Opiskelu Aallossa

Haku Economics-kandidaattiohjelmaan, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v +2 v)

Haku englanninkieliseen Economics-kandidaattiohjelmaan järjestetään 8.-22.1.2020. Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Valinta englanninkielisiin kauppatieteiden kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella. Hakea voi myös Erityisten saavutusten perusteella, Talousguru, MAOL lukion matematiikka sekä MAOL Datatähti kilpailuiden perusteella ja Siirtohaussa.
Economics-kandidaattiohjelma

Valintojen aikataulu

Haku Economics -kandidaattiohjelmaan järjestetään kerran vuodessa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Poikkeuksena tästä ovat Valinta Talousguru-kilpailun perusteella, Valinta MAOL lukion matematiikka -kilpailun perusteella sekä Valinta MAOL Datatähti -kilpailun perusteella, joissa haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaku 2020 sekä Siirtohaku, jossa haetaan yliopistojen yhteisessä siirtohaussa.

Valintojen aikataulu 2020 (Valintaryhmä I, Valintaryhmä II, Valinta erityisten saavutusten perusteella)

8.1.2020 klo 8.00

Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika alkaa

22.1.2020
klo 15.00

Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika päättyy

29.1.2020
klo 15.00

Maksuvelvollisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (kaikki hakijat)

JA

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (ennen kevättä 2020 valmistuneet sekä keväällä 2020 valmistuvan ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

14.3.2020 SAT-testi suoritettava viimeistään

8.4.2020
klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2020 valmistuvan IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon perusteella hakevat)

21.4.2020
klo 15.00

Viralliset SAT-testitulokset toimitettava viimeistään

1.6.2020

Hakukelpoisuuden osoittavan tutkinnon valmistuttava viimeistään (suomalaisen ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat)

5.6.2020

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

17.7.2020
klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

15.7.2020
klo 15.00

Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

31.7.2020
klo 15.00

Hyväksyminen varasijoilta päättyy

Valintojen aikataulu 2020 (Valinta Talousguru-kilpailun perusteella, Valinta MAOL lukion matematiikka -kilpailun perusteella, Valinta MAOL Datatähti -kilpailun perusteella)

18.3.2020
klo 8.00

Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun 2020 hakuaika alkaa

1.4.2020
klo 15.00

Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun 2020 hakuaika päättyy

8.4.2020
klo 15.00

Hakukelpoisuuden osoittavat liitteet toimitettava viimeistään (keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon perusteella hakevat toimittavat tiedon arvosanoistaan, esim. predicted grades)

JA

Kilpailumenestyksen osoittava liite toimitettava viimeistään

27.5.2020 Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

15.7.2020
klo 15.00

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

JA

Lopullinen tutkintotodistus tai tieto lopullisista arvosanoista toimitettava viimeistään (keväällä 2020 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevat)

 

Valintojen aikataulu 2020 (Siirtohaku)

4.5.2020
klo 8.00

Siirtohaun hakuaika alkaa
18.5.2020

Siirtohaun hakuaika päättyy

25.5.2020
klo 15.00

Liitteet toimitettava viimeistään
15.7.2020

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

30.6.2020

Hakukelpoisuuteen edellytettyjen opintojen tulee olla suoritettuna opintosuoritusrekisterissä
22.7.2020

Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään

Siirtohaun tarkemmat aikataulut päivitty 15.5.2020.

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä jonkin seuraavista tutkinnoista:

  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
  • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE) Suomessa

Valinta Economics-kandidaattiohjelmaan tapahtuu joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen tai SAT-testitulosten perusteella. Lisäksi valituksi voi tulla Erityisten saavutusten ja ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella, Talousguru-, MAOL lukion matematiikka- ja MAOL Datatähti -kilpailuiden perusteella sekä Siirtohaussa. Siirtohaussa hakevalta ei edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta.

Hakija, jolla on oikeus pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi tulla valituksi tässä kuvatuissa valinnoissa. Lisäksi hakija, jolla on oikeus suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, ei voi tulla hyväksytyksi siihen kandidaattiohjelmaan, johon hänellä jo on opinto-oikeus.

Hakukohteet ja aloituspaikat

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa on tarjolla kaksi englanninkielistä kandidaattiohjelmaa: Economics (Otaniemen kampus) ja International Business (Mikkelin kampus). Lisätietoa International Business -kandidaattiohjelmasta täältä.

Miten haen?

Aalto-yliopiston englanninkielisiin kandidaattiopintoihin haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Tästä poikkeuksena on valinnat Talousguru-kilpailun, MAOL lukion matematiikka -kilpailun ja MAOL Datatähti-kilpailun perusteella, joihin haetaan Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaussa. Aalto-yliopiston kandidaattiopintoihin ei ole mahdollista hakea syksyn yhteishaussa.

Hakemus täytetään valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa. Löydät Opintopolusta myös koko Aalto-yliopiston koulutustarjonnan.

Valintaan vaikuttaa hakulomakkeella ja niiden liitteissä ilmoitetut sekä valtakunnallisen hakijarekisterin kautta saadut tiedot. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä lomakkeen oikeasta täyttämisestä. Kaikki merkintöjen epäselvyydet, jotka vaikuttavat lopputuloksiin, joudutaan tulkitsemaan hakijalle epäedullisesti. Väärien tietojen antaminen opiskelijavalinnan yhteydessä saattaa johtaa jo saavutetun opiskelupaikan menettämiseen. Hakijan tulee lukea huolellisesti hakulomakkeen täyttöohjeet. Kaikissa epäselvyyksissä hakijan tulee ottaa yhteys yliopiston hakijapalveluihin.

Valintamenettely

Economics-kandidaattiohjelmaan voit tulla valituksi joko suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella (valintaryhmä I), SAT-testitulosten perusteella (valintaryhmä II) sekä erityisen saavutuksen ja ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinnon arvosanojen perusteella. Lisäksi voit tulla valituksi Talousguru, MAOL lukion matematiikka ja MAOL Datatähti kilpailuissa menestymisen perusteella tai siirtohaussa.

Valintaryhmä I ja valintaryhmä II ovat osa samaa hakukohdetta. Jos hakija täyttää kummankin valintaryhmän vähimmäisvaatimukset, voi hän tulla huomioiduksi  sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II. Hakijan ei tarvitse itse valita kummassa valintaryhmässä (valintaryhmät I ja II) hakee, vaan kaikki hakijat huomioidaan automaattisesti sekä valintaryhmässä I että valintaryhmässä II.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Vaaditut hakemuksen liitteet tulee ladata hakulomakkeelle annettuihin määräaikoihin mennessä. Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa hakukelpoisuutensa toimittamalla vaaditut hakukelpoisuuden osoittavat liitteet.

Hakemuksen liitteet ladataan Opintopolun sähköiselle hakulomakkeelle, mieluiten PDF-tiedostoina. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat sähköpostiisi siitä vahvistusviestin. Pääset muokkaamaan hakemustasi ja lataamaan liitteitä Oma Opintopolku-palvelussa. Jos et voi käyttää Oma Opintopolku-palvelua, pääset muokkaamaan hakemustasi ja liitteitäsi sähköpostiisi lähetetyssä vahvistusviestissä olevan linkin kautta. Voit muokata hakemuksesi tietoja vain hakuaikana. Hakuajan päättymisen jälkeen voit muokata tai ladata liitteitä hakemukselle liitekohtaiseen määräaikaan saakka. Liitteiden tallennuksen määräajat näet hakulomakkeella liitekohtaisesti sekä alla olevista ohjeista.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen

Kielitaitovaatimukset

Economics-kandidaattiohjelman opetus tapahtuu englannin kielellä, joten opiskelijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Erillistä kielitestitulosta ei vaadita.

 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Valinnan tulokset

Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset (valintaryhmät I ja II sekä valinta erityisten saavutusten perusteella) julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 5.6.2020. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun. Opetushallitus lähettää lisäksi sähköisen tuloskirjeen kaikille hakijoille.

Aalto-yliopiston kauppatieteiden erillishaun 2020 tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 27.5.2020. Valinnan tuloksen näet kirjautumalla Oma Opintopolku-palveluun.

Siirtohaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2020.

Yhteystiedot

Puhelin: +358 40 353 8105

Sähköposti: [email protected]

Hakukohde

Student sitting outside of the School of Business building

Bachelor's Programme in Economics

Bachelor’s Program in Economics -kandidaattiohjelma on suunnattu analyyttisille opiskelijoille, joita kiinnostavat monitahoiset haasteet, kuten ilmastonmuutos, globaali epätasa-arvo ja taloudellinen epävakaus. Etsimme analyyttisia ja älyllisistä haasteista kiinnostuneita opiskelijoita, jotka haluavat ymmärtää, miten yhteiskunnat toimivat. Tarjoamme huipputason koulutuksen, jossa yhdistyy analyyttinen ajattelu ja laskenta- ja tietojenkäsittelytaidot. Nämä taidot ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja mahdollistavat monenlaisia uravalintoja.

Koulutustarjonta
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu