Oasis of Radical Wellbeing

Ryhmäflow - Mitä!?

Flow voidaan saavuttaa myös yhdessä muiden kanssa.

Yleisesti ajatellaan, että flow-kokemus aktivoituu, kun yksilö kokee psykologista irtaantumista ilman ulkopuolisia ärsykkeitä. Mutta flow’hun pääseminen eivät välttämättä vaadi yksilötyöskentelyä kaukana muista. Flow’ta voi kokea myös yhdessä muiden kanssa. Ryhmä-flow (tai tiimi-flow) syntyy, kun ryhmän jäsenet pystyvät uppoutumaan toisistaan riippuvaiseen tehtävään ja olemaan tyytyväisiä yhdessä.

Flow’ssa on tärkeää, että haasteet ja taidot ovat sopivassa suhteessa. Jos tehtävä on liian vaikea, flow’ta voi olla vaikea saavuttaa, kun taas liian helppo tehtävä voi tuntua merkityksettömältä ja tylsältäkin. Ryhmä-flow’ssa tehtävät voivat helpottua yhteistyön myötä ja flow’n ylläpitämiseksi saatetaan tarvita uusia haasteita.

Vaikka syventyminen ryhmiin tai tiimeihin ajatellaan vaativan aikaa ja tutustumista, flow’n syntyminen erilaisissa ryhmissä ei välttämättä vaadi syväluotavaa tuntemista muiden tiimiläisten kanssa, vaan flow’hun voidaan päästä melko nopeastikin. Flow’ta voidaankin kokea monenlaisissa ryhmissä ja sen synnyttämiseen on olemassa tutkimukseen perustuvia vinkkejä.

Flow’lla on havaittu olevan paitsi suoriutumista, myös ryhmän onnellisuuta ja positiivisuutta parantava vaikutus. Ryhmä-flow’n on havaittu myös tukevan esimerkiksi riskinottoa. Mutta onko flow aina eduksi? Lue oheisesta artikkelista lisää.

  1. Lue tausta-artikkeli Ryhmäflow - mitä se on ja miten se saavutetaan
  2. Lue kirjailija Oana Velcu-Laitisen blogi Luova kokemus
  3. Kuuntele Paras hetki päivässä: Tiimityötaidot -podcasteja, joissa on vieraana tutkija Satu Rekonen

    Tutustu myös lisämateriaaliin:

  4. Kuuntele Future-led learning podcast-sarjan jakso yhteisopettajuudesta (EN)
  5. Lue KT Marja Joutsenvirran blogi Opetuksella vuorovaikutusta - Mistä on kyse myötätuntopedagogiikassa?

Ryhmäflow: Mitä se on ja miten se saavutetaan?

Meritekniikan professori Jani Romanoff korostaa luottamuksen ja syvän ryhmäläisten tuntemisen merkitystä tutkimus- ja opetusryhmissä. Onnistumisten korostamisen ja itseluottamuksen kasvattamisen harjoiteleminen liäsis flow’ta ja kaunnistvat koko ryhmää.

Lue artikkeli! ⏰ ~ 5 min.
Ryhmäflow: Mitä se on ja miten se saavutetaan?

Lisämateriaalia

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: