Palvelut

Erasmus+ lyhyet monimuotoliikkuvuuden BIP-kurssit

Blended Intensive Programme (BIP) tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen. BIP-kurssin järjestää kolme Erasmus+-ohjelmaan osallistuvaa korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta.
photo_unto rautio_people in front of the väre building

Erasmus+-ohjelma (2021–2027) tarjoaa uuden joustavamman liikkuvuuden muodon sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Blended Intensive Programme (BIP) tarkoittaa kurssia, jossa yhdistyy fyysinen ja virtuaalinen yhteisoppiminen.

Kyseessä ovat lyhytkestoiset opintokokonaisuudet (3 ECTS per BIP-kurssi), jotka mahdollistavat osallistumisen niillekin, joille pitkäkestoinen yksilöliikkuvuus ei olisi mahdollista.

BIP-kurssin tulee tuottaa lisäarvoa korkeakoulun olemassa olevien opintojaksojen ja koulutusten suorittamiseen verrattuna.

BIP-kurssin järjestämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta riippuen kurssin osallistujamäärästä: 

 • Avustus lasketaan liikkuvien oppijaosallistujien määrän perusteella (400 eur/hlö). Minimiosallistujamäärä on 15 henkilöä, rahoituksessa huomioidaan enintään 20 henkilöä. 
 • Rahoitus per kurssi: 6000–8000 eur/kurssi. Rahoitusta voi käyttää muun muassa kurssin koordinointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja järjestämiseen. Ei kuitenkaan liikkuvien osallistujien matka- tai majoituskuluihin, eikä apurahoihin.

Sama kurssi (sama partnerikokoonpano ja samat oppimistavoitteet) voi toistua useampana vuonna, mutta vain kerran per hakukierros/sopimuskausi.

BIP-kurssin järjestämiseen osallistuu kolme korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+-ohjelmamaasta (EU:n jäsenvaltiot sekä ohjelmaan assosioituvat kolmannet maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki). BIP-kurssit voivat olla avoinna myös järjestävien korkeakoulujen ulkopuolisille osallistujille. Myös kumppanimaiden osallistujat (eli Erasmus+-ohjelman ulkopuoliset maat) voivat osallistua, mutta heitä ei lasketa minimivaatimukseen osallistujamäärästä.

Lisätietoja korkeakoulujen kansainvälisten asioiden päälliköiltä: Kansainvälinen Aalto – yhteystiedot | Aalto-yliopisto

BIP-kurssi Aallossa 2022: Human-Centered Machine Learning | Aalto University

 
BIP-kurssit lyhyesti
 • Vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri ohjelmamaasta
  • Korkeakoulujen välinen sopimus tarvitaan (vähintään lähettävän ja vastaanottavan korkeakoulun välillä ennen kuin liikkuvuudet toteutuvat)
 • Osallistuvilla korkeakouluilla eri roolit: koordinoiva, lähettävä, vastaanottava
 • Järjestetään ohjelmamaassa toimivan vastaanottavan korkeakoulun sijaintimaassa
 • Vähintään 15 liikkuvaa oppijaosallistujaa, jotka raportoidaan Erasmus+-liikkujina
  • Korkeakoulujen opiskelijoita tai henkilökuntaa
  • Osallistujien liikkuvuus toteutuu opiskelija- tai henkilökuntaliikkuvuutena
 • 5-30 päivän fyysinen liikkuvuus yhdistettynä virtuaaliseen osuuteen
  • Koko kurssin minimilaajuus opiskelijoilla 3 op. 
  • Tuntimääriä, virtuaaliosuuden kestoa tms. ei ole tarkemmin määritelty.
 • Opettajat korkeakoulujen henkilöstöä tai ulkomailta yrityksistä kutsuttavia opettajia.
  • Liikkuville opettajille opettajavaihtoa.
Erasmus-ohjelma
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu