Tutkimus ja taide

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Tohtorinkoulutus ja tohtoriohjelmat Aalto-yliopistossa
Tohtorin tutkintoja voi suorittaa kauppatieteiden, taiteen, tekniikan ja arkkitehtuurin alalla. Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Tohtorinkoulutukseen haetaan tohtoriohjelmien kautta.
OtaNano

Tohtorikoulutettavien valinta

Hakuaika Aalto-yliopiston tohtoriohjelmiin vaihtelee korkeakouluittain. Tohtorikoulutettavien valinta perustuu tohtoriohjelman verkkosivuilla etukäteen ilmoitettuihin valintaperusteisiin.

Opinto-oikeus myönnetään suoraan korkeakoulun edustaman koulutusalan mukaiseen tohtorin tutkintoon (kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinto).

Löydät hakuohjeet ja -päivämäärät tohtorikoulutusohjelmien verkkosivuilta.

Yleinen hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Yleisen hakukelpoisuuden kriteerit on määritelty Suomen laissa (Yliopistolaki, 37 §), ja ne koskevat kaikkia suomalaisia yliopistoja.

Jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yleisesti ottaen soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan tutkinto, joka on suoritettu Bolognan prosessin periaatteiden mukaisesti (3+2 vuotta). Bolognan prosessia soveltamattomassa maassa suoritettuun tutkintoon täytyy kuulua vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin kuuluu pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö.

Jatko-opintoja edeltävän tutkinnon tulee antaa opiskelijalle riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseksi asianomaisessa tohtoriohjelmassa. Yliopisto voi vaatia, että valituksi tullut henkilö suorittaa tarvittavat täydentävät opinnot täyttääkseen tämän vaatimuksen.

Opiskelijan tulee myös täyttää jatko-opintoja varten edellytetyn kielitaidon vaatimukset.

Yleiset arviointiperusteet

Tohtorikoulutukseen hakevien arviointiperusteisiin kuuluu hakijan opintomenestys ja jatko-opintoihin soveltuvuus, tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus sekä hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Arvioinnissa huomioidaan aiemman tutkinnon soveltuvuus tohtorin tutkinnon pohjaksi sekä tutkimussuunnitelman sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Ohjauksen saatavuus väitöstutkimukselle on erittäin tärkeä kriteeri jatko-opiskelijoita valittaessa.

Lisätietoja tohtoriohjelmien hausta

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Aalto ARTS

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.

Picture of Aalto University

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Tohtoriohjelma koostuu 8 tutkimusalasta, jotka kattavat maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, kiinteistötalouden, geoinformatiikan, rakennustekniikan, vesi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, energiatekniikan sekä teknologiakasvatuksen. Tohtorinkoulutus toteutetaan korkeakoulun kaikilla laitoksilla: konetekniikan laitos, rakennustekniikan laitos ja rakennetun ympäristön laitos.

Aalto ENG

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Kemian tekniikan tohtoriohjelma koostuu 7 tutkimusalasta. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kemian ja materiaalitieteen laitos ja Kemian tekniikan ja metallurgian laitos.

Doctoral students in the lab

Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma on nelivuotinen englanninkielinen tohtoriohjelma. Voit erikoistua joko liiketalouteen, kansantalouteen tai rahoitukseen.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Sähkötekniikan tohtoriohjelma

Monitieteinen sähkötekniikan tohtoriohjelma tarjoaa tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden työskennellä useilla tutkimusaloilla, jotka vaihtelevat perinteisestä sähkötekniikasta ja energia-alasta hyvinvointiteknologiaan, robotiikkaan, nanotieteisiin sekä tietoliikennetekniikkaan.

Aalto ELEC

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Read more
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Yritykset tarvitsevat tohtoreita - ydinosaamisesta ison kuvan hallintaan

Tohtoriopinnot ovat tie itsensä kehittämiseen ja käytännön ongelmia ratkovaan tutkimustyöhön. Yritykset saavat tohtoreista monialaisia osaajia, jotka eivät pelkää tarttua isoihin haasteisiin.

Lue alumniemme urapoluista yritysmaailmassa
Promootiohatut pöydällä
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu