Tapahtumat

Väitös liikkeenjohdon systeemit aineesta, KTM Ellie Dillon

Väitös kauppakorkeakoulusta/Tieto- ja palvelujohtamisen laitos, liikkeenjohdon systeemit
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi:
"Model-based approaches to decision making in healthcare delivery” 

Terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvat paineet ovat maailmanlaajuisesti kasvussa johtuen väestön ikääntymisestä, lääkkeiden ja teknologioiden kehityksestä, palvelujärjestelmän kuormittuneisuudesta ja taloudellisista rajoitteista. Terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvien päätösprosessien laadun ja luotettavuuden parantaminen on tässä tilanteessa välttämätöntä, jotta väestön terveyttä voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla. Matemaattinen mallinnus on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi terveydenhuollon haasteisiin vastaamisessa. Viimeaikaisiin esimerkkeihin matemaattisen mallinnuksen vaikuttavuudesta terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa lukeutuu COVID-19-pandemian hoito. Tässä opinnäytetyössä edistetään mallipohjaista päätöksentekoa terveydenhuollossa painottaen käytännön sovellettavuutta. Mallipohjaisten lähestymistapojen hyötyjä julkisen terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden ja resurssien käytön parantamisessa havainnollistetaan kahden osa-alueen kautta: paksusuolen seulonnan ja verivalmisteiden toimitusketjun. Opinnäytetyön johtopäätös on, että mallipohjaisilla lähestymistavoilla on tärkeä rooli terveydenhuollon päätöksenteossa. 

ZOOM: https://aalto.zoom.us/j/62360438921

Tohtoriopiskelija: Ellie Dillon
Vastaväittäjä: Professor Alec Morton, University of Strathclyde
Kustos: Professor Eeva Vilkkumaa, Aalto University School of Business

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä):
https://aaltodoc.aalto.fi/items/9f1e373a-cba2-4ea3-b45e-514e62bb6cf9

Yhteystiedot: Ellie Dillon [email protected]

Kauppakorkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/50


 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: