Hakijapalvelut

Oikaisun hakeminen, kandidaattikoulutuksen opiskelijavalinta 2024

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan lopullisten tulosten julkistuksesta. Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Tältä sivulta löydät tietoa oikaisumenettelystä sekä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen.
Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus, portaat

Oikaisun vaatiminen

Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen, jotta virheellinen päätös korjattaisiin. Valintapäätös voidaan oikaista vain, jos Aalto-yliopisto on tehnyt virheen valintamenettelyssä ja virhe oikeuttaa valintapäätöksen oikaisuun. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. 

Lue ohjeet huolellisesti ja toimita oikaisuvaatimuksesi Aalto-yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. 

Voit hakea oikaisua valintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijavalinnan tulokset on kokonaisuudessaan julkistettu.  

Alempana tällä sivulla näet oikaisumenettelyn aikataulun kunkin haun kohdalla. Oikaisuvaatimuksesi on oltava perillä annetussa määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita oikaisuvaatimuksia ei huomioida.   

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Sinun on määriteltävä oikaisuvaatimuksessasi, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Kevään toisessa yhteishaussa tai syksyn yhteishaussa voit hakea oikaisua vain sellaiselle hakukohteelle, jonka olet hakulomakkeella merkinnyt mieluisuusjärjestyksessä ylemmäksi kuin se, johon sinut on hyväksytty. Jos sinut on esimerkiksi hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut kolmas hakutoiveesi, voit hakea oikaisua vain mieluisuusjärjestyksessäsi toisella tai ensimmäisellä sijalla olleisiin hakukohteisiin. 

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen. 

Vaatimuksessasi täytyy olla seuraavat asiat: 

  • hakukohde jota oikaisuvaatimus koskee 
  • päätös, johon vaadit oikaisua 
  • mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan / mitä valintakokeen tehtävää oikaisuvaatimus koskee (jos hakukohteessa käytössä valintakoe) 
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä 
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua 
  • yhteystietosi (koko nimi, sähköpostiosoite) 
  • kirjallinen valtuutus asiamiehelle, jos käytät sellaista 

Osoita oikaisuvaatimus siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta oikaisuvaatimuksesi koskee. Vastaanottajaksi merkitse kyseisen korkeakoulun dekaani (esim. ”Dekaani, Perustieteiden korkeakoulu”). 

Et voi toimittaa oikaisuvaatimuksesi liitteenä uusia asiakirjoja. Valintapäätökset sekä päätökset oikaisuvaatimuksiin tehdään niiden tietojen perusteella, jotka olet toimittanut yliopistolle hakuaikana ja liitteiden toimittamisen määräaikoihin mennessä, ja jos olet saanut täydennyspyynnön, sellaisessa täydennyspyynnössä mainitun myöhäisemmän määräajan kuluessa. 

Tyypillisesti oikaisuvaatimukseen ei ole tarvetta sisällyttää henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa, kuten tietoa elämäntilanteestasi tai terveydentilastasi, sillä ne eivät ole valintaperusteissa huomioitavia seikkoja. 

Apurahaa koskevaan päätökseen et voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen, tutustu alla olevaan esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta. 

Esimerkki oikaisuvaatimuksesta

Oi­kai­su­vaa­ti­mus 

Oikaisuvaatijan nimi: nimesi, esim. Vieno Hakija 

Oikaisuvaatijan yhteystiedot: hakemuksessa käyttämäsi sähköpostiosoite, esim. [email protected]  

Hakukohde: haku, valintaväylä, hakukohde, esim. Kevään 2. yhteishaku, valintakoevalinta, Automaatio ja robotiikka (tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri)  

Päätös, johon oikaisua vaadit 

Vaadin, että Aalto-yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2024 tekemääni hakemusta hakukohteeseen (hakukohteen nimi). 

Hylkäysperusteena oli, etteivät valintakoepisteeni olleet tarpeeksi korkeat hakukohteeseen.  

Miten vaadit oikaisun tehtävän 

Vaadin, että Aalto-yliopisto arvostelee valintakokeeni uudelleen matematiikan kolmannen tehtävän vastauksen osalta. 

Millä perusteilla vaadit oikaisua 

Vastasin valintakokeen matematiikan tehtävään 3 seuraavasti: (vastauksesi valintakoetehtävään), mutta se oli arvioitu vääräksi vastaukseksi. Koska DIA-yhteisvalinnan sivuilla julkaistussa mallivastauksessa mainitut seikat tulevat vastauksessani esiin näin (perustele, miksi vastauksesi sisältää mallivastauksessa mainitut tiedot), tulisi valintakoevastaukseni hyväksyä ja pisteeni korjata sen mukaisesti.  

Mielestäni minun olisi pitänyt saada tehtävästä yhden pisteen sijaan vähintään viisi pistettä, jolloin valintakoepisteiden määrä nousisi X pisteeseen ja ylittäisi opiskelupaikan saamiseen tarvittavan pistemäärän.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen ja toimittamisen määräajat 

Valintaa koskevan oikaisuvaatimuksen täytyy saapua tällä sivulla annettuun määräaikaanmennessä Aalto-yliopiston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: 

Aalto-yliopisto 
Kirjaamo 
PL 11000 
00076 Aalto 

Merkitse sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen ”2024 kandidaattihaun oikaisuvaatimus”. Sähköisesti lähetetty oikaisuvaatimus pitää toimittaa pdf-tiedostona. Lähetä oikaisuvaatimuksesi siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Aalto-yliopistoon. 

Jos toimitat oikaisuvaatimuksen postitse, huomaa että saman päivän postileima ei riitä vaan kirjeen täytyy saapua Aalto-yliopiston kirjaamoon määräaikaan mennessä. 

Oikaisuvaatimuksesi täytyy olla perillä tällä sivulla alempana annetussa määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita oikaisuvaatimuksia ei huomioida. 

Oikaisumenettelyn tärkeät päivämäärät

Voit vaatia oikaisua valintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijavalinnan tulokset on kokonaisuudessaan julkistettu. Alempana näet kunkin haun oikaisumenettelyn aikataulun. Ennen valintatulosten julkistamista vastaanotetut oikaisuvaatimukset palautetaan lähettäjälle. 

Usein kysytyt kysymykset

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: