Oppimiskeskus

Aalto-yliopiston oppimiskeskus - Käyttösäännöt

Tervetuloa Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen asiakkaaksi. Käyttösäännöt koskevat kaikkia asiakkaita, jotka käyttävät kirjaston palveluita, laitteita ja tiloja joko paikan päällä tai verkon kautta.

Yleistä

Aalto-yliopiston oppimiskeskus tarjoaa palveluita Otaniemen kampuksella useissa palvelupisteissä. Lisäksi Mikkelissä on oma palvelupisteensä. Nämä käyttösäännöt ovat koko Oppimiskeskukselle yhteiset. Käyttämällä Oppimiskeskuksen palveluita asiakas hyväksyy nämä käyttösäännöt.

Käyttöoikeus

Oppimiskeskus on kaikille avoin. Asiakkaaksi voi rekisteröityä 15 vuotta täyttänyt henkilö. Rekisteröitymiseen tarvitaan voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus ja postiosoite Suomessa. Aalto-yliopiston vierailevilla vaihto-opiskelijoilla ja tutkijoilla on mahdollisuus saada kirjastokortti myös em. ehdoista riippumatta.

Lainaaminen

Oppimiskeskuksesta annetaan aineistoa kotilainaksi, mutta kaikkea aineistoa ei kuitenkaan lainata. Laina-ajat vaihtelevat kokoelmittain. Aineiston lainaaminen Oppimiskeskuksen kokoelmista on maksutonta, kunhan lainattu aineisto palautetaan tai lainat uusitaan eräpäivään mennessä. Oppimiskeskus välittää asiakkailleen kaukolainoja muista kirjastoista. Kaukolainoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Lainojen uusiminen

Oppimiskeskuksesta otettuja lainoja voi uusia. Lyhytlainoja ei voi uusia. Uusimisen voi tehdä itsepalveluna Aalto-Primossa (https://primo.aalto.fi), asioimalla Oppimiskeskuksen palvelupisteissä tai puhelimitse. Jos toinen asiakas on varannut kyseisen julkaisun, lainaa ei voi uusia.

Aineiston varaaminen

Asiakas voi tehdä varauksia julkaisuihin. Varauksen voi tehdä Aalto-Primossa (https://primo.aalto.fi) tai käymällä palvelupisteissä. Varatun julkaisun palauduttua lähetetään varaajalle ilmoitus. Julkaisua pidetään asiakkaalle varattuna ilmoituksessa mainittuun päivään saakka.

Myöhästymismaksut

Jos asiakas ei palauta lainattua aineistoa tai uusi lainaa eräpäivään mennessä, hänen on maksettava myöhästymismaksu. Myöhästymismaksun suuruus vaihtelee kokoelmittain.

Asiakkaalle lähetettävät muistutukset

Oppimiskeskus lähettää muistutuksia asiakkaan lainaamista erääntyvistä julkaisuista. Ensimmäinen muistutus tulee ennen eräpäivää sähköpostitse. Seuraavat ilmoitukset tulevat sähköpostitse eräpäivän jälkeen. Muistutusten tarkoituksena on, että asiakas palauttaisi lainaamansa julkaisut tai uusisi lainansa eräpäivään mennessä. Muistutusten lähettäminen ei siirrä vastuuta lainojen ajoissa tapahtuvasta palauttamisesta tai uusimisesta asiakkaalta Oppimiskeskukselle.

Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa lainaamistaan julkaisuista. Kadonneet tai vahingoittuneet julkaisut on korvattava hankkimalla tilalle vastaavat uudet kappaleet tai maksamalla niistä Oppimiskeskuksen määräämä hinta. Asiakas on vastuussa lainaamansa aineiston palauttamisesta tai lainojen uusimisesta eräpäivään mennessä. Asiakas vastaa postitse palauttamansa aineiston palautuskustannuksista, kuten postimaksuista. 

Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojensa muutoksista Oppimiskeskukseen. Oppimiskeskus lähettää asiakkaalle osoitetut viestit kuten palautuspyynnöt ja muistutukset siihen osoitteeseen, jonka asiakas on Oppimiskeskukselle ilmoittanut.

Jos asiakas ei muistutuksista huolimatta palauta myöhästyneitä lainojaan tai maksa myöhästymismaksujaan,
Oppimiskeskus lähettää tiedon lainoista ja myöhästymismaksuista perintätoimistolle. Kirjojen korvaussumma on vähintään 100 EUR / kirja.

Asiakas vastaa kirjastokorttinsa käytöstä. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava välittömästi Oppimiskeskukseen. Kortin haltija on aina vastuussa kortillaan lainatuista julkaisuista. Asiakkaan on käsiteltävä Oppimiskeskuksen omaisuutta huolellisesti. Asiakas on korvausvastuussa aiheuttamastaan Oppimiskeskuksen omaisuuden rikkoutumisesta.

Lainakielto

Asiakas joutuu lainakieltoon seuraavissa tapauksissa:

  • Jos lainattuja julkaisuja ei palauteta tai lainoja ei uusita.
  • Jos myöhästymismaksujen määrä on 10 € tai suurempi.

Lainakielto poistuu, kun lainakiellon aiheuttaneet myöhästyneet lainat palautetaan ja/tai myöhästymismaksut
maksetaan.

Sähköisten aineistojen käyttö

Oppimiskeskuksen hankkimat sähköiset aineistot kuten e-kirjat ja e-lehdet ovat käytettävissä Oppimiskeskuksen tiloissa olevilla työasemilla myös paikallisasiakkaille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämän lisäksi sähköisten aineistojen etäkäyttö esim. kotoa käsin on mahdollista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Oppimiskeskuksen kokoelmissa olevien sähköisten aineistojen käytössä noudatetaan aineiston tuottajan/myyjän kanssa tehtyjä sopimuksia.

Oppimiskeskuksen asiakastyöasemien käyttö

Oppimiskeskuksen työasemat on tarkoitettu kirjastopalvelujen käyttöön, opiskeluun ja tutkimukseen. Joidenkin työasemien käyttöä on rajoitettu käyttäjätunnistuksella.

Asiakaskyselyt

Oppimiskeskus lähettää asiakkailleen kutsuja asiakaskyselyihin. Kutsut lähetetään asiakasrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyiden tarkoituksena on palautteen kerääminen ja toiminnan parantaminen.

Yleiset määräykset

Häiritsevä käyttäytyminen Oppimiskeskuksen tiloissa on kielletty. Puhelinta käytettäessä muita asiakkaita ei saa häiritä. Oppimiskeskus ei ole vastuussa asiakkaan omaisuudesta oppimiskeskuksessa. Jos asiakas jättää noudattamatta Oppimiskeskuksen käyttösääntöjä, hänet voidaan asettaa Oppimiskeskuksen käyttökieltoon.

Voimaantulo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 7.9.2020. Samalla kumotaan aiemmat käyttösäännöt.

Yhteystiedot: Oppimiskeskus

Koko Oppimiskeskusta koskevat yhteystiedot. Päätoimipisteemme on Harald Herlin -oppimiskeskus (Otaniementie 9, Espoo).

Lue lisää
Aerial photo of the campus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: