hilla Remes kertoo oppineensa projektin aikana paljon inkluusiosta ja siitä, miten sitä voi toteuttaa organisaatioissa mahdollisimman hyvin.

”Olen entistäkin kiinnostuneempi työskentelemään tulevaisuudessa näiden aiheiden parissa. Opin projektissa myös hyvin käytännönläheisiä asioita: laajan projektin hallintaa, tiimityöskentelyä etänä, tutkimuksen ja haastattelujen toteutusta ja prosessien kehittämistä. Tämä Capstone-kurssi auttoi minua laittamaan nämä opit yhteen ja erityisesti työelämäkontekstiin”, Hilla kertoo.

HR-asiantuntija Ilona Harju S-ryhmästä antaa kurssista hyvin samanlaista palautetta kuin Hiltin Fabian Listringhaus.

”Yhteistyö sujui mutkattomasti ja opiskelijat veivät projektia eteenpäin hyvin koordinoidusti. Opiskelijat tekivät erittäin mielenkiintoisia havaintoja, joiden pohjalta ryhdymme toimeen. Me S-ryhmältä mukana olleet henkilöt koemme, että tällaiset projektit ovat upeita väyliä opiskelijoille päästä ratkomaan aitoja yrityselämän case-haasteita, jotka parhaassa tapauksessa myös tuottavat valtavasti konkreettista hyötyä yrityksille. Toivottavasti pystymme jatkossakin tarjoamaan kiinnostavia projekteja opiskelijoille.”

Tee yhteistyötä Kauppakorkeakoulun kanssa

Meillä on pitkät yhteistyöperinteet alumniemme ja yritysmaailman kanssa. Tarjoamme monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia alumneillemme, yrityksille, organisaatioille ja julkisen sektorin toimijoille.

Lue lisää
Jaakko Honko lecture 6.6.2019, a question from the audience to the keynote speaker Risto Siilasmaa
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Joukko ihmisiä kävelee Lehmuskujaa pitkin kesällä
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:

Vahva kokonaistulos: Suomen Akatemialta 27,5 miljoonaa euroa tutkimukseen

Akatemiatutkija- ja akatemiahankerahoituksen sai yhteensä 52 aaltolaista. Aalto-yliopistolle myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan 27,5 miljoonaa euroa.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.
Sophie Belanger on the left and Ferdinand Keil on the right sitting on a sofa  and chatting
Yhteistyö Julkaistu:

Erasmus Staff Training: Syväsukellus yhteisohjelmiin ja hyvinvointiin yliopistossa

Yli 30 osallistujaa 17 yliopistosta kokoontui kesäkuun alussa Aalto-yliopiston kampukselle Erasmus Staff Training Days -tapahtumaan.