Muotoilun laitos

Helsingin biohiilihanke

Helsingin kaupunki tutkii käytännön keinoja parantaa hiilensidontaa, kiertotalouden mukaisia jätejärjestelmiä ja kukoistavaa kaupunkikasvillisuutta lisäämällä biohiilen käyttöä valituissa pilottikohteissa julkisissa viherrakenteissa. Vuosina 2022-23 testataan erilaisia biomassoja mahdollisina raaka-aineina biohiilen valmistukseen. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoisuutta biohiilen käytön hyödyistä ja tarjota käytännön tietotaitoa biohiilen käytöstä kaupungin hallinnon ja kansalaisten keskuudessa.
Fine biochar made from reed plants harvested from Helsinki in September 2022
Biohiiltä järviruo'osta

Biohiiliä vihreän ja hiilineutraalin kaupungin saavuttamiseksi

Helsingin kaupunki on asettanut kunnianhimoisen ohjelman hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja kaikki tarvittavat keinot on otettava käyttöön tavoitteen saavuttamiseksi. Ensisijaisesti kaupungin päästöjä vähennetään radikaalisti, mutta lisäksi 20 prosenttia näistä, noin 702 kt CO2-ekv, voidaan kompensoida. Vuoteen 2040 mennessä kaupunki kompensoi kaikki jäljellä olevat päästöt kaupungin maantieteellisten rajojen sisäpuolella olevien hiilinielujen avulla, ja erityisesti tässä haasteessa biohiilet nähdään mahdollisena osaratkaisuna.

Biohiilet valmistetaan pyrolysoimalla hiilipitoista massaa ja ne koostuvat suurelta osin erittäin pysyvästä ja hajotusta kestävästä alkuainehiilen muodoista. Tämän vuoksi biohiilet nähdään tärkeänä pitkän aikajänteen hiilensidonnan keinona. Hiilensidonnan lisäksi biohiilillä on potentiaalia toimia erilaisissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioissa, ja kasvualustoihin lisättynä ne voivat muun muassa parantaa kasvillisuuden resilienssiä kuivuuskausina ja toisaalta lisätä maaperän vedenläpäisevyyttä tulvatilanteissa. Lisäksi biohiilet toimivat maaperässä mikrobien piilopaikkoina ja ravinneladatut hiilet ravinnepankkina kasveille.

Suunnitellut koealueet Helsingissä

Useita erityyppisiä viherrakennus- ja ylläpitokohteita on suunniteltu ja arvioitu mahdolliseksi biohiilen kokeilupaikaksi. Lista päivittyy suunnitelmien edetessä ja kohteiden tiedot ja suunnitelmat saattavat muuttua projektin aikana. Projektien etenemisestä raportoidaan kattavammin valokuvin hankkeen Instagram-sivulla.

Hankkeeseen liittyviä tapahtumia

Graphic design. On the right side of the visual there is a volcanic landscape with beautiful rocky pathway towards a mountain. Left side of the visual is fading to black. On the top left corner: Sustainability Science Days text is displayed with Swear Display font, and Aalto University and Helsinki University logos below on the left hand side of the visual.

Tule mukaan Sustainability Science Days 2023 -tapahtumaan istuntoon "Scaling Up Urban Carbon Sinks with Urban Green Infrastructure". Sustainability Science Days on kansainvälinen, monipäiväinen konferenssi, jonka Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) ja Aalto-yliopisto järjestävät yhdessä 23.-26. toukokuuta 2023.

Tapahtuma kokoaa yhteen ilmasto-, materiaali-, maaperä- ja yhteiskuntatieteilijät, maisema-arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat, käytännön toimijat ja yritykset sekä kunnat ja viranomaiset. Tavoitteena on tuoda esiin akateemista tietoa ja käytäntöjä nykyisistä tavoista skaalata kaupunkien hiilinieluja. Pyrimme kehittämään hiiliviisasta urbaania viherinfrastruktuuria kuntien strategioiden ja päätöksenteon, suunnittelun sekä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjen kehittämiseksi.

Lue koko sessiokuvaus täältä jo etukäteen

Poster text for the NODUS Event

Biochar. In the City?
Maaliskuun 16 päivänä Nodus Talks- tapahtumaketjun osassa hankkeen vastuuhenkilöt Mikko Jalas ja Susanna Kankaanpää keskustelivat biohiilen roolista kaupungin ilmastotyössä. Julkinen keskustelu pidettiin Helsingin Designmuseolla ja sen tallenne on katsottavissa Aallon Youtube-kanavalta

Helsingin biohiilihanke rakentuu aikaisempien Aalto-yhteistyöprojektien avulla

Carbon Lane -hanke

Carbon Lane (CarLa) oli vuoden 2019 aikana toteutettava EU-hanke, jossa tunnistettiin käytännön ratkaisuja hiilensidontaan kaupunkien viheralueilla.

Hiilipuisto

Hiilipuisto -hanke käynnistää biohiilen käytön laajamittaisen seurannan ja kehittää biohiilen käytäntöjä viherrakentamisessa.

Kuva: Esko Salo
City of Helsinki
Aalto University
Helsinki Region Environmental Services HSY
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Projektista vastaa

  • Susanna Kankaanpää, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Ilmastoyksikkö
  • Professori Mikko Jalas, Aalto-yliopisto

Yhteyshenkilöt:

  • Tuuli Markkanen, projektikoordinaattori, Aalto-yliopisto, tuuli.markkanen[at]aalto.fi
  • Will van Twuijver, kansalaisyhteistyön koordinaattori, Aalto-yliopisto, will.vantwuijver[at]aalto.fi

Rahoitusta ja tukea ulkomailta

Bloomberg Philanthropies ilmoitti antavansa seitsemälle eurooppalaiselle ja yhdysvaltalaiselle kaupungille tukea biohiilihankkeeseen, jollaisella Tukholma voitti vuonna 2014 Bloomberg Philanthropies' Mayors Challenge -kilpailun. Hankkeessa puistoista ja kodeista peräisin oleva kasvijäte muutetaan puuhiiltä muistuttavaksi aineeksi, jota asukkaat voivat käyttää pihoillaan ja puutarhoissaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Darmstadt, Helsingborg, Sandnes, Helsinki, Cincinnati, Lincoln ja Minneapolis saavat rahoitusta sekä teknistä tukea voidakseen kehittää kaupungin laajuisia biohiilihankkeita ja saadakseen asukkaat mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Osallistuvat kaupungit verkostoituvat toistensa kanssa ja hyötyvät jakamalla kokemuksiaan ja hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä.

Seuraa projektin etenemistä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: