Ohjelmat

Elokuvataiteen maisteriohjelma

Opetussuunnitelma 2020–2022

Elokuva- ja televisiolavastuksen sekä pukusuunnittelun pääaineet ovat kuuluneet 1.8.2022 asti lavastustaiteen maisteriohjelmaan, jonka sivuilta löydät niiden aiemmat opintosuunnitelmat.

Tutkinnon rakenne

  • Pääaineen opinnot
    • Pääaineen syventävät opinnot 60 op
    • Opinnäyte 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 30 op

Elokuvataiteen maisteriohjelman pääaineet

Elokuvataiteen maisteriohjelmassa on seitsemän pääainetta, jotka ovat: dokumentaarinen elokuva, elokuva- ja televisiokäsikirjoitus, elokuvaleikkaus, elokuvaus, elokuvaohjaus, elokuva- ja televisiotuotanto sekä elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu. Opintoihin kuuluu kaikille pääaineille yhteisiä pakollisia opintoja ja näiden lisäksi kullakin pääaineella on omat syventävät opinnot. Opinnoista sovitaan tarkemmin henkilökohtaisessa opintosuunnitelmakeskustelussa (HOPS-keskustelu) pääaineen vastuuopettajan kanssa. Vastuuopettaja on yleensä pääaineen professori. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Yhteystiedot.

Syventävät opinnot

Opinnäyte

Vapaasti valittavat opinnot

Taiteen maisterin tutkintoon kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (30 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja, työharjoittelun Suomessa tai ulkomailla tai opiskelijan oman ohjelman/pääaineen tarjoamia kursseja.

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: