Palvelut

Opiskelijan kuolema

Ohjeistus henkilöstölle opiskelijan kuoleman ja siihen liittyvän surun käsittelyyn

Tämä ohjeistus antaa neuvoja opiskelijan kuolemantapauksen käsittelemiseen yliopistossa.      

 • Kun kuulet kuolemasta, älä mene paniikkiin. Lue tämä ohje ja keskustele tapahtuneesta esimiehesi kanssa.      
 • Tämä ohjeistus neuvoo sinua toimimaan oikein opiskelijan kuolemantapauksessa ja käsittelemään surua yliopistoyhteisössä.

1 Johdanto 

Tämä ohjeistus antaa koko Aalto-yliopiston henkilöstölle toimintaohjeet opiskelijan kuolemantapausta varten.

Kun kuulet kuolemasta, älä mene paniikkiin. Luota terveeseen järkeen. Lue tämä ohje ja keskustele tapahtuneesta esimiehesi kanssa. Tämä ohjeistus neuvoo sinua toimimaan oikein opiskelijan kuolemantapauksessa, ja antaa toimintaohjeita surun käsittelyyn.

2 Opiskelijan kuoleman käsittely

2.1 Kun saat tiedon opiskelijan kuolemasta:

 • Ilmaise myötätuntoa asiasta kertojaa kohtaan, jos hän on liikuttunut tapahtuneesta.
 • Kysy, mitä tapahtui ja vahvista tiedot. Kuuntele tarkkaan ja kirjoita pääkohdat muistiin.
 • Älä kiirehdi kertojaa.
 • Kysy, millaista tukea hän on jo saanut ja kerro yliopiston tarjoamasta avusta (työterveyspalvelut, opintopsykologit ja Aalto-papit).
 • Ilmoita kertojalle, että yliopiston yhteyshenkilönä opiskelijan kuolemantapauksessa toimii opintoasiainpäällikkö, ja että kerrot hänelle keskustelustanne.
 • Tarkista kertojan nimi ja yhteystiedot vielä kerran.
 • Kerro hänelle Aalto-yliopiston toimintatavoista kuolemantapauksessa: asiasta tiedottamisesta, vainajan muistamisesta ja lippujen nostamisesta puolitankoon.
 • Yliopisto kunnioittaa lähiomaisten toiveita.
 • On tärkeää, että kuolemasta tiedotetaan yhtenäisellä ja avoimella tavalla, etenkin opiskelijoille, joita asia koskee eniten.  
 • Mahdollisia ajankohtia lippujen nostamiseen puolitankoon kuolleen opiskelijan koulun tiloissa: kuolinpäivä, hautajaispäivä tai molemmat.  
 • Välitä opintoasiainpäällikölle tiedot, jotka olet saanut kuullessasi kuolemasta.  

2.2 Toimintaohjeet opiskelijan kuollessa yliopiston tiloissa

 • Ohjaa tapauksen nähneet sopivaan yhteiseen tilaan ja pyydä heitä odottamaan, kunnes saat lisäapua.
 • Ota yhteyttä opintoasiainpäällikköön ja kerro tapahtuneesta.  
 • Voit myös pyytää yliopiston pappia tai opintopsykologia osallistumaan tilaisuuteen.  
 • Palaa ryhmään. Kerro, mitä tapahtui ja kenelle, ja jos mahdollista, miksi.
 • Kysy, mitä paikalla olijat ovat nähneet tai kuulleet.
 • Kysy, mitä toiveita heillä on sillä hetkellä.
 • Selvitä välittömän tuen tarve ja kerro läsnä oleville, mistä sitä saa (esim. Aalto-pappi, opintopsykologit).
 • Rohkaise ryhmän jäseniä tukemaan toisiaan.
 • Sovi ryhmälle uusi tapaaminen jälkipuintia varten; järjestä se joko seuraavana tai viimeistään sitä seuraavana päivänä. Pyydä opintopsykologi tai yliopiston pappi mukaan tapaamiseen.

3 Kuolemasta tiedottaminen 

Opiskelijan kuolemasta tiedottaminen on pääasiallisesti koulun opintoasiainpäällikön vastuulla. Henkilön, joka saa tiedon kuolemasta, tulee ottaa yhteyttä opintoasiainpäällikköön. Asiasta pitää tiedottaa lähiomaisten toiveita kunnioittaen: he saavat päättää, kenelle kerrotaan mitäkin. Jos lähiomaiset toivovat, että kuolemasta kerrotaan vain mahdollisimman pienelle määrälle ihmisiä, on tarpeellista huomauttaa, että oikeanlainen tieto kuolemasta auttaa yhteisöä käsittelemään tapahtunutta. Kuolemaan liittyvät arkaluonteiset tiedot (esimerkiksi kuolinsyy ja terveystiedot) ovat henkilökohtaisia asioita, joita ei saa välittää muille osapuolille ilman lähiomaisten lupaa.

Tilanteesta riippuen ja lähiomaisten toiveet huomioiden, tapahtuneesta voidaan ilmoittaa esimerkiksi

 • henkilöstölle: yksikkö/koulu/yliopisto
 • opiskelijoille
 • mahdollisille sidosryhmille, kuten killalle tai aineyhdistykselle 

Riittävä tiedotus tulee varmistaa ennen, kuin liput nostetaan puolitankoon, pystytetään muistopöytä tai ryhdytään muihin näkyviin toimenpiteisiin kuolemaan liittyen.  

Opintoasiainpäällikkö voi tarvittaessa valtuuttaa muita työntekijöitä viestintätehtäviin, muistotilaisuuden järjestämiseen tai lippujen nostoon puolitankoon.  

Ulkomaisen opiskelijan menehdyttyä tiedotetaan asiasta myös henkilölle, joka on vastuussa koulun kansainvälisistä asioista. Sellaisissa tilanteissa tulee varmistaa, että vain riittävän kielitaidon omaavat henkilöt kommunikoivat lähiomaisten kanssa.

4 Muistaminen

Kuolleelle opiskelijalle voidaan järjestää muistotilaisuus, johon osallistuvat sekä opiskelijat että henkilöstö. Lähiomaisille tulee ilmoittaa tilaisuudesta. Tilaisuutta voi johtaa Aalto-pappi, jonkin toisen uskonnollisen yhteisön edustaja tai henkilöstön jäsen. On tärkeää kunnioittaa vainajan toiveita. Jos tarvitaan yhteydenottoa johonkin muuhun uskonnolliseen ryhmään, yliopiston papilta voi kysyä lisätietoja ja käyttää hänen verkostojaan hyväksi. 

Muistotilaisuus:  

 • Yhteisen surun jakaminen antaa voimaa ja luvan jatkaa eteenpäin.
 • Kuolema tuo meidät aina peruskysymysten äärelle, mikä tulisi pitää mielessä muistotilaisuudessa.
 • Tilaisuus tulee järjestää viikon sisällä siitä, kun kuolemasta on saatu tieto.
 • Muistotilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista.
 • Osallistujat voivat joko puhua tilaisuudessa tai olla hiljaa; on tärkeää antaa jokaisen toimia omalla tavallaan.
 • Tilaisuus on avoin kaikille. Osallistujien reaktiot, kuten itkeminen, puhumattomuus tai ilmaistut mielipiteet ovat luottamuksellisia. 

Muistotilaisuuden mahdollinen sisältö:

 • Tilaisuuden alussa voidaan soittaa sopivaa musiikkia (joko tallenteelta tai elävää musiikkia). Musiikki antaa osallistujille tilaa selvittää omia ajatuksiaan.
 • Tilaisuuden vetäjä selostaa tapahtuneen ensin lyhyesti.
 • Hän kertoo myös tilaisuuden toimintatavoista ja käytännöistä.
 • Muistopöydälle voidaan sytyttää muistokynttilä.
 • Joku voi pitää puheen (henkilöstön edustaja, Aalto-pappi tai opiskelija).
 • Voidaan myös lukea runo, ajatelma tai ote Raamatusta tai jonkin muun uskonnon pyhästä kirjasta. Rukoileminen on myös mahdollista, jos se sopii vainajan vakaumukseen.
 • Voidaan myös järjestää hiljainen hetki (1–3 min).
 • Osallistujat voivat muistella vainajaa, kerätä muistokirjaa tai katsella valokuvia.
 • He voivat myös muistaa lähiomaisia lähettämällä yhteisen adressin.
 • Tilaisuuden lopussa selvitetään lisätuen tarve, ja osallistujille jaetaan yhteystietoja sen saamista varten.
 • Tilaisuuden vetäjä ilmoittaa osallistujille selkeästi, milloin tilaisuus loppuu. 

4.1 Muistopöytä ja tarvittavat välineet: surulaatikko

Muistotilaisuuteen voidaan pystyttää muistopöytä, ja se voidaan jättää esille pidemmäksikin ajaksi. Pöydällä voi olla valkoinen liina, vainajan valokuva ja perustiedot (nimi, syntymäaika, kuolinaika), kynttilä ja kukkia. Nämä tarvikkeet löydät jokaisessa koulussa olevasta surulaatikosta (lisätietoa Aalto-papeilta)

Muistopöydällä voi olla esimerkiksi muistokirja, jossa on lyhyitä osanottoja lähiomaisille.  Muistokirja tai adressi lähetetään lähiomaisille sovittuna ajankohtana.

Yliopiston papit vastaavat jokaisesta koulusta löytyvästä surulaatikosta.

5 Käytännön asiat

Tiedostot ja sähköpostit

 • IT-palveluilla on selkeä käytäntö kuolleen opiskelijan sähköpostin ja tiedostojen käsittelemiseen. 
 • Opiskelijan sähköposteja käsitellään pääsääntöisesti luottamuksellisina. 

Opiskelijarekisteri  

 • Oppimispalvelut tallentaa tiedon opiskelijan kuolemasta opiskelijarekisteriin omien käytäntöjensä mukaisesti. 

6 Yhteystiedot

Aallon opintopsykologit voivat auttaa jälkipuinnista vastaavia koulun henkilöstön jäseniä ja tarvittaessa osallistua jälkipuinnin vetämiseen. Jälkipuinti on eri tilaisuus kuin muistotilaisuus. YTHS voi tarjota apua yksittäiselle opiskelijalle.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää opiskelijan kuolemaan liittyen, voit myös kääntyä Aalto-pappien puoleen. Aalto-papit keskustelevat luottamuksellisesti yliopiston kaikkien jäsenten kanssa, ja voivat tarvittaessa auttaa muistotilaisuuden järjestämisessä.

Ohjeet opiskelijalle kriisin psyykkisistä vaikutuksista

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu