Tutkimus ja taide

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Aalto-yliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina kauppatieteiden, taiteen ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Tohtorin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta. Hakeminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutukseen tapahtuu suoraan tohtoriohjelmiin.
OtaNano

Tohtorikoulutettavien valinta

Hakuaika Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusohjelmiin vaihtelee korkeakouluittain. Tohtorikoulutettavien valinta perustuu koulutusohjelman verkkosivuilla etukäteen ilmoitettuihin valintaperusteisiin.

Opinto-oikeus myönnetään suoraan korkeakoulun edustaman koulutusalan mukaiseen tohtorin tutkintoon (kauppatieteen, taiteen tai tekniikan tohtorin tutkinto).

Löydät hakuohjeet ja -päivämäärät tohtorikoulutusohjelmien verkkosivuilta.

Yleinen hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Yleisen hakukelpoisuuden kriteerit on määritelty Suomen laissa (Yliopistolaki, 37 §), ja ne koskevat kaikkia suomalaisia yliopistoja.

Jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
  • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yleisesti ottaen soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan tutkinto, joka on suoritettu Bolognan prosessin periaatteiden mukaisesti (3+2 vuotta). Bolognan prosessia soveltamattomassa maassa suoritettuun tutkintoon täytyy kuulua vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin kuuluu pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö.

Jatko-opintoja edeltävän tutkinnon tulee antaa opiskelijalle riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseksi asianomaisessa koulutusohjelmassa. Yliopisto voi vaatia, että valituksi tullut henkilö suorittaa tarvittavat täydentävät opinnot täyttääkseen tämän vaatimuksen.

Opiskelijan tulee myös täyttää jatko-opintoja varten edellytetyn kielitaidon vaatimukset.

Yleiset arviointiperusteet

Tohtorinkoulutukseen hakevien arviointiperusteisiin kuuluu hakijan opintomenestys ja jatko-opintoihin soveltuvuus, tutkimussuunnitelman laatu ja toteutettavuus sekä hakijan mahdollisuudet suorittaa opinnot tavoiteajassa.

Arvioinnissa huomioidaan aiemman tutkinnon soveltuvuus tohtorin tutkinnon pohjaksi sekä tutkimussuunnitelman sopivuus koulutusohjelman tutkimusprofiiliin. Ohjauksen saatavuus väitöstutkimukselle on erittäin tärkeä kriteeri jatko-opiskelijoita valittaessa.

Lisätietoja tohtorinkoulutusohjelmien hausta

Aalto Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture

The Aalto University School of Arts, Design and Architecture offers an international doctoral programme for those seeking careers in art, design, film, media or architecture. The special feature of the programme is that the dissertation can also include art or design productions. Department of Art, Department of Design, Department of Film, Television and Scenography and Department of Media offer doctoral studies for Doctor of Arts degree.

Aalto ARTS

Aalto Doctoral Programme in Science

The Doctoral Programme in Science is a multidisciplinary programme with a unique combination of science, technology and business. The research done is committed to high standards of international excellence and the aim is to educate doctoral candidates in different research fields to tackle increasingly complex societal challenges in areas such as energy, environment, health and well-being. The doctoral programme offers a four-year doctoral programme in physics, mathematics, biomedical engineering, computer science or industrial engineering and management

Picture of Aalto University

Aalto Doctoral Programme in Engineering

The Doctoral Programme in Engineering consists of 8 research fields including spatial planning and transportation engineering, real estate economics, geoinformatics, civil engineering, water and environmental engineering, technology education, mechanical engineering and energy technology. Doctoral studies are available at all the departments of the School of Engineering: Department of Mechanical Engineering, Department of Civil Engineering and Department of Built Environment.

Aalto ENG

Aalto Doctoral Programme in Chemical Engineering

The Aalto Doctoral Programme in Chemical Engineering comprises 7 research fields which focus on forest products technologies, chemical engineering, industrial biotechnology, materials science and nanotechnology, metals and minerals processing and energy technology. The Departments of Bioproducts and Biosystems (Bio2), Chemical and Metallurgical, Chemistry and Materials Science are jointly responsible for the programme.

Aalto CHEM

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

The degrees that can be completed on the Aalto University Doctoral Programme in Economics are Doctor of Science, Economics and Business Administration, Doctor of Philosophy and Licentiate in Science, Economics and Business Administration.

Aalto BIZ

Aalto Doctoral Programme in Electrical Engineering

The Doctoral Programme in Electrical Engineering comprises 24 research fields. The Programme is a joint effort of the Departments of Electronics and Nanoengineering (ELE), Signal Processing and Acoustics (SA), Electrical Engineering and Automation (EEA), and Communications and Networking (TLV), as well as the Metsähovi Radio Observatory and Micronova - the Research Centre for Micro- and Nanotechnology.

Aalto ELEC

Tohtoriohjelmat

Aallon kuusi tohtoriohjelmaa kouluttavat haastavimpiin tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorinkoulutus on osa ainutlaatuista, monitieteistä ja kansainvälistä tiedeyhteisöä.

Read more
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu