Maisema

Tutkimus

Maisemalaboratoriossa luomme poikkitieteellisen tutkimuksen avulla ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Maisemalaboratoriossa tuotamme sysäyksiä kohti uudistavaa luontosuhdetta ja ymmärrystä syvästä keskinäisestä yhteydestä ihmisen ja luonnon välillä. Tutkimme, miten uudistavan suunnittelun keinoin vastataan ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin sekä tuetaan ihmisten ja muiden lajien hyvinvointia. Katsomme laboratoriossa rohkeasti tulevaisuuteen ja ratkomme kestävyysmurrokseen kytkeytyviä kysymyksiä konkreettisella ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla.  Perehdymme myös menneeseen ja tarkastelemme ympäristössämme tapahtuneita muutoksia ja maisema-arkkitehtuurin kehitystä ymmärtääksemme syvemmin maiseman ajallista jatkumoa. 

Suunnittelun ammattilaisina meillä on taitoa toimia aidosti praktiikan ja tutkimuksen rajapinnassa ja tuottaa tutkimustietoon perustuvia, käytäntöön sovellettavia ja toimivia ratkaisuja maankäytön ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin.  Teemme tiivistä yhteiskehittämistä kaupunkien, alueidenkäytön viranomaisten, yritysten, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kytkemme ajankohtaisen tutkimuksen myös opetukseen. 

Käytännönläheistä tutkimusta Maisemalaboratoriossa

Ranja_Hautamäki_maisema_tutmikus
Maisema-arkkitehtuuri_tutkimus_Anna_Pursiainen
Maisema-arkkitehtuuri_tutkimus_Hautamäki

Laboratorio kokoaa yhteen maisema-arkkitehtuurin tutkimushankkeet, yhteistyöverkostot, julkaisuhankkeet ja väitöskirjatutkijat. Tutustu tutkimukseemme!

Yhteyshenkilöt: 

professori Ranja Hautamäki
apulaisprofessori Elisa Lähde

 

Ajankohtaiset tutkimushankkeet

CoCarbon / Ranja Hautamäki

CO-CARBON (ulkoinen linkki)

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jossa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivirheän hiilensidontakykyä.

Päättyneet tutkimushankkeet

Kerrostalo ja kallioita

Lähiömaisema

Työpaketissa tarkastellaan lähiömaiseman ekosysteemipalveluja ja kulttuuriperintöä

Maisema
Kuva: Esko Salo

Hiilipuisto

Hiilipuisto -hanke käynnistää biohiilen käytön laajamittaisen seurannan ja kehittää biohiilen käytäntöjä viherrakentamisessa.

Arkkitehtuurin laitos
iWater /

iWater – Integroitua hulevesien hallintaa (ulkoinen linkki)

iWater-hankkeessa luotiin uusia strategioita, innovaatioita ja työkaluja hulevesien hallintaan.

UrbanStormwaterRisk_kuvituskuva

UrbanStormwaterRisk - Suomen ja Kiinan välinen vesivarayhteistyön pilottiprojekti (ulkoinen linkki)

2016-2019
Hankkeen tavoitteena on kehittää rankkasadetulvariskien hallintaa Suomen ja Kiinan välisenä pilottiprojektina. Suomalaiset pilottikohteet (Turku ja Pori) sekä Kiinan pilottikohde (Foshan) vertailevat lakeja, määräyksiä ja menettelytapoja sekä kehittävät kaupunkihydrologian- ja vedenlaadun seurantaa ja riskienhallintaa.

Verkostot

Where are the women in Scandinavian landscape architecture (ulkoinen linkki)

Pohjoismaisessa tutkimusverkostossa tarkastellaan naisten roolia suunnittelijoina 1900-luvun maisema-arkkitehtuurissa ja tuodaan esille piiloon jääneitä teemoja maisema-arkkitehtuurin historiankirjoituksessa.

Tree on lawn

Muuttuva luonto ja maisema-arkkitehtuurin diskurssit

Maisema-arkkitehtuurin suunnitteludiskurssi ja muuttuvia luontokäsitys.

Campus outdoors

Kaupunkiluonto tiivistyvässä kaupungissa

Viherrakennteen ja kaupunkiluonnon asema tiivistyvässä kaupungissa.

Väitöskirjat

Minna Komulainen, 2010
Forestscapes – Forest Landscape Typology as an Integrated Planning Process Tool

Ranja Hautamäki, 2016

Kartanot kaupungissa: Helsingin kartanoympäristöjen kaupunkimaistuminen, säilyttäminen ja yhteensovittaminen kaupunkirakenteeseen
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19504

Outi Tahvonen, 2019

Scalable green infrastructure and the water, vegetation, and soil system - Scaling-up from Finnish domestic gardens
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40764

Elisa Lähde, 2020

Mission Blue-Green: The Significance of Co-Creation to Promote Multifunctional Green Infrastructure within Sustainable Landscape and Urban Planning and Design in Finland
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46393

Maria Jaakkola, 2021

Understanding Green Urban Landscape — A Phenomenological Approach
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/110204

Väitöskirjahankkeet
 

Xenia Abramovich:
Definition and development of peri-urban green infrastructure (vastuuprofessori Elisa Lähde) 

Mari Ariluoma:
Optimizing the carbon sequestration and storage potential of urban green (vastuuprofessori Ranja Hautamäki, rahoitus: Co-Carbon-hanke)

Felix Bourgeau:
(vastuuprofessori Elisa Lähde)

Miia Heikkilä:
Restorative Experiences in Forests and Japanese Gardens. Holistic Approach for Healing Environmental Design (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

Jukka Jormola:
Replacing the lost - planning of reproduction channels and rapid landscapes. Menetetyn korvaaminen – lisääntymisuomien ja koskimaiseman suunnittelu (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

Elina Kalliala:
Developing the assessment and follow-up for sustainable communities (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

Bhavna Mishra:
(vastuuprofessori Elisa Lähde)

Caroline Moinel:
A life cycle approach to urban green spaces (vastuuprofessori Ranja Hautamäki, rahoitus: Co-Carbon-hanke)

Aaja Peura:
Extending our knowledge of Kalmian gardens – a theoretical and practical study (vastuuprofessori Ranja Hautamäki)

Nicolette Slagle:
Phytoremediation as a tool for environmental and social justice (vastuuprofessori Elisa Lähde)

Emilia Weckman:
Kestävän ympäräristösuunnittelun KESY-toimintamallin arviointi (vastuuprofessori Elisa Lähde)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu