Uutiset

Aalto-yhteisö tunnisti strategisiin valintoihimme vaikuttavia nousevia trendejä

Aalto-yliopisto pilotoi syksyn 2020 aikana yhteistä ennakointiprosessia osana elävää strategiaa. Aalto-yhteisöltä kerättiin yli 100 heikkoa signaalia ja trendiä, minkä jälkeen tunnistettiin kolme keskeistä Aallon toimintaympäristöön liittyvää nousevaa trendiä.
A yellow workshop wall with lots of sticky notes with text
Kuva strategia-aiheisesta työpajasta otettu vuonna 2019

Aalto-yliopisto aloitti vuoden 2019 alussa uuden strategian luomisen ja päätti ottaa käyttöön elävän strategian lähestymistavan. Tässä lähestymistavassa yliopiston tehtävä, arvot ja tapa toimia määrittävät pitkän aikavälin suuntamme, kun taas strategisia valintoja arvioidaan ennakoivasti ja jatkuvasti uudelleen. Yliopiston toimintaympäristöä muovaavat suuret trendit tunnistettiin strategisten valintojen pohjaksi strategiaprosessissa.

Syksyllä 2020 Aalto-yliopisto pilotoi ennakointiprosessia, jossa tunnistettiin Aalto-yliopiston toimintaympäristöön liittyvät merkittävimmät heikot signaalit ja uudet trendit. Tätä prosessia kutsutaan yliopiston ennakkokatselmukseksi, ja se toteutetaan joka syksy osana yliopiston vuosisuunnittelua.

Ennakkokatselmus on uusi vaihe suunnitteluprosessissamme. Suunnittelun ja johtamisen tuen päällikkö Raili Pönni kuvailee sen roolia ja tarkoitusta seuraavasti: ”Ennakkokatselmus sai alkunsa ajatuksesta, että tarvitsemme työkalun Aalto-yliopiston toimintaympäristön tutkimiseen, jotta voimme reagoida mahdollisiin muutoksiin ennakoivasti. Covid-19-pandemiasta aiheutuneet toimintaympäristömme muutokset ovat hyvä esimerkki tilanteesta, jossa meidän on tarkasteltava uudelleen strategisia valintojamme.”

Aalto-yhteisön jäsenillä on keskeinen rooli heikkojen signaalien ja trendien tunnistamisessa ja analysoinnissa, sillä Aalto-yliopiston elävän strategian lähestymistavassa painotetaan vahvasti yhteistyöhön perustuvaa strategiatyötä.

Aalto-yhteisön näkemykset tulevaisuudesta

Syksyn 2020 aikana järjestettiin useita tilaisuuksia ja työpajoja, joissa kerättiin tietoa toimintaympäristöstä. Heikkoja signaaleja ja trendejä kerättiin myös kyselyn ja aalto.fi-sivuston keskustelutyökalun avulla. Työhön osallistuivat Aalto-yliopiston akateeminen ja palveluhenkilöstö, opiskelijat ja alumnit. Myös Aalto-yliopiston hallitus osallistui aktiivisesti keskustelemalla suoraan yhteisön jäsenten kanssa yhteisötapahtumassa, johon osallistui yli 450 ihmistä.

Monimuotoisen yhteisönsä osallistamisen avulla Aalto-yliopisto varmisti, että se pystyi tunnistamaan merkittävimmät trendit, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuudessa tutkimukseen ja koulutukseen. Monien ennakointiin liittyneiden työpajojen järjestämiseen osallistunut alumnisuhteista vastaava asiantuntija Susanna Ritala kertoo yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan arvosta seuraavaa: ”Alumnimme työskentelevät monilla eri aloilla, joten he voivat tunnistaa heikkoja signaaleja ja trendejä, joiden tunnistaminen voi olla vaikeaa Aalto-yhteisön sisällä.”

Kolme keskeisintä nousevaa trendiä tunnistettiin

Ennakkokatselmuksen tuloksena tunnistettiin seitsemän trendiä, jotka olivat nousseet esiin yhteisöltä saaduissa tiedoissa ja työpajojen keskusteluissa. Kaikki trendit löytyvät tämän artikkelin lopussa olevasta tiedostosta, joka näkyy Aalto-tunnuksilla sisäänkirjautuneille.

Yliopiston luotausvaiheen päätteeksi hallitus ja Aalto-yliopiston johto tunnistivat näistä seitsemästä trendistä kolme keskeisintä nousevaa trendiä. Ne nimettiin seuraavasti: ”Kestävän kehityksen johtaminen", ”Tulevaisuuden mahdollisuudet” ja ”Hybridit työskentelytavat”.

Person cycling on a road surrounded by trees

Kestävän kehityksen johtaminen

Ilmastokriisi edellyttää nopeampaa siirtymistä kestävämpiin elämäntapoihin. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä nykyisissä liiketoiminnoissa ja avata uusia tutkimusmahdollisuuksia.

Large banner of the Designs for a Cooler Planet event with a few people walking around it

Tulevaisuuden mahdollisuudet

Nopeasti kehittyvä maailma edellyttää organisaatioilta ja yrityksiltä toimintatapojen uudistamista. Tämä tarkoittaa innovatiivisten lähestymistapojen ja menetelmien omaksumista, yhteistyötä uusien osapuolten kanssa tai täysin uusien haasteiden ratkaisemista.

Computer screen with a Zoom call

Hybridit työskentelytavat

Virtuaaliset työskentely- ja opiskelutavat ovat jossain määrin tulleet jäädäkseen. Kaikki opiskelusta tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön on muuttunut.

Edellä kuvatut kolme trendiä palvelevat elävän strategiamme kahta päätarkoitusta. Niiden avulla arvioidaan uudelleen yliopiston toimintaympäristölle ominaisia merkittäviä trendejä nykyisessä strategiassa ja ohjataan strategisen suunnitteluprosessin seuraavaa vaihetta eli yliopiston vuosikatselmusta. Tässä keväällä 2021 koittavassa vaiheessa arvioidaan uudelleen ja tarvittaessa päivitetään strategisia valintoja.

Yhteisen ennakkokatselmuksen menestyksekäs pilottihanke

Viime vuoden lopun ennakkokatselmus oli pilottihanke, jonka kehittämistä jatketaan tulevina vuosina. Ensimmäinen ennakkokatselmus pidettiin melko kevyenä, sillä se oli kaikille uusi työskentelytapa ja ajoittui strategiaprosessin siirtymävaiheeseen. Lisäksi pandemia vaikutti prosessin toteuttamiseen, kuten Raili Pönni kertoo: ”Halusimme varmistaa, ettemme tee jo valmiiksi epätavallisesta vuodesta vielä raskaampaa yhteisömme jäsenille. Kevyemmästä prosessista huolimatta onnistuimme mielestäni osallistamaan yhteisöä varsin menestyksekkäästi ja tunnistamaan useita merkityksellisiä trendejä.”

Tulevaisuudessa suunnitelmana on liittää yliopiston luotausvaihe tiiviimmin osaksi Aalto-yliopiston strategisia suunnitteluprosesseja sekä nykyisiä organisaation elimiä ja tapahtumia. Pönnin mukaan tämän avulla yliopisto saa tietoa heikoista signaaleista ja trendeistä entistä monipuolisemmin eri ihmisiltä opiskelijoista ulkopuolisiin kumppaneihin.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
White A! logo standing on the ground with A-bloc and Väre in the background.
Tutkimus ja taide, Yliopisto Julkaistu:
Luku 21 visualisoituna
Yliopisto Julkaistu:

Aalto hyppäsi sijalle 21 maailmassa nuorten yliopistojen vertailussa

Times Higher Educationin ranking arvioi maailman parhaat alle 50-vuotiaat yliopistot.
Nainen lukemassa tabletilla
Opinnot Julkaistu:

Aalto EE julkaisee Alex-oppimisalustan: Uusi alusta muuttaa elämänlaajuista oppimista

Aalto University Executive Education (Aalto EE) lanseeraa kesäkuussa ensimmäisen version Alex-oppimisalustasta, joka on suunniteltu elämänlaajuiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Alex tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja, pieniä osaamiskokonaisuuksia ja ammatillisen kehittymisen ohjelmia, jotka sovittavat taidot yhteen alan tarpeiden kanssa. Alusta, joka kehittyy jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, kuten mobiilisovelluksella ja tekoälyn integroinnilla, asettaa uuden standardin ammatilliselle kehittymiselle Suomessa.