Tapahtumat

Väitös kiinteistötalouden alalta, FM Tuulia Puustinen

Yhteisen päätöksenteon haasteet täydennysrakentamisessa taloyhtiön tontilla
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Täydennysrakentamisen merkitys on korostunut kasvavilla kaupunkiseuduilla. Huolimatta potentiaalisista hyödyistä, täydennysrakentamisella on monia haasteita.

Väitöskirjassa tutkittiin taloyhtiön tontilla tapahtuvan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia yhteistä päätöksentekoprosessia tukevien tekijöiden sekä yhteisen päätöksenteon vaatimuksen näkökulmasta pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessa tunnistettiin kolme prosessia tukevaa päätekijää: 1) julkisen sektorin ja sen harjoittaman politiikan rooli, 2) tarve käyttää ammattimaista apua ja neuvontaa prosessin aikana sekä 3) tarvittavat edellytykset yhteiselle päätöksenteolle.

Tulokset osoittavat, että ainakin teoreettisesti tarkasteltuna asukasosakkailla on huomattava tuotto-vaatimus täydennysrakentamiselle. Nykyisellä kustannusrakenteella ja politiikan välineillä täydennysrakentamisen potentiaali on rajallinen. Viranomaisilla on lisäksi keskeinen rooli prosessin tukemisessa. Tulosten perusteella täydennysrakentamisen koetut haitat jakautuvat epätasaisesti osakkaiden kesken johtuen erityisesti täydennysrakentamisen sijoittumisesta tontilla ja sen seurauksista. Onkin syytä kehittää mekanismeja koetun haitan epätasaisen jakautumisen tasapainottamiseen osakkaiden välillä.

Lisäksi tulokset osoittavat, että taloyhtiön sisäinen päätöksentekoprosessi on vakiintumaton ja sitä luonnehtivat monet virallisen prosessin ohella tapahtuvat seikat, jotka liittyvät esimerkiksi läpinäkyvyyteen ja taloyhtiön johdon toimintaan ja rooliin. Ne vaikuttavat prosessiin lisääntyneiden riskien ja epävarmuuksien sekä osakkaiden välisen tieto- ja valtaepätasapainon kautta. Prosessin käytäntöjä tulee kehittää.

Vastaväittäjänä toimii Associate Professori, PhD Hazel Easthope University of New South Walesista, Australiasta.

Valvojana toimii professori Kauko Viitanen Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta. 

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/42428

Väittelijän yhteystiedot:
Tuulia Puustinen
Otakaari 4, 02150 Espoo
p.+358505011272
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: