Ohjelmat

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Opintojen suunnittelu

Käytä opintojen suunnitteluun huolella aikaa. Sinun on tehtävä tärkeitä päätöksiä opintojesi eri vaiheista:

 • Miten suunnitella opinnot niin, että on mahdollista valmistua tutkinnon tavoiteajassa?
 • Mitä opintoja sisällyttää tutkintosi laajuuteen?
 • Mitä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja valitset?
 • Sisällytätkö opintoihisi vaihtojakson tai harjoittelun ulkomailla?
 • Mitä projekteja sisällyttää opintoihin?
 • Mistä aiheesta teet opinnäytteen?

Opintojen kokonaisuuden määrittelyssä sinua helpottaa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyvin suunnitellut opinnot ovat avain onnistumiseen.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on kätevä työkalu omien opintojen suunnittelemiseen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä koulutusohjelmansa oman akateemisen ohjaajan (pääaineen tai ohjelman lehtori tai professori) ja opintokoordinaattorin kanssa. Vaikka HOPS on pakollinen asiakirja, jonka akateemisen ohjaajan on hyväksyttävä, on se myös hyödyllinen työkalu opiskelijalle, sillä hyvin suunniteltu henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa seuraamaan, miten opinnot etenevät ja luo opintoihin konkreettisia välietappeja.Henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään vuosittain tai opiskelijan pyynnöstä opiskelijan, akateemisen ohjaajan ja opintokoordinaattorin toimesta. HOPS pohjautuu opinto-oppaassa esitettyihin tutkintovaatimuk­siin sekä tarjottuihin kursseihin.

HOPS-työkaluja, jotka ovat käytössä Aalto ARTSissa:

Sisu

Ohje Sisun käyttöön

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy akateeminen ohjaajasi. Suunnitelmaa voi muuttaa myöhemmin, mutta tarkoituksena on melko pysyvä realistinen suunnitelma, joka tukee sinua opinnoissasi. Voimassaolevaa suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi sivuainehakuun ja vaihtohakuun.

Sisu-tukea

Jos sinulla on ongelmia HOPSin tekemisessä tai kursseille ilmoittautumisessa Sisussa, etkä löydä vastausta Sisu-ohjeista, voit tulla käymään Sisu-klinikalla. Klinikalla ei järjestetä luentoa, vaan neuvonta tapahtuu yksilöohjauksena. Klinikka soveltuu perustutkinto-opiskelijoille. Klinikoiden ajankohdat ja linkki:

SISU-klinikat syyslukukaudella 2023
Zoom-linkki on sama kaikkiin klinikoihin: https://aalto.zoom.us/j/64516644762
 

Elokuu
Tiistai 22.8. klo 10–11.30
Perjantai 25.8. klo 13-14.30
 

Syyskuu
Tiistai 19.9. klo 10–11.30
Perjantai 22.9. klo 13-14.30
 

Lokakuu
Tiistai 10.10. klo 13–14.30
Torstai 12.10. klo 10-11.30
Perjantai 20.10. klo 13-14.30
Torstai 26.10. klo 10-11.30
 

Marraskuu
Tiistai 14.11. klo 10–11.30
Perjantai 17.11. klo 10.00-11.30
 

Joulukuu
Keskiviikko 13.12. klo 10–11.30
Perjantai 15.12. klo 13-14.30


 

Opintojen suorittaminen

Opintojen ohjaus

Ohjausta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (ARTS) antavat pääasiassa pääaineen/ohjelman koordinaattorit ja suunnittelijat sekä akateemiset ohjaajat.

Jokaiselle pääaineelle ja ohjelmalle on nimetty opintokoordinaattori/suunnittelija, joka neuvoo opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyvissä asioissa. Oppimispalveluihin kuuluvat lisäksi kansainvälisten asioiden koordinaattorit, jotka neuvovat esimerkiksi vaihtoon liittyvissä asioissa. ARTSilla on myös oma opinto-ohjaaja, joka tukee laajemmin opintojen aikaisissa pohdinnoissa (ks. tarkemmin alla).

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan opintojen alussa akateeminen ohjaaja. Akateemisen ohjaajan tehtävänä on tukea ja ohjata opiskelijaa opinnoissaan ja seurata opintojen etenemistä. Yksi ohjauksen työkaluista on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka opiskelija laatii yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa ja jota tarkastellaan keskusteluissa vuosittain tai tarpeen mukaan. Akateemisen ohjaajan kanssa voi keskustella myös mm. opintoihin liittyvistä valinnoista, harjoittelupaikoista, vaihto-opinnoista, työllistymisestä ja muista mieltä askarruttavista asioista.

ARTS:ssa toimii myös matalan kynnyksen vertaisohjausta antava Helping Hand.

Aalto-yliopiston opiskelijoille tarjolla olevia muita ohjaus- ja hyvinvointipalveluita ovat:

    Opiskelijapalvelupiste Starting Point
    Starting Point of Wellbeing
    Opinto- ja urapsykologit
    YTHS
    Aalto-papit
    Ura- ja rekrytointipalvelut
    Oppimiskeskus
    Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

ARTSin oma opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajan kanssa voit pohtia opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyviä kysymyksiä, saada tukea tilanteesi jäsentämiseen sekä apua opintojen laajempaan suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Opinto-ohjaaja voi auttaa myös tilanteissa, joissa haluat keskustella opinnoistasi jonkun kanssa, etkä tiedä, keneen ottaisit yhteyttä.
Opinto-ohjaaja voi auttaa, kun haluat esimerkiksi

 • pohtia omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi
 • kartoittaa erilaisia opintovaihtoehtoja (sivuaineet, opiskelijavaihto jne.)
 • keskustella mistä tahansa opintoihin liittyvästä, joka mietityttää (motivaatio, ohjelman/alan vaihto jne.)

Aika opinto-ohjaajalle varataaan MyStudiesissa. Tapaamisen pituus on 45 minuuttia ja varattavia aikoja (n. 3/vko) on eri viikonpäivinä.

Anna palautetta

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: