Tutkimus ja taide

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin.
OtaNano

Tohtorikoulutettavien valinta

Aalto-yliopiston korkeakoulut valitsevat tohtorikoulutettavia 1–4 kertaa vuodessa. Tohtorikoulutettavien valinta perustuu koulutusohjelman verkkosivuilla etukäteen ilmoitettuihin valintaperusteisiin.

Opinto-oikeus myönnetään suoraan korkeakoulun edustaman koulutusalan mukaiseen tohtorin tutkintoon (kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinto). Kauppatieteellisellä ja tekniikan alalla jatko-opiskelija voi ennen tohtorin tutkintoa suorittaa koulutusalan mukaisen lisensiaatin tutkinnon.

Löydät hakuohjeet ja -päivämäärät tohtorikoulutusohjelmien verkkosivuilta.

Yleinen hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Yleisen hakukelpoisuuden kriteerit on määritelty Suomen laissa (Yliopistolaki, 37 §), ja ne koskevat kaikkia suomalaisia yliopistoja.

Jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yleisesti ottaen soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan tutkinto, joka on suoritettu Bolognan prosessin periaatteiden mukaisesti (3+2 vuotta). Bolognan prosessia soveltamattomassa maassa suoritettuun tutkintoon täytyy kuulua vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin kuuluu pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö.

Jatko-opintoja edeltävän tutkinnon tulee antaa opiskelijalle riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseksi asianomaisessa koulutusohjelmassa. Yliopisto voi vaatia, että valituksi tullut henkilö suorittaa tarvittavat täydentävät opinnot täyttääkseen tämän vaatimuksen.

Opiskelijan tulee myös täyttää jatko-opintoja varten edellytetyn kielitaidon vaatimukset.

Yleiset arviointiperusteet

Tohtorinkoulutukseen hakevien arviointiperusteisiin kuuluu hakijan opintomenestys ja jatko-opintoihin soveltuvuus, tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus sekä hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Arvioinnissa huomioidaan aiemman tutkinnon soveltuvuus tohtorin tutkinnon pohjaksi sekä tutkimussuunnitelman sopivuus koulutusohjelman tutkimusprofiiliin. Ohjauksen saatavuus väitöstutkimukselle on erittäin tärkeä kriteeri jatko-opiskelijoita valittaessa.

Tohtoriohjelmat

Aallon kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Read more
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu