Palvelut

Erasmus+ lyhyet monimuotoliikkuvuuden BIP-kurssit

Blended Intensive Programme (BIP) tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen. BIP-kurssin järjestää kolme Erasmus+-ohjelmaan osallistuvaa korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta.
photo_unto rautio_people in front of the väre building

Erasmus+-ohjelma (2021–2027) tarjoaa uuden joustavamman liikkuvuuden muodon sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Blended Intensive Programme (BIP) tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen.

Kyseessä ovat lyhytkestoiset opintokokonaisuudet (väh. 3 ECTS per BIP-kurssi), jotka mahdollistavat osallistumisen niillekin, joille pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus ei olisi mahdollista.

BIP-kurssin tulee tuottaa lisäarvoa korkeakoulun olemassa olevien opintojaksojen ja koulutusten suorittamiseen verrattuna.

BIP-kurssin järjestämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta riippuen kurssin osallistujamäärästä: 

 • Avustus lasketaan liikkuvien oppijaosallistujien määrän perusteella (400 eur/hlö). Minimiosallistujamäärä on 15 henkilöä, rahoituksessa huomioidaan enintään 20 henkilöä. Huom. BIP-rahoituksella ei makseta osallistujien apurahoja, ainoastaan kurssin järjestämiseen liittyviä muita kuluja. 
 • Rahoitus per kurssi: 6000–8000 eur/kurssi. Rahoitusta voi käyttää muun muassa kurssin koordinointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja järjestämiseen. Ei kuitenkaan liikkuvien osallistujien matka- tai majoituskuluihin, eikä apurahoihin.

Sama kurssi (sama partnerikokoonpano ja samat oppimistavoitteet) voi toistua useampana vuonna, mutta vain kerran per hakukierros/sopimuskausi.

BIP-kurssin järjestämiseen osallistuu kolme korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta (EU:n jäsenvaltiot sekä ohjelmaan assosioituvat kolmannet maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki). BIP-kurssit voivat olla avoinna myös järjestävien korkeakoulujen ulkopuolisille osallistujille. Myös kumppanimaiden osallistujat (eli Erasmus+-ohjelman ulkopuoliset maat) voivat osallistua, mutta heitä ei lasketa minimivaatimukseen osallistujamäärästä.

Lisätietoja korkeakoulujen kansainvälisten asioiden päälliköiltä: Kansainvälinen Aalto – yhteystiedot | Aalto-yliopisto

Lisätietoa opiskelijoille tarjolla olevista apurahoista Opiskelijan oppaasta: Erasmus+-apurahat | Aalto-yliopisto

 
BIP-kurssit lyhyesti
 • Vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta
  • Korkeakoulujen välinen Erasmus+-sopimus tarvitaan vähintään lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun välillä ennen kuin liikkuvuudet toteutuvat
 • Osallistuvilla korkeakouluilla eri roolit: koordinoiva, lähettävä, vastaanottava
 • Järjestetään ohjelmamaassa toimivan vastaanottavan korkeakoulun sijaintimaassa
 • Vähintään 15 liikkuvaa oppijaosallistujaa, jotka raportoidaan Erasmus+-liikkujina
  • Korkeakoulujen opiskelijoita tai henkilökuntaa
  • Osallistujien liikkuvuus toteutuu opiskelija- tai henkilökuntaliikkuvuutena
 • 5-30 päivän fyysinen liikkuvuus yhdistettynä virtuaaliseen osuuteen
  • Koko kurssin minimilaajuus opiskelijoilla 3 op. 
  • Tuntimääriä, virtuaaliosuuden kestoa tms. ei ole tarkemmin määritelty.
 • Opettajat korkeakoulujen henkilöstöä tai ulkomailta yrityksistä kutsuttavia opettajia.
  • Liikkuville opettajille opettajavaihtoa.
 • Erasmus+-sääntöjen mukaisesti BIP-kurssilla ei voi olla osallistumismaksuja.
 • BIP-rahoituksesta ei voi maksaa osallistujien apurahoja.
 • PP-esitys BIP-kursseista (pdf)
Erasmus logo

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta. Sen kautta onnistuvat muun muassa opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla, henkilökuntaliikkuvuus ja opettajavaihto.

Palvelut
Unite! Summer School students working in groups at Aalto University.

Millaista on rakentaa lyhyitä monimuotoliikkuvuuden BIP-kursseja? Marcela Acosta kertoo

Ohjelmapäällikkö Marcela Acosta kertoo kokemuksistaan Unite!-kesäkoulun suunnittelussa ja järjestämisessä.

Uutiset
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: