Palvelut

Aalto Version: Pikaopas

Aalto Version Control System on tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun ohjelmistokehitystyötä tukeva palvelu.

Aalto-yliopiston yhteinen versionhallintajärjestelmä ohjelmistokehitykseen palvelee osoitteessa https://version.aalto.fi

 • Sisäänkirjautuminen
 • Uuden projektin lisääminen
 • Kirjautuminen SSH:lla
 • Tietokoneeseen tehtävät asetukset
 • Projektien kokorajoitus
 • Lisää Git-ohjeita

Sisäänkirjautuminen

Sekä Aalto-yliopiston että muiden Haka-luottamusverkoston jäsenorganisaatioiden käyttäjät voivat kirjautua palveluun selaimella oman organisaation tunnuksillaan ( Kuva 1). Muut ulkopuoliset käyttäjät tarvitsevat erillisen tunnuksen ja salasanan, jotka syötetään kirjautumisruudun Standard-välilehdelle (Kuva 2).

Login page of Aalto Version Control System

Kuva 1: Kirjaudu järjestelmään Aalto-tunnuksilla käyttäen linkkiä Aalto / HAKA login

Uuden projektin lisääminen

Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen näkyville tulee aloitussivu, josta käsin voi aloittaa uuden projektin tai selata olemassa olevia, käyttäjälle näkyviä projekteja.

Aalto-yliopiston ulkopuoliset käyttäjät eivät voi lisätä projekteja.

 1. Luo uusi projekti klikkaamalla New Project.
 2. Syötä aukeavaan ruutuun (Kuva 3) projektin nimi, kuvaus ja aseta käyttöoikeusrajoitus (Visibility Level). Tätä toimintoa käyttämällä voit myös tuoda koodin tai projektin toisesta järjestelmästä (Import project –välilehti).
 3. Klikkaa Create Project. Uusi projekti on nyt luotu.
New project

Kuva 3: Uuden projektin lisääminen

Kirjautuminen SSH:lla

Versionhallintajärjestelmää voi käyttää SSH:lla Aalto-tunnuksella tai SSH-avaimilla. Jatkuvassa käytössä SSH-avain on kätevä ja yksityiskohtainen ohje sen luomiseksi löytyy täältä: https://version.aalto.fi/gitlab/help/ssh/index.md

HUOM! Palvelimen ssh-avaimet vaihtuivat 20.12.2021. Vanhat avaimet on poistettava ssh:n konfiguraatiotiedostosta (.ssh/known_hosts), esimerkiksi näin:

 • Käytä komentoa:
  ssh-keygen -f "~/.ssh/known_hosts" -R "version.aalto.fi"
  Tarkista, että parametrille -f tulee known_hosts tiedoston oikea polku.
 • Tai avaa known_hosts tiedosto tekstieditorilla ja poista version.aalto.fi -palvelimen rivi tiedostosta.

SSH-avainten sormenjäljet palvelimen version.aalto.fi identiteetin tarkastamiseksi ovat:

RSA (SHA256) DGs2ruFnvnc/aDohJ0WJrMngi1BFgs+WPm0jw5VLSFw
RSA (MD5) 7c:c6:49:33:bc:0f:3e:d7:dd:41:5f:ff:fa:d9:e9:b5
ED25519 (SHA256) sxW/2udb64Cj4lQEHekWNR4poVplo36YVL1wZyxZvfI
ED25519 (MD5) 87:73:b4:d1:eb:02:54:72:42:0b:56:a8:07:b7:2d:90

Tietokoneeseen tehtävät asetukset

Versionhallinnan tehokas käyttö edellyttää Git-ohjelmiston asentamista käyttämääsi koneeseen.

Aallon linux-palvelimilla Git on valmiina. Windows-työasemiin voi asentaa itseasennusportaalin (Software SelfServicePortal) kautta ohjelmistopaketin SW_Git_Aalto.

Git-ohjelmistolla voit käyttää versionhallintajärjestelmää https-yhteydellä Aalto-tunnuksilla näin:

Paikallinen hakemisto

Koodi on paikallisessa hakemistossa ja versionhallintajärjestelmässä. Käytä paikallisena hakemistona tietokoneen levyllä olevaa kansiota tai Aallon verkkolevyä (home / work / teamwork). OneDrive-palveluun synkronoitu hakemisto ei toimi git:n kanssa luotettavasti, vaan versionhallinta rikkoutuu herkästi. Paikallisesta hakemistosta ei välttämättä tarvita varmuuskopiotakaan, sillä koodista on palvelinkopio versionhallintajärjestelmässä.

Asetukset koneelle komentoriviä käyttäen:

Huom! Löydät nämä komennot helposti oman projektisi etusivulta (https://version.aalto.fi/gitlab/<käyttäjätunnus>/<projektin-nimi>)

Yleiset asetukset, liitetään päivityksiin (commit)

git config --global user.name "Etunimi Sukunimi"

git config --global user.email "[email protected]"

Lataa projektin tiedostot koneelle ja lisää siihen README-tiedosto

git clone [email protected]:tunnus/projektin-nimi.git

cd projektin-nimi

touch README.md

git add README.md

git commit -m "add README"

git push -u origin master

Lataa projektin tiedostot koneelle jo olemassa olevaan kansioon

cd existing_folder

git init

git remote add origin [email protected]:tunnus/projektin-nimi.git

git add .

git commit -m "Initial commit"

git push -u origin master

Vie paikallisen Git-hakemiston (repo) tiedot uuteen projektiin version.aalto.fi:ssä

cd existing_repo

git remote rename origin old-origin

git remote add origin [email protected]:tunnus/projektin-nimi.git

git push -u origin --all

git push -u origin --tags

Projektien kokorajoitus

Projektien kokoa ei ole rajoitettu, mutta versionhallintajärjestelmä ei sellaisenaan sovi suurten tiedostojen tallennukseen. Mikäli isoja tiedostoja täytyy sisällyttää versionhallintaan, käytä Git LFS -työkalua.

Gitlab APIn käyttö

Gitlab Free -tason API-rajapinnan toiminnot ovat käytettävissä. Huom. rajapinnan osoite sisältää /gitlab ja on siis: https://version.aalto.fi/gitlab/api/v4/ (REST API) tai https://version.aalto.fi/gitlab/api/graphql (GraphQL API). Lue lisää rajapintojen käyttöohjeista:

REST APIGraphQL API

Lisää Git-ohjeita

Git-on monipuolinen protokolla versionhallintaan. Sen opetteluun hyvä kirja on Scott Chaconin & Ben Straubin Pro Git. Kirjan sähköinen versio on vapaasti saatavilla osoitteessa: https://git-scm.com/book/en/v2

Versionhallintajärjestelmässä on itsessään myös laaja ohjesivusto osoitteessa: https://version.aalto.fi/gitlab/help

Liittyviä ohjeita

Aalto Version: Tunnuksen hakeminen Haka-luottamusverkoston ulkopuoliselle käyttäjälle

Ulkopuoliset käyttäjät näkevät vain ne projektit (repositories), joihin heille on erikseen annettu oikeudet sekä projektit, joiden näkyvyys on julkinen (public).

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: