Muotoilun laitos

Carbon Lane -hanke

Carbon Lane (CarLa) oli vuoden 2019 aikana toteutettava EU-hanke, jossa tunnistettiin käytännön ratkaisuja hiilensidontaan kaupunkien viheralueilla. Hankkeen aikana selvitettiin valittujen ratkaisujen tieteellistä taustaa, taloudellista kannattavuutta ja edesautettiin valittujen ratkaisujen tuotteistamista, kaupallistamista ja kaupunkien hankintaosaamista.

Hankkeen pohjalta tehdyt raportit Climate-KIC:lle

Hankkeesta vastaa Aalto-yliopisto yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa. Ohjausryhmässä on mukana alan keskeisiä toimijoita.

Hankkeen tunnistamia ratkaisuja kehitetään ja tullaan soveltamaan ja toteuttamaan yhteistyössä hankkeen tutkijoiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunki arvioi hankkeessa tuotetut ratkaisut ja niiden toteuttamiskelpoisuuden Helsingissä.

Miksi kaupungin viheralueet?

Helsingin kaupunki on monen muun kaupungin tavoin sitoutunut hiilineutraali tavoitteeseen. Viheralueita rakennetaan ja huolletaan jatkuvasti, jonka yhteydessä maaperää saatetaan käsitellä jopa metrin syvyyteen. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden uusille toiminttavoille jotka eivät ainoastaan sido ja varastoi hiilidioksidia vaan parantavat viheralueiden kuntoa ja elinikää.

Hyväntoivonpuisto – Jätkäsaari

Hyväntoivonpuistossa sijaitsevalle alueelle on tarkoitus toteuttaa biohiilipohjaisia kasvualustaratkaisuja. Aluee koostuu n. 80 puusta. Carbon Lane ei vaikuta alueen maisemasuunnitteluun.

Biohiilipohjaisilla kasvualustoilla pyritään edistämään hiilensidontaa ja kasvattamaan maaperän hiilivarastoa. Kasvualustoilla pyritään parantamaan myös puiden ja muiden kasvien hyvinvointia ja helpottamaan viheralueiden hoitoa. Biohiiltä voidaan käyttää myös korvaamaan kasvualustojen fossiilisia komponentteja kuten turve. 

Carbon Lane alue kartalla

Miten ratkaisut ja järjestelyt näkyvät Hyväntoivonpuistossa?

Maisemasuunnitteluun kuten puiden istutuspaikkoihin ei tulla tekemään muutoksia. Vaikka kohteessa kokeillaan uudelta kuulostavia materiaaleja ja toimintatapoja, ne perustuvat tutkittuun tietoon ja aikaisempaan kokemukseen. Kasvualustat tullaan analysoimaan tarkkaan tieteellisen tutkimuksen mahdollistamiseksi ennen kuin niitä käytetään kohteessa.

Lyhyellä aikavälillä kasvualustat saattavat vaikuttaa nurmikkoalueen kasvuun ja hyvinvointiin. Nurmikkoalueen koejärjestelyt tullaan toteuttamaan siten, että mahdolliset kasvussa tapahtuvat erot eivät aiheuta visuaalista haittaa vaan tulevat esiin tyylikkäinä kuvioina. Pitkällä aikavälillä eroja voi olla myös puiden kasvussa.

Hankkeen vastuuhenkilöt:

  • Prof. Mikko Jalas, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos
  • Yliopistotutkija, dosentti Priit Tammeorg, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • Tutkijatohtori, Anu Riikonen,  Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • Projektipäällikkö, Petra Rantalainen, Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilö:

Mikko Jalas, [email protected]

Carbon Lane -hanke mediassa:

Uuttahelsinkia.fi ja hel.fi, 20.11.2019. "Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa tehdään kaupungin viheralueiden hiilensidontaa edistävää tutkimusta": https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2019-11-20/jatkasaaren-hyvantoivonpuistossa-tehdaan-kaupungin-viheralueiden-hiilensidontaa

Yle Uutiset, 22.9.2019 . "Henrietta Kekäläinen kehittää kokkareita, jotka voivat niellä huomattavia päästöjä – Biohiili "ei ole ihmelääke", mutta siitä innostuttiin jo": https://yle.fi/uutiset/3-10980630

Linkkejä:

Markkinavetoisia ratkaisuja

Pääpaino on erityisesti markkinavetoisissa ja saatavilla olevissa ratkaisuissa. Valituille ratkaisuille ja niitä tarjoaville yrityksille pyritään saamaan näkyvyytttä niin kotimaisille kuin kansainvälisille toimijoille kuten eurooppalaisille kaupungeille. Hanke tarjoaa tuotekehitysmahdollisuuden yrityksille, sillä ehdotuksia arvioidaan ja kehitetään hankkeen tapaamisissa. Alueelle tulee useita kasvualustoja ja ne järjestellään siten, että niiden vaikutusta on mahdollista seurata tieteellisesti. Hankkeessa selvitetään myös valittujen ratkaisujen vaikutusta kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta ja etsitään Helsingin kaupungille soveltuvia vakioituja suunnitteluratkaisuja.

EIT Climat-KIC logo

Helsingin biohiilihanke

Helsingin kaupunki tähtää hiilensidontaan ja kukoistavaan kaupunkikasvillisuuteen lisäämällä biohiilen käyttöä. Hanke edistää samalla kiertotalouden toimintamallien alueellista kehitystä kun biohiiltä valmistetaan kokeellisesti kaupungin omista jätemateriaaleista.

Biohiilityö jatkuu Helsingin biohiilihankkeessa vuonna 2023
Biohiiltä muodostetaan keräämällä jätemateriaaleja ja pyrolysoimalla ne kasvualustoissa käytettäviksi biohiiliksi.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: