Palvelut

Ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta, kuten työhöntulotarkistus. Myös mm. työhön tai työmatkoihin liittyvät välttämättömät rokotukset kuuluvat maksuttomaan työterveyshuoltoon.
The image is from Aalto University material bank

Työhöntulotarkastukset

Työhöntulotarkastus tehdään pääsääntöisesti mikäli työntekijän työsuhde kestää vähintään vuoden. Työhöntulotarkastuksessa otetaan verikoe, jolla selvitetään mm. verensokeri- ja kolesteroliarvot sekä maksa-arvo. Tulokset käsitellään työterveyshoitajan vastaanotolla, missä myös keskustellaan uuden työntekijän yleisestä terveydentilasta. Tarvittaessa työterveyshoitaja lähettää työntekijän työterveyslääkärin vastaanotolle. Työhöntulotarkastus tehdään koeajan aikana (4 kk). Työhöntulotarkastuksesta kirjoitetaan soveltuvuuslausunto.

Työyhteisökohtaiset terveystarkastukset

Terveystarkastukset tehdään työyhteisöittäin 5 vuoden välein työpaikkaselvitysten yhteydessä. Henkilöstö täyttää Terveystalon sähköisen terveyskyselyn, kyselyä koordinoi työterveyshuolto. Vastaukset menevät työterveyshuollon käsiteltäviksi. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshoitaja kutsuu tarkastukseen ne työntekijät, joilla kyselyn tulokset ylittävät hälytysrajat. Myös muut työntekijät voivat halutessaan osallistua terveystarkastukseen.

Terveystarkastus sisältää muun muassa

  • laboratoriotutkimuksia (verensokeri, rasva-arvot, maksa-arvot),
  • rokotusten tarkistamisen,
  • työhön liittyvää ohjausta ja terveysneuvontaa,
  • keuhkojen toimintakokeen tupakoijille.

Työterveyshoitaja ohjaa tarvittaessa työterveyslääkärille, fysioterapeutille tai -psykologille.

Ensiapuvalmius

Työsuojelu vastaa ensiapukoulutuksesta, ja sitä tarjotaan säännöllisesti vuosittain. Kouluttajana toimii Suomen Punainen Risti.

Rokotukset

Työhön tai työmatkoihin liittyvät välttämättömät rokotukset kuuluvat maksuttomaan työterveyshuoltoon.

Ylläpidä työkykyä

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Ota yhteyttä
People biking in front of Väre and ABloc

Työterveyspalvelut on kilpailutettu Hanselin puitesopimuksen mukaisesti. Sopimus on nähtävillä Aallon HR:ssä.

Työterveysyhteistyöstä tehdään vuosittain toimintasuunnitelma (HR, työsuojelu ja työterveyshuolto), johon kirjataan mm. työterveyshuollon yhteiset tavoitteet, toiminnan sisältö sekä kauden aikana tehtävät työpaikkaselvitykset. Toimintasuunnitelma hyväksytään työsuojelutoimikunnassa.

Yhteyshenkilö Aallon yhteisissä palveluissa

Elisa Autti

Henkilöstöasiantuntija

Lisää aiheesta

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu