Tutkimus ja taide

Tutkimuksen arviointi RAE2009

Vuonna 2009 teetettiin Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi (research assessment exercise, RAE), jolla selvitettiin tutkimuksen tieteellinen laatu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tunnistettiin tutkimusaloja, joilla oli maailmanluokan potentiaali.

Vuoden 2009 arviointi oli Aalto-yliopiston ensimmäinen tutkimuksen arviointi, ja se suoritettiin uuden yliopiston syntyvaiheessa. Tutkimuksen arvioinnin suorittivat kansainvälisten asiantuntijoiden paneelit. Paneeliarviointien lisäksi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva ryhmä suoritti bibliometrisen analyysin, jonka tarkoitus oli selvittää Aalto-yliopiston tutkimuksen taso ISI-viittaustietokannassa listattujen julkaisujen ja viittausten määrän perusteella. Itsearviointivaiheessa arviointiyksiköt ilmaisivat näkemyksensä oman tutkimuksen tasosta. Itsearviointiraportit kuuluivat materiaaleihin, jotka jaettiin paneeleille ennen arviointiviikkoa.

RAE 2009 report

Tutustu tutkimuksen arviointiin Aalto-yliopistossa

Tutkimuksen arviointi

Aalto-yliopisto arvioi säännöllisesti yliopistossa tehdyn tutkimuksen ja taiteellisen työn laatua sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arviointi perustuu vertaisarviointiin ja noudattaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Two women analysing the content of a test tube
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: