Tutkimus ja taide

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmarahoitus

Aalto koordinoi kahta lippulaivaa: uusia biomateriaaleja kehittävää FinnCERESiä ja tekoälyn tutkimuskeskus FCAIta. Lisäksi Aalto on mukana fotoniikan mahdollisuuksiin keskittyvässä PREINissä ja kroonisten sairauksien hoitoja etsivässä GeneCellNanossa.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lippulaivat luovat tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistävät taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Aallon koordinoimat lippulaivat

Finnceres kehittää uusia biomateriaaleja

FinnCERES

FinnCERES on Aallon ja VTT:n yhteinen materiaalien biotalouden osaamiskeskus. Sen tavoitteena on kehittää puusta biotalouden materiaaleja ja varmistaa samalla kestävän, ympäristöä säästävä tulevaisuuden edellytykset.

Lippulaivan tutkijat kehittävät uusia materiaaleja esimerkiksi pakkauksiin, tekstiileihin ja suodattimiin sekä hyödynnettäväksi puolijohteissa, komposiiteissa ja energian varastoinnissa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa.

FinnCERESin vastuuprofessori Aallossa on Orlando Rojas.

Ohjelmointia tekoälyllä

FCAI

Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI) on osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen huippututkijoita sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän ongelmia niin olemassaolevan tekoälyosaamisen kuin kokonaan uusien tekoälymenetelmien avulla.

FCAIn tutkimus tähtää tekoälyyn, joka pystyy sekä oppimaan että suunnittelemaan ja joka toimii yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen perustana on huippuluokan asiantuntemus koneoppimisessa, erityisesti probabilistisessa mallintamisessa ja syväoppimisessa, sekä monitieteellinen yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

FCAIta koordinoivat Aallon lisäksi Helsingin yliopisto ja VTT. FCAIn johtaja on akatemiaprofessori Samuel Kaski.

Aalto osallistuu seuraaviin lippulaivahankkeisiin

  • Professori Goëry Genty, Tampereen yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Zhipei Sun. PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva
  • Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, Itä-Suomen yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Olli Ikkala. GeneCellNano - Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: