Tutkimus ja taide

Suomen Akatemian lippulaivaohjelmarahoitus

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lippulaivat luovat tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistävät taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Aalto koordinoi kolmea lippulaivaa: uusia biomateriaaleja kehittävää FinnCERESiä, tekoälyn tutkimuskeskus FCAIta ja kvanttilippulaiva FQF:ta. Lisäksi Aalto on mukana viidessä muussa lippulaivassa partnerina.

Aallon koordinoimat lippulaivat

Finnceres kehittää uusia biomateriaaleja

FinnCERES

FinnCERES on Aallon ja VTT:n yhteinen materiaalien biotalouden osaamiskeskus. Sen tavoitteena on kehittää puusta biotalouden materiaaleja ja varmistaa samalla kestävän, ympäristöä säästävä tulevaisuuden edellytykset.

Lippulaivan tutkijat kehittävät uusia materiaaleja esimerkiksi pakkauksiin, tekstiileihin ja suodattimiin sekä hyödynnettäväksi puolijohteissa, komposiiteissa ja energian varastoinnissa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja kansainvälisten tutkijaverkostojen kanssa.

FinnCERESin vastuuprofessori Aallossa on Monika Österberg.

Ohjelmointia tekoälyllä

FCAI

Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI) on osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen huippututkijoita sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän ongelmia niin olemassaolevan tekoälyosaamisen kuin kokonaan uusien tekoälymenetelmien avulla.

FCAIn tutkimus tähtää tekoälyyn, joka pystyy sekä oppimaan että suunnittelemaan ja joka toimii yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen perustana on huippuluokan asiantuntemus koneoppimisessa, erityisesti probabilistisessa mallintamisessa ja syväoppimisessa, sekä monitieteellinen yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

FCAIta koordinoivat Aallon lisäksi Helsingin yliopisto ja VTT. FCAIn johtaja on professori Samuel Kaski.

Säihkyvä, metallista valmistettu kryostaatti on laite, jolla jäähdytetään kvanttipiirejä lähes absoluuttiseen nollapisteeseen.

FQF

Suomen kvanttilippulaiva (Finnish Quantum Flagship FQF) kokoaa yhteen kvanttiteknologian kansallisen huippuosaamisen fysiikan, tietotekniikan, matematiikan, nanoteknologian ja taloustieteen aloilta. Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa kvanttiteknologian kansallista ekosysteemiä sekä mahdollistaa uutta liiketoimintaa.

Lippulaivassa laaja kvanttimateriaalien, -laitteiden ja -informaation tutkimusosaaminen yhdistyvät sovellusten kehittämiseen, teknologian siirron vahvaan osaamiseen sekä markkinakäyttäytymisen tutkimukseen ja ymmärrykseen.

Aalto-yliopisto koordinoi Suomen kvanttilippulaivaa ja vastuuprofessori on Peter Liljeroth. Konsortion muita osapuolia ovat VTT, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Aalto osallistuu seuraaviin lippulaivahankkeisiin

  • Professori Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Nuutti Hyvönen. FAME - Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva  
  • Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, Itä-Suomen yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Olli Ikkala. GeneCellNano - Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa
  • Professori Bjørn Kløve, Oulun yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Eliisa Lotsari. DIWA - Digitaaliset vedet -lippulaiva 
  • Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Matti Sarvimäki. EDUCA - Koulutus tulevaisuutta varten 
  • Professori Goëry Genty, Tampereen yliopisto. Aalto-yliopiston vastuuprofessori Zhipei Sun. PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: