Ohjelmat

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Opinnäyte

Väitöskirjan vaatimukset Insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulussa hyväksytty väitöskirja voi olla

• yksittäinen tutkimus (monografia) tai

• artikkelipohjainen väitöskirja

Opinnäytetyön tarkastamisesta vastaa kaksi esitarkastajaa. Tohtorinkoulutusneuvosto valvoo tarkastusprosessia.

Artikkeliväitöskirjan artikkelit ovat jo läpikäyneet vertaisarvioinnin. Tarkastaminen kohdistuu tällöin yleensä tiivistelmäosaan ja väitöskirjan kokonaisuuteen sekä tohtoriopiskelijan oman työn osuuteen. Tiivistelmän tulee sisältää selvitys tutkitusta aiheesta, tekijän saamista tärkeimmistä tutkimustuloksista, tulosten käsittelystä sekä luettelo edellä mainituista erillisistä julkaisuista, ja sen tulee täydentää näitä julkaisuja väitöskirjan vaatimusten täyttämiseksi. Erilliset julkaisut ovat yleensä niin sanottuja yhteisjulkaisuja, joista ei välttämättä käy ilmi, mikä on kunkin tekijän panos julkaisuun. Tällöin yhteenvetoon on liitettävä riittävän yksityiskohtainen selvitys kaikkien eri julkaisujen tekijöiden kontribuutiosta.

Insinööritieteiden tohtorinkoulutusneuvoston ohjeistus

Väitöskirjan muodot Insinööritieteiden tohtoriohjelmassa

Insinööritieteiden korkeakoulun väitöskirjaformaatit ovat

1. Yksittäinen tutkimus eli monografia

2. Artikkelipohjainen väitöskirja

Lisäohjeita väitöskirjavaatimuksista ENG:ssä

Artikkelipohjaiseen väitöskirjaan sisältyvät artikkelit julkaistaan ​​tai toimitetaan julkaistavaksi alan vertaisarvioidulle foorumille. Vertaisarvioitu foorumi voi olla tieteellinen julkaisusarja (lehti), konferenssijulkaisu tai kirjan luku.

Artikkelipohjaiseen väitöskirjaan voidaan sisällyttää yksi artikkeli, jota ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi (under review eli arvioinnissa lehdessä).

Väitöskirjaan tarvittavien julkaisujen määrä riippuu niiden julkaisufoorumista, laajuudesta, tieteellisestä merkityksestä ja laadusta sekä väittelijän itsenäisen kontribuution painoarvosta julkaisuissa.

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

Väitöskirjan tekijän tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. seuraaviin asioihin:

• Väitöskirjan tulee sisältää uutta tietoa edustamaltaan alalta.

• Väitöskirjassa tulee esittää uudet tulokset selkeästi ja tieteelliselle tekstille asetetut kriteerit täyttävällä tavalla.

• Itsenäisen kontribuution tutkimukseen tai taiteelliseen tuotantoon on oltava riittävä ja selvästi osoitettavissa.

• Käytettävien tutkimusmenetelmien tulee täyttää tieteelliselle tutkimukselle asetetut kriteerit.

• Väitöskirjan tulee noudattaa vastuullisen tutkimuksen periaatteita ja noudattaa eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöstilaisuudet Insinööritieteiden korkeakoulussa

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: