Koulutustarjonta

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Taiteen ja median maisteriohjelman Visual Communication Design (VCD) -pääaine tarjoaa kansainvälisen oppimisyhteisön, joka on sitoutunut kartoittamaan visuaalisen viestinnän uusia toimintatapoja. Opinnot tarjoavat kriittisen näkökulman vallitseviin olosuhteisiin ja antavat sinulle opiskelijana valmiudet myös arvioida graafisen suunnittelun vakiintuneita perusteita uudelleen. Saat ohjelmasta tukea oman muotoilupraktiikkasi arviointiin ja uudelleenmäärittelyyn, mikä auttaa sinua hahmottamaan tekemistäsi laajemmissa kehyksissä kuten suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön kysymyksiin. Opetussuunnitelma keskittyy tiedon visualisoinnin, visuaalisten kerrontatapojen sekä typografian ja kirjoitetun kielen osaamisalueille. Tällainen opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kääntää omaa muotoilupraktiikkaasi kestävään, julkisen aluetta palvelevaan suuntaan sekä hahmottaa työsi merkitys monilla eri tiedontuotannon alueilla. VCD-pääaineessa saat aikaa ja tilaa hioa henkilökohtaista näkökulmaasi muotoiluun ja suunnitteluun, ja siinä tukenasi ovat yhteisön jatkuva kannustus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Kurssit yhdistelevät teoriaa ja käytäntöä tavoilla, joka tukevat sinua päämäärissäsi.
Visual Communication Design

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Taiteen ja median maisteriohjelman Visual Communication Design (VCD) -pääaine tarjoaa kansainvälisen oppimisyhteisön, joka on sitoutunut kartoittamaan visuaalisen viestinnän uusia toimintatapoja. Opinnot tarjoavat kriittisen näkökulman vallitseviin olosuhteisiin ja antavat sinulle opiskelijana valmiudet myös arvioida graafisen suunnittelun vakiintuneita perusteita uudelleen. Saat ohjelmasta tukea oman muotoilupraktiikkasi arviointiin ja uudelleenmäärittelyyn, mikä auttaa sinua hahmottamaan tekemistäsi laajemmissa kehyksissä kuten suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön kysymyksiin. Opetussuunnitelma keskittyy tiedon visualisoinnin, visuaalisten kerrontatapojen sekä typografian ja kirjoitetun kielen osaamisalueille. Tällainen opetus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kääntää omaa muotoilupraktiikkaasi kestävään, julkisen aluetta palvelevaan suuntaan sekä hahmottaa työsi merkitys monilla eri tiedontuotannon alueilla. VCD-pääaineessa saat aikaa ja tilaa hioa henkilökohtaista näkökulmaasi muotoiluun ja suunnitteluun, ja siinä tukenasi ovat yhteisön jatkuva kannustus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Kurssit yhdistelevät teoriaa ja käytäntöä tavoilla, joka tukevat sinua päämäärissäsi.

Kun olet saavuttanut maisteripääaineen osaamistavoitteet, osaat

  • luoda ja hallita muotoiluprojekteja hyödyntäen uudistunutta ymmärrystä fyysisestä sekä digitaalisesta materiaalisuudesta sekä tehdä tarvittaessa dataa ja laskennallisia ratkaisuja hyödyntäviä kokeiluja projektien toteutuksessa
  • ratkaista eri viestimiin, estetiikan lajeihin, asiayhteyksiin, ilmaisuun ja käytäntöihin liittyviä monimutkaisia ongelmia viestiessäsi esimerkiksi datan, kerronnan ja/tai kirjoitetun kielen välityksellä
  • pukea sanoiksi ja arvioida kriittisesti muotoiluvalintojesi ja -prosessiesi taustalla vaikuttavia perinteitä, viittauksia ja motivaatioita
  • ottaa visuaalisessa viestinnässä huomioon representaation, monimuotoisuuden ja kestävyyden
  • eritellä ammatillinen roolisi kuluttajaroolistasi etenkin digitaalisissa ympäristöissä ja verkkoympäristöissä
  • tunnistaa hyvät toimintatavat ja oikeutesi luovana ammattilaisena sekä huomioida myös vastuusi huolehtia itsestäsi, kollegoistasi, yleisöistä ja ympäristöistä
  • pohtia ja kuvitella vaihtoehtoisia muotoilutyön tapoja ja tuloksia
  • jatkaa julkista keskustelua visuaalisen viestinnän muotoilijoiden ammattikunnan yhteiskunnallisesta roolista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioida ja määritellä tätä roolia uudelleen.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Pääset tutustumaan opintojen aikana monipuolisesti alan kirjallisuuteen sekä kirjoittamaan ja keskustelemaan. Tavoitteena on rohkaista sinua arvioimaan sekä visuaalisen viestinnän merkitystä yhteiskunnalle ja ympäristölle että oman suunnittelutyösi diskursiivisia ja materiaalisia ominaisuuksia. Opinnoissa tarkastellaan kriittisesti nykypäivän merkittäviä poliittisia kysymyksiä kuten representaatiota, monimuotoisuutta sekä yhteiskunnallista ja ympäristövaikutusten oikeudenmukaisuutta. Pääset tutustumaan tiivistahtisilla kursseilla ajanmukaisten suunnitteluprojektien toteuttamiseen tarvittaviin työkaluihin ja taitoihin, olitpa kiinnostunut datasta, visuaalisesta tarinankerronnasta tai vaikkapa typografisesta ilmaisusta.

Laaja-alaisten studiokurssien kautta pääaine auttaa sinua kehittymään erityisesti kolmella visuaalisen viestinnän ratkaisevalla osaamisalueella, jotka ovat tiedon visualisointi, visuaaliset kerrontatavat sekä typografia ja kirjoitettu kieli.

Valitsemalla henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi eri osaamisalueiden kursseja voit joko syventää tai laajentaa taitojasi ja tietojasi. Pääaineen opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota myös julkaisemiseen, joka on keskeisessä asemassa itsenäisen visuaalisen viestinnän suunnittelijan työssä ja jolla on tärkeä rooli myös muotoilupraktiikan pitämisessä osana julkisen aluetta.

Opintojesi kulmakivi on ensimmäisen lukuvuoden seminaari, jossa pohdit omia muotoiluprojektejasi ja -käytäntöjäsi ja kokoat oman työskentelysi ympärille erilaisia viittauksia Designer's Archive -otsikon alla. Toisen lukuvuoden opinnäyteseminaarissa alat toteuttaa omaa tutkimusprojektiasi, jonka pohjalta teet lopulta opinnäytetyösi. Pääaineen opinnot tarjoavat sinulle tilaisuuden päivittää taitojasi ja tietojasi riippumatta siitä, pyritkö alan jollekin soveltavalle alalle tai yrittäjäksi vai jatkatko tohtoriopintoihin.

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintoja, ja suuri osa kaksivuotisen maisteriohjelman jälkimmäisestä vuodesta omistetaankin sen tekemiseen. Jokainen opinnäytetyön tekijä osallistuu opinnäyteseminaariin ja saa työn tekemiseen apua ja neuvontaa opinnäytetyön vastuuprofessorilta ja opinnäytetyön ohjaajalta/ohjaajilta. Opinnäyte voi olla joko käytännön produktio, tai voit hyödyntää siinä erilaisia tutkimusmenetelmiä ja teoriaa. Opinnäyte sisältää joka tapauksessa aina kirjallisen osan, jossa viitataan alan kirjallisuuteen. Opinnäytetyö on tilaisuus vahvistaa ja osoittaa muotoilutaitojasi ja/tai teoreettista tietämystäsi jollain erityisalueella. Samalla se tarjoaa sinulle muotoilijana tilaisuuden paikantaa osaamistasi tietylle alalle tai viitekehykseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

VCD-pääaineopiskelijana pääset osaksi kansainvälistä ja monimuotoista oppimisyhteisöä, jonka opiskelijat ja henkilökunta tulevat monenlaisista taustoista. Pääaineeseen kutsutaan säännöllisesti kansainvälisiä vieraita pitämään luentoja, kursseja tai työpajoja. Voit sisällyttää henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi lukukauden mittaisen opiskelijavaihdon jossain Aalto-yliopiston lukuisista kumppanikorkeakouluista tai harjoittelujakson ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisterin tutkinnon suorittaminen (mukaan lukien valmis opinnäytetyö) antaa sinulle kelpoisuuden hakea taiteen ja muotoilun alan tohtorikoulutettavaksi, mikä mahdollistaa akateemisen uran käytäntölähtöisen ja/tai taiteellisen tutkimuksen parissa.

Lisätietoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

VCD-pääaineesta valmistuneena ammattilaisena sinulla on tiedot ja taidot, jotka antavat sinulle valmiudet työskennellä visuaalisen viestinnän muotoilun ammattilaisena joko yrittäjänä tai jossain designtoimistossa tai yrityksessä. Pystyt toimimaan myös taiteellisena johtajana, suunnittelusta vastaavana johtajana tai muissa johtotehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Taiteen ja median laitoksen sivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa.

Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen opetustarjontaa, muiden yliopistojen JOO-opintoja sekä pääaineen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman Visual Communication Design (VCD) -pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti

4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen kuvittaa jäbien tunteita

Visuaalisen viestinnän muotoilun ja podcastin keinoin irti toksisesta maskuliinisuudesta.

Uutiset
Muodon vaiktukset -artikkelin kuvitusta Aalto ARTSin The Long Read -verkkolehdessä

Muodon vaikutukset (ulkoinen linkki)

Visuaalisella viestinnällä on merkitystä - se ruokkii syvää tiedon omaksumistamme ja ajatteluamme.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: