Palvelut

Ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta, kuten työhöntulotarkistus. Myös mm. työhön tai työmatkoihin liittyvät välttämättömät rokotukset kuuluvat maksuttomaan työterveyshuoltoon.
The image is from Aalto University material bank

Työhöntulotarkastukset

Lakisääteinen terveystarkastus (altisteinen työ)

Kun työntekijä on työssään tekemisissä altisteen/altisteiden kanssa, kuten esim. melu, pöly, kemikaali, säteily, työterveydessä tehdään lakisääteinen terveystarkastus (alkutarkastus).  Terveystarkastus tehdään ennen työn alkamista tai tavoite viimeistään 1 kk:n kuluessa työn alkamisesta.

Terveystarkastukseen kuuluu mm.:

 • peruslaboratoriokokeet (esim. verensokeri, rasva-arvot, maksa-arvot) 
 • terveys- ja altistekyselyihin vastaaminen sähköisesti 
 • vastaanottokäynti koulun nimetylle työterveyslääkärille, joka tekee soveltuvuuslausunnon. Samalla työterveyslääkäri määrittelee myös mahdollisen määräaikaistarkastuksen tarpeen.
 • tarpeen mukaan ohjaus muille Aallon työterveystoimijoille (työterveyshoitaja, -fysioterapeutti, -psykologi).

Terveystalon asiakaspalvelu on puhelimitse yhteydessä työntekijään ja varaa tarvittavat käyntiajat työntekijän kanssa.

Lisätietoja altisteisen työn terveystarkastuksesta:

Työhöntulotarkastus muissa tehtävissä

Muissa tehtävissä työskenteleville suositellaan työhöntulotarkastusta 3 kk:n kuluessa työsuhteen alkamisesta, kun työsuhde on pysyvä tai vähintään vuoden mittainen.

Terveystarkastukseen kuuluu mm.: 

 • peruslaboratoriokokeet (esim. verensokeri, rasva-arvot, maksa-arvot)
 • sähköiseen terveyskyselyyn vastaaminen 
 • vastaanottokäynti (lähi- tai etävastaanotto tai puhelimitse) koulun nimetylle työterveyshoitajalle
 • tarpeen mukaan ohjaus muille Aallon työterveystoimijoille (työterveyslääkäri, -fysioterapeutti, -psykologi).

Terveystalon asiakaspalvelu on puhelimitse yhteydessä työntekijään ja varaa tarvittavat käyntiajat työntekijän kanssa.

Koska työhöntulotarkastus ei ole pakollinen, työterveys ei toimita siitä sopivuuslausuntoa työnantajalle.

Lisätietoja työhöntulotarkastuksesta saat oman yksikön HR:ltä.

Työyhteisökohtaiset terveystarkastukset

Terveystarkastukset tehdään työyhteisöittäin 5 vuoden välein työpaikkaselvitysten yhteydessä. Henkilöstö täyttää Terveystalon sähköisen terveyskyselyn, kyselyä koordinoi työterveyshuolto. Vastaukset menevät työterveyshuollon käsiteltäviksi. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshoitaja kutsuu tarkastukseen ne työntekijät, joilla kyselyn tulokset ylittävät hälytysrajat. Myös muut työntekijät voivat halutessaan osallistua terveystarkastukseen.

Terveystarkastus sisältää muun muassa

 • laboratoriotutkimuksia (verensokeri, rasva-arvot, maksa-arvot),
 • rokotusten tarkistamisen,
 • työhön liittyvää ohjausta ja terveysneuvontaa,
 • keuhkojen toimintakokeen tupakoijille.

Työterveyshoitaja ohjaa tarvittaessa työterveyslääkärille, fysioterapeutille tai -psykologille.

Ensiapuvalmius

Työsuojelu vastaa ensiapukoulutuksesta, ja sitä tarjotaan säännöllisesti vuosittain. Kouluttajana toimii Suomen Punainen Risti.

Rokotukset

Työhön tai työmatkoihin liittyvät välttämättömät rokotukset kuuluvat maksuttomaan työterveyshuoltoon.

Ylläpidä työkykyä

Mielen hyvinvoinnin tukipalveluita Aallossa

Oletko huolissasi omasta tai työkaverisi jaksamisesta tai henkisestä hyvinvoinnista? Aallossa on tarjolla useita erilaisia reittejä lähteä purkamaan mielen kuormittumista.

Interiors of the Harald Herlin Learning Centre. Photographer: Tuomas Uusheimo.

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

Ota yhteyttä
People biking in front of Väre and ABloc

Työterveyspalvelut on kilpailutettu Hanselin puitesopimuksen mukaisesti. Sopimus on nähtävillä Aallon HR:ssä.

Työterveysyhteistyöstä tehdään vuosittain toimintasuunnitelma (HR, työsuojelu ja työterveyshuolto), johon kirjataan mm. työterveyshuollon yhteiset tavoitteet, toiminnan sisältö sekä kauden aikana tehtävät työpaikkaselvitykset. Toimintasuunnitelma hyväksytään työsuojelutoimikunnassa.

Yhteyshenkilö Aallon yhteisissä palveluissa

Elisa Autti

Henkilöstöasiantuntija

Lisää aiheesta

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: