Uutiset

Better Business – Better Society

Moton mukaisesti Kauppakorkeakoulun päämääränä on kehittää parempaa yhteiskuntaa kehittämällä parempaa liiketoimintaa.
Information and Service Mgmt students and Prof. Katri Kauppi
Opiskelijat Pauli Pihlajamäki ja Pan Ruixian, oikealla logistiikan professori Katri Kauppi. Kuva: Aalto-yliopisto / Roope Kiviranta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun motto on jo useamman vuoden ajan ollut ”Better Business – Better Society”. Toisin sanoen koulun päämääränä on kehittää parempaa yhteiskuntaa kehittämällä parempaa liiketoimintaa. Miten koulu sitten käytännössä tekee tätä työtä?

Kauppakorkeakoulun kaikkein suurin yhteiskunnallinen vaikutus syntyy jo pelkästään sen tuottaman opetuksen ja oppimisen laajuudesta. Koulusta valmistuu nykyään vuosittain noin 400 maisteria, ja sillä, millaisilla tiedoilla ja taidoilla – ja asenteella – he toimivat uransa aikana niin asiantuntija- ja johtotehtävissä, yrittäjinä, poliitikkoina kuin esimerkiksi professoreina, on merkittävä vaikutus yhteiskunnallemme. Kuten entinen rehtori Eero Kasanen toi esille koulun 110-vuotisjuhlaseminaarissa joulukuussa 2021, koulumme on historiansa aikana tuottanut yhteiskunnalle yli 50 000 osaajaa, kun mukaan lasketaan sekä perustutkinnon suorittaneet että johdon koulutus niin Suomessa kuin ulkomailla.

Jotta Kauppakorkeakoulun tarjoaman opetuksen sisältö pysyy ajan tasalla vastaten liike-elämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin, koulu tekee runsaasti yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Perinteisten vierailuluentojen lisäksi kursseilla käsitellään usein yritysmaailmasta saatuja ajankohtaisia haasteita, joihin opiskelijat esittävät alan teorioihin pohjautuvia ratkaisuja. Jotkut koulun kursseista, kuten opintoja yhteen kokoavat Capstone-kurssit, sekä koulun ohjelmista, kuten International Design Business Management ja Information Technology Program, rakentuvat pitkälti opiskelijaprojekteista. Saamme opiskelijoilta runsaasti palautetta siitä, miten yritysten osallistuminen opetukseen tekee opiskelusta vaihtelevaa, mielenkiintoista ja hauskaa, ja myös siten edistää heidän oppimistaan.

Opiskelijoiden asenteisiin vaikutetaan muun muassa nostamalla opintojen aikana esiin tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja, kuten kestävän kehityksen malleja sekä monimuotoisuutta ja inkluusiota, sekä kannustamalla heitä elämänlaajuiseen itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Ryhmätöiden rooli opetuksessa on tärkeää niin sosiaalisten taitojen kehittämisen kuin ihmisten erilaisten taustojen ymmärtämisen kannalta.

Tiivistä yritysyhteistyötä myös tutkimuksessa

Yliopisto-opetus pohjautuu alan tutkimukseen, mutta koulussa tehtävällä tutkimuksella vaikutetaan myös suoraan yhteiskuntaan. Olennaista silloin on paitsi se, mitä tutkitaan, myös se, kenen kanssa tutkitaan. Yritysyhteistyö tutkimuksessa on usein elintärkeää jo pelkästään tutkimusaineiston saamiseksi, oli kyseessä sitten yrityksellä tai muulla organisaatiolla oleva valmis data tai vaikka mahdollisuus teettää kysely- tai haastattelututkimuksia. Myös muiden yliopistojen ja alojen kanssa tehtävä yhteistyö avaa mahdollisuuksia yhä laajempaan vaikuttavuuteen.

Esimerkkejä tällä hetkellä käynnissä olevista tutkimushankkeista ovat kestävään kehitykseen vaikuttavat Finix- ja Global Energy Transition -hankkeet. Finix on kestävien muoti- ja tekstiilijärjestelmien tutkimushanke, jota tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen, muiden yliopistojen sekä useiden yksityisten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Taloustieteen laitoksen ja Wärtsilän yhteisessä Global Energy Transition -hankkeessa taas kerätään mikrotason dataa energiamarkkinoiden muutoksista, joissa on onnistuneesti siirrytty fossiilisista polttoaineista kestävämpiin energian lähteisiin. Data auttaa tulevien transitioiden suunnittelussa niin, että ne olisivat mahdollisimman tehokkaita.

Yhteiskunnan kannalta on myös oleellista käydä keskustelua tärkeistä teemoista ja jakaa tietoa laajemmin kuin vain perustutkinto-opiskelijoillemme. Tätä tehdään esimerkiksi koulun alumnitoiminnan puitteissa järjestämällä säännöllisiä Better Business – Better Society -seminaareja ja muita tapahtumia, sekä yleisesti viestimällä niin ulkoisissa kuin koulun ja Aalto-yliopiston kanavissa.

Aalto University Executive Educationin tarjoamat koulutusohjelmat ovat merkittävässä roolissa edistämässä eri organisaatioiden kehittymistä sekä ihmisten elämänlaajuista oppimista. Niistä on tullut merkittävä kanava koulun tutkimusosaamisen viemisessä suoraan yritysten käyttöön. Elämänlaajuista oppimista tukevat myös Kauppakorkeakoulun tuottamat kaikille avoimet verkkokurssit ja Avoimen yliopiston tarjonta.

”Better Business – Better Society” viittaa käänteisesti myös siihen, että mitä paremmin toimiva yhteiskunta meillä on, sitä paremmat edellytykset yrityksillä ja yrittäjillä on harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää ihmisiä. Kauppakorkeakoulu pyrkiikin tuottamaan tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi myös poliittisille päättäjille. Tästä toiminnasta hyvä esimerkki on Aalto Economic Institute, joka on kuuden toimintavuotensa aikana ollut mukana yli 20 yhteistyöhankkeessa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin kanssa. Esimerkkejä näistä ovat liikenteen päästöjen sääntelyyn liittyvä yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sekä esiopetuskokeiluun liittyvä, käynnissä oleva tutkimushanke opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Useat koulumme professoreista myös osallistuvat neuvonantajina erilaisten organisaatioiden ja valtion sekä EU:n toimielimiin.

Työ yhteiskunnan kehittämiseksi jatkuu

Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki kertoo huomanneensa, että yleisessä keskustelussa on toisinaan hyvin stereotyyppinen kuva siitä, mitä Kauppakorkeakoulussa tehdään ja mihin se valmistaa. ”Vaikka liiketoimintaan kuuluu olennaisena osana kasvu ja talouskehitys, kauppatieteillä on tärkeä rooli huolehtia koko yhteiskuntamme hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä tätä laajemmin. Alumnimme työskentelevät hyvin monenlaisissa tehtävissä, ja pyrimme antamaan heille opintojen aikana sellaiset eväät, että heillä on valmiudet vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntamme kehittämiseen, oli heidän työtehtävänsä mikä tahansa”, hän sanoo.

”Vaikka koulumme tekee jo paljon yhteiskuntamme eteen, kuten sen yliopiston kolmannen tehtävän mukaan kuuluukin, aina on varaa parantaa. Tutkimme tätä kirjoittaessa muun muassa mahdollisuuksia tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä kehitysjärjestöjen ja pk-yritysten kanssa. Otamme tähänkin liittyen mielellämme vastaan hyviä ideoita.”

Better Business – Better Society -seminaarisarja

Seminaarisarja Kauppakorkeakoulun ajankohtaisesta ja yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista järjestetään kuukauden ensimmäisenä torstaina, pois lukien kesän ja joulun lomakaudet.

Tervetuloa seminaareihin
Picture of Better Business seminar
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Robottien rakentelua Aalto-yliopisto Juniorin Robokylä-työpajassa
Yhteistyö Julkaistu:

Innostusta teknologiaan: Lähes 8000 lasta ja nuorta osallistui Aalto-yliopisto Juniorin Teknologiatuokioihin

Aalto-yliopisto Juniorin teknologiakasvatuksen lähettiläät kulkivat viime talvena ahkerasti peruskouluilla tarjoten oppilaille ja opettajille mahdollisuuden tutustua uusimpaan teknologiaan käytännönläheisesti. Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä Svenska kulturfondentin rahoittamien hankkeiden tavoitteena oli innostaa lapsia ja nuoria teknologian pariin.
Piano Top Loungessa
Kampus, Yhteistyö, Opinnot, Yliopisto Julkaistu:

Opiskelijat päättivät: kaksi yhteiskäyttöistä pianoa saapui kampukselle

Aalto-yliopiston opiskelijoiden osallistavan budjetoinnin projektin voittajaksi nousi yhteiskäyttöinen piano.
Nesteen polttoainejalostamon tankit Porvoossa
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Yhteistyö Aallon kanssa tuo Nesteelle merkittävää taloudellista hyötyä

Yhteistyön tuloksena Nesteen polttoainetutkimukseen tuotiin digitaalisia työkaluja perinteisen testaamisen rinnalle.
Laboratory work at the School of Chemical Engineering
Yhteistyö Julkaistu:

Tervetuloa Unite! Engineering Biology -verkostoitumistapahtumaan 11.9.2024

Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen yhdeksän Unite!-allianssiin kuuluvan yliopiston tutkijat edistämään avainteknologioita ja kestäviä prosesseja.