Tuotantotalouden laitos

Tutkimusryhmät

Tutkimuksemme pääasialliset lähestymistavat ovat strategia ja sijoittaminen, operaatiot ja palvelujohtaminen sekä yritysjohtajuus.

Tutkimusryhmät

TUTA Strategy and venturing

Strateginen johtaminen ja kasvuyrittäjyys

Strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimusryhmä on yksi Euroopan johtavista strategisen johtamisen ja kasvuyrittäjyyden tutkimusyksiköistä.

Tuotantotalouden laitos
Aalto University/Logistics Research Group

Logistiikan tutkimusryhmä

Logistiikan tutkimusryhmä on tehnyt 1990-luvulta asti tutkimusta muun muassa sähköisestä kaupankäynnistä, sähköisen vähittäiskaupan logistiikasta, toimitusketjun hallinnoinnista, tuotekeskeisen materiaalivirran hallinnan teknologioista, valmistustoimenpiteiden ohjauksesta ja ulkoistamisesta.

Tuotantotalouden laitos
Service Engineering and Management main

Palvelujen suunnittelu ja johtaminen

Palvelujen suunnittelun ja johtamisen (SEM) tutkimusryhmä tutkii palveluja ja palveluihin liittyviä toimenpiteitä organisaatioiden välisissä palvelujärjestelmissä. Palveluista on tullut taloudessa ja teollisuudessa yhä tärkeämpiä, ja palveluja koskeva tieteellinen tietämys lisääntyy nopeasti. SEM-tutkimusryhmässä yhdistetään monialainen tietämys useaa menetelmää hyödyntävän palvelututkimuksen tekemiseen.

Tuotantotalouden laitos
tuta_pb

Projektiliiketoiminta

Projektiliiketoiminnan tutkimusryhmä tarkastelee projekteja niiden perinteistä yhden projektin hallintoa laajemmissa liiketoimintayhteyksissä. Tutkimusaiheita ovat muun muassa yleisten projektien hallinnointi, strateginen ja tulosperusteinen projektihallinnointi, portfolio- ja sidosryhmähallinnointi ja tehokkuuden mittaaminen projektiliiketoiminnassa sekä projektin myynti ja markkinointi.

Tuotantotalouden laitos
Virtual and mobile work group main image

Virtual and Mobile Work

The VmWork group examines dispersed and mobile work in its contexts by analyzing and modeling it.

Department of Industrial Engineering and Management
tuta_hcl

Organisaatioiden suunnittelu ja johtaminen

Organisaatioiden suunnittelun ja johtamisen tutkimusryhmä tekee tutkimusta ja osallistuu opetukseen tietämyksen ja valmiuksien hallinnan alalla ja keskittyy erityisesti tietämysintensiivisiin yrityksiin.

Tuotantotalouden laitos

Tuoreimmat julkaisut

Elevating Business Models to the Ecosystem Level: Evidence from Web3 and Beyond

Annika Bengts, Ville Eloranta, Esko Hakanen, Taija Turunen, Valeska Tullney 2024

Teknologianeutraliteetti ja yhteiskunnan strategiset tavoitteet tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa

Vera Djakonoff, Atte Ojanen, Katri Sarkia, Heidi Uitto, Vesa Salminen, Juho Carpen, Esko Hakanen 2024

Explorative Study on the Utilization of Patient Pathways in Finnish Public Healthcare

Amanda Eklund, Märt Vesinurm, Paulus Torkki 2024 Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences

The virtuous cycle of prosocial behaviour and perceived prosocial impact in organizations : a longitudinal three-wave study

Marcos Gómez, Álvaro Espejo, Frank Martela, Catalina Bastías, Diego Bravo, Wencesalo Unanue 2024 European Journal of Work and Organizational Psychology

Dual-Perspective Modeling of Patient Pathways: A Case Study on Kidney Cancer

Anna Grøndahl Larsen, Ragnhild Halvorsrud, Rolf Eigil Berg, Märt Vesinurm 2024 Digital Health and Wireless Solutions

Interpersonal mattering and the experience of meaning in life

Devin Guthrie, Joe Maffly-Kipp, Chase Gause, Jinhyung Kim, Frank Martela, Joshua A. Hicks 2024 JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Lessons Learned from Frontier Entrepreneurship Education in North Korea

Jukka-Pekka Heikkilä 2024 Science & Diplomacy

Chair Work with the Empathic Other : Providing Basic Need Support for Resolving Unfinished Business

Édua Holmström, Virpi Liisa Kykyri, Frank Martela 2024 Journal of Contemporary Psychotherapy

Pitfalls and Opportunities of the Therapist’s Metacommunication : A Self-determination Perspective

Édua Holmström, Virpi Liisa Kykyri, Frank Martela 2024 Journal of Contemporary Psychotherapy
Lisää tietoa tutkimuksestamme löytyy Aallon tutkimusportaalista.
Tutkimusportaali
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: