Sähkötekniikan korkeakoulu

Opetustyöstä palkitseminen Sähkötekniikan korkeakoulussa

Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) palkitsee vuosittain henkilöitä ja ryhmiä, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet opiskelijoiden oppimista.

Sähkötekniikan korkeakoulun (Aalto ELEC) tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista mahdollisimman hyvin. Haluamme tunnistaa ja palkita henkilöitä ja ryhmiä, jotka ovat menestyksellisesti edistäneet opiskelijoiden oppimista. Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) valitsee vuosittain palkittavat henkilöt kolmessa eri sarjassa:

  1. Kandidaattitasoiset kurssit. Palkittavat valitaan opiskelijapalautteen ja laadullisen arvioinnin perusteella.
  2. Maisteri- ja tohtoritasoiset kurssit. Palkittavat valitaan opiskelijapalautteen ja laadullisen arvioinnin perusteella.
  3. Kolmannessa sarjassa palkitaan henkilö tai ryhmä, joka tukenut oppimista inspiroivalla tavalla. Palkinnonsaaja valitaan ehdotusten perusteella.

Sarjat 1 ja 2: Kurssien palkitseminen palautteen ja laadullisen arvioinnin perusteella

Sarjoissa 1 ja 2 palkitseminen perustuu kursseista saatuun opiskelijapalautteeseen ja OpLaan tekemään erilliseen arvioon. Molemmista sarjoista julkaistaan TOP10-lista, joihin valikoituvat opiskelijapalautteen perusteella kymmenen parasta kandi- tai maisteritason kurssia. Lisäksi TOP10-listalta valitaan molemmista sarjoista kolme kurssia, joiden opettajat palkitaan rahallisesti. Sama kurssi voidaan palkita vain joka kolmas vuosi. Sen sijaan TOP10-listalla kurssi voi olla vuosittain.

Sarja 3: Inspiroivaa, oppimista motivoivaa opetusta ja ohjausta. Ehdota palkinnon saajaa!

Oletko sinä kohdannut jonkun, joka on tukenut, innostanut tai motivoinut sinua tai jotain toista oppimaan tai opiskelemaan erityisen ansiokkaasti? Paljasta hänet! Mitä hän teki?

Etsimme henkilöä tai ryhmää, opettajaa, ohjaajaa, assistenttia, hallinnon ihmistä, ketä vain. Tittelillä ei ole väliä, mutta teoilla on. Haluamme tunnistaa ja tunnustaa hyviä tekoja ja palkita tekijöitä.

Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa ELECn yhteisöön kuuluva henkilökunnan tai opiskelijoiden edustaja. Ehdotuksen takana voi olla useita henkilöitä, joiden nimet kirjataan ehdotukseen. ELECn Opetuksen laatutoimikunta (OpLaa) ei paljasta ehdotuksen tekijöitä.

OpLaa käsittelee ehdotukset, arvioi erityisesti perustelut ja valitsee palkittavan tai palkittavat.

Henkilön tai ryhmän voi ilmoittaa 24.6.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Palkitut vuonna 2019–2020

Palkitut vuonna 2018–2019

Palkitut vuonna 2017–2018

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: