NPharvest

Yhteistyökumppanit

NPHarvestin yhteistyökumppanit.
NPHarvest selfie in Ämmässuo

Yhteistyön tavoitteet:

Tässä vaiheessa potentiaalisiksi prosessin kaupallistajiksi on tunnistettu kalkki- ja lannoitevalmistajat, jätteenkuljetus- ja käsittely-yritykset sekä prosessiratkaisuja tarjoavat yritykset. Erityisiä hyödynsaajia hankkeessa ovat jätevedenpuhdistamot, maatalouslietteiden tuottajat, biokaasulaitokset, haja-asutuksen toimijat, joiden jätevedenkäsittely tehostuu sekä lannoitteiden loppukäyttäjät, jotka saavat kestävän lannoitetuotteen käyttöönsä.
Tärkeitä sidosryhmiä hankkeessa ovat edellä mainittujen lisäksi konsulttiyritykset sekä alueelliset vesistönsuojeluyhdistykset, jotka voivat tehokkaasti edesauttaa prosessin käyttöönottoa. Tiedonvaihto ja keskustelu ympäristöhallintoon ja lainsäätäjiin on myös tärkeää, jotta mahdolliset esteet ravinteiden hyödyntämiselle saadaan yhteistyössä poistettua.

Hankekonsortio

Organisaatio Rooli Yhteyshenkilö
HSY

Tutkimusalusta ja tekninen tuki piloinnissa

Asiantuntija jätevedenpuhdistamon rejektivesissä

Kytkeytyminen RAVITA-hankkeeseen

Mari Heinonen
Anna Kuokkanen

Sulzer

Laiteasiantuntemus, energiatehokkuuslaskenta

suunnittelutuki pilotin toteutuksessa

Petri Ukkonen
Gasum

Tutkimusalusta ja tekninen tuki piloinnissa

Asiantuntija rejektivesissä

Kytkeytyminen KiertoTyppi-hankkeeseen

Viljami Kinnunen

Muut yhteistyökumppanit:

Nordkalk

Business Finland Logo
Business Finland

Our R2B funding is provided by Business Finland

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: