Opiskelu Aallossa

Haku Economics-kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v +2 v)

Haku englanninkieliseen Economics-kandidaattiohjelmaan järjestetään 5.-19.1.2022. Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Valinta englanninkielisiin kauppatieteiden kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT- tai ACT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella. Hakea voi myös Talousguru-, MAOL lukion matematiikka- tai MAOL Datatähti-kilpailuiden perusteella ja siirtohaussa.
Economics-kandidaattiohjelma

Valintojen aikataulu

Haku Economics -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa tammikuussa. Poikkeuksena tähän ovat Valinta Talousguru-kilpailun perusteella, Valinta MAOL lukion matematiikka -kilpailun perusteella sekä Valinta MAOL Datatähti -kilpailun perusteella, joihin haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaussa maaliskuussa sekä siirtohaku, joka järjestetään yliopistojen yhteisessä siirtohaussa toukokuussa.

Valintojen aikataulu 2022 (Valintaryhmä I ja Valintaryhmä II)

5.1.2022 klo 8.00

Hakuaika alkaa

19.1.2022
klo 15.00

Hakuaika päättyy

26.1.2022
klo 15.00

Maksuvelvollisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (kaikki hakijat)

JA

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (ennen kevättä 2022 valmistuneet sekä keväällä 2022 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

6.4.2022
klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2022 valmistuvan IB-, EB- tai DIA-tutkinnon perusteella hakevat)

1.5.2022

Virallisten SAT-/ACT-testitulosten tulee saapua suoraan testinjärjestäjältä viimeistään

3.6.2022 Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
10.6.2022

Hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon valmistuttava viimeistään (suomalaisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat)

15.7.2022
klo 15.00
Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2022 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

15.7.2022
klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

2.8.2022
klo 15.00

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

 

 

Valintojen aikataulu 2022 (Valinta Talousguru-kilpailun perusteella, Valinta MAOL lukion matematiikka -kilpailun perusteella, Valinta MAOL Datatähti -kilpailun perusteella)

16.3.2022
klo 8.00

Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun 2022 hakuaika alkaa

30.3.2022
klo 15.00

Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun 2022 hakuaika päättyy

6.4.2022
klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2022 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon arvosanoistaan, esim. predicted grades)

JA

Kilpailumenestyksen osoittava liite toimitettava viimeistään

JA

Maksuvelvollisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään

30.5.2022 Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

15.7.2022
klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

JA

Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2022 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon perusteella hakevat)

 

Valintojen aikataulu 2022 (Siirtohaku)

2.5.2022
klo 8.00

Siirtohaun hakuaika alkaa
16.5.2022
klo 15.00

Siirtohaun hakuaika päättyy

23.5.2022
klo 15.00

Liitteet toimitettava viimeistään

30.6.2022

Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna (opintosuoritusrekisterissä)
8.7.2022 Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
15.7.2022 Suoritusote hakuaikana keskeneräisistä opinnoista toimitettava viimeistään
15.7.2022

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

 

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
 • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, esim. high school diploma (hakulomakkeella vaihtoehto:  “muualla kuin Suomessa suoritettu toisen asteen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun”) 
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)

Tämän lisäksi hakukelpoisia ovat myös hakijat 

 • joille on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa 

 • joilla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatintutkintoa vastaava tutkinto 

Valinta Economics-kandidaattiohjelmaan tapahtuu joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen tai SAT- tai ACT-testitulosten perusteella. Lisäksi valituksi voi tulla Talousguru-, MAOL lukion matematiikka- ja MAOL Datatähti -kilpailuiden perusteella sekä siirtohaussa. Siirtohaussa hakevalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on tarjolla kaksi englanninkielistä kandidaattiohjelmaa: Economics (Otaniemen kampus) ja International Business (Mikkelin kampus). Lisätietoa International Business -kandidaattiohjelmasta täältä.

Miten haen?

Aalto-yliopiston englanninkielisiin kandidaattiopintoihin haetaan valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Hakemuksen voi jättää vain hakuaikana. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan. 

Valintaryhmien I ja II hakuaika on 5.-19.1.2022

Kilpailumenestyksen (Talousguru-kilpailun, MAOL lukion matematiikka -kilpailun ja MAOL Datatähti-kilpailun) perusteella haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaussa 16.-30.3.2022.

Siirtohaun hakuaika on 2.-16.5.2022.

Huomaathan, että voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta kaikki kevään haut huomioiden (yhden korkeakoulupaikan säännös).  

Lisätietoa yhden paikan säännöksestä (opintopolku.fi) 

Valintamenettely

Economics-kandidaattiohjelmaan voit tulla valituksi joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen perusteella (valintaryhmä I) tai SAT- tai ACT-testitulosten perusteella (valintaryhmä II). Lisäksi voit tulla valituksi Talousguru, MAOL lukion matematiikka ja MAOL Datatähti kilpailuissa menestymisen perusteella tai siirtohaussa.

Valintaryhmä I ja valintaryhmä II ovat osa samaa hakukohdetta. Jos hakija täyttää kummankin valintaryhmän vähimmäisvaatimukset, voi hän tulla huomioiduksi  sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II. Hakijan ei tarvitse itse valita kummassa valintaryhmässä (valintaryhmät I ja II) hakee, vaan kaikki hakijat huomioidaan automaattisesti sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Vaaditut hakemuksen liitteet tulee ladata hakulomakkeelle annettuihin määräaikoihin mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa hakukelpoisuutensa toimittamalla vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet.

Hakemuksen liitteet ladataan Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle, mieluiten PDF-tiedostoina. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. Liitteiden tallennuksen määräajat näet hakulomakkeella liitekohtaisesti sekä alla olevista ohjeista.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Kielitaitovaatimukset

Economics-kandidaattiohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita, valintaryhmässä II SAT/ACT-testi toimii riittävänä kelitaidon osoituksena. 

 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa ovat käytössä lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

Valinnan tulokset (valintaryhmät I ja II) julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 3.6.2022. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille.

Talousguru-, MAOL Lukion matematiikka- ja MAOL Datatähti -kilpailuiden perusteella tehtävien valintojen tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 30.5.2022. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun.

Siirtohaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 8.7.2022. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalveluiden yhteystiedot sekä asiakaspalvelun aukioloajat löydät Yhteystiedot -sivulta.

Hakukohde

Student sitting outside of the School of Business building

Bachelor's Programme in Economics

Bachelor’s Program in Economics -kandidaattiohjelma on suunnattu analyyttisille opiskelijoille, joita kiinnostavat monitahoiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, globaali epätasa-arvo ja taloudellinen epävakaus. Etsimme analyyttisia ja älyllisistä haasteista kiinnostuneita opiskelijoita, jotka haluavat ymmärtää, miten yhteiskunnat toimivat. Tarjoamme huipputason koulutuksen, jossa yhdistyy analyyttinen ajattelu ja laskenta- ja tietojenkäsittelytaidot. Nämä taidot ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja mahdollistavat monenlaisia uravalintoja.

Koulutustarjonta
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu