Tapahtumat

Kaikille avoin pedagoginen koulutus: Akateeminen ohjaaja opiskelijan tukena (1 op) syksyllä 2022 ja keväällä 2023

Tervetuloa vahvistamaan osaamistasi akateemisena ohjaajana Aalto-yliopistossa.
People working together around a table

Tämä kurssi on avoin kaikille Aalto-yliopiston opettajille, jotka toimivat akateemisina ohjaajina. Kurssia pilotoidaan lukuvuonna 2022-23 ja siitä järjestetään sekä koulukohtaisia toteutuksia (syksyllä 2022) että kaikille avoin toteutus (keväällä 2023).

Kurssin tarkoituksena on vahvistaa osaamistasi akateemisena ohjaajana Aalto-yliopistossa. Tutustumme ohjauksen teorioihin, oman koulun ohjauskäytäntöihin, järjestelmän tukevaan rooliin ohjauksessa ja Aallon ohjauksen palveluihin sekä opiskelijoille että ohjaajille. Pohdimme myös omaa roolia akateemisena ohjaajana, oman osaamisen rajoja sekä millaista ohjaus on opintojen eri vaiheissa. Kurssilla reflektoit myös omaa lähestymistapaasi opiskelijoiden ohjaukseen ja saat reflektiostasi palautetta vertaiselta, jolle puolestasi annat palautetta hänen pohdinnoissaan.

Kenelle?

Olet tervetullut kurssille, jos opetat Aallossa ja tehtäviisi kuuluu akateemista ohjausta (erityisesti kandi- tai maisteriopiskelijoiden kanssa). Voit olla joko aloitteleva tai jo kokeneempi akateeminen ohjaaja. 

Osallistuminen kontaktiopetukseen on pakollista, joten varmistathan, että oman koulusi opetusajankohta on sinulle sopiva. Kurssin (1 op) suorittaminen edellyttää sinulta itsenäistä työskentelyä (lukemista, reflektiivinen essee ja vertaispalaute) opetussession ulkopuolella. Yksi opintopiste (ECTS) vastaa noin 27 tuntia työtä.

Kurssin osallistujamäärää ei ole rajoitettu. 
 

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan osallistuja

  1. on saanut uusia työkaluja ja teorioita ohjaukseen
  2. tunnistaa ohjauksen osa-alueita ja on reflektoinut omaa identiteettiään ja rooliaan ohjaajana
  3. on tutustunut Aallon tarjoamiin ohjauksen palveluihin ja oppinut käyttämään ohjauksen työkaluja (Student Success Hub) Aallossa
  4. on saanut vertaiselta palautetta oman ohjauksensa tueksi ja vastaavasti antanut itse palautetta toiselle

Vastuuopettaja: Tuuli Asunmaa, asiantuntija, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi ([email protected])

Kieli: englanti/suomi

Ennakkovaatimukset: NA

MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/user/index.php?id=37885 

Koulukohtainen kurssiaikataulu ja ilmoittautuminen:

Katso koulukohtaiset aikataulut ja ilmoittautumiset täältä. 

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossa

Akateeminen ohjaus on osa opintojen ohjauksen järjestelmää, joka kattaa opiskelijan koko opintojen elinkaaren. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on osa opintoja.

Lue lisää akateemisesta ohjauksesta Aallossa
Aalto-yliopisto, akateeminen ohjaus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: