Koulutustarjonta

Master’s Programme in Global Management (including CEMS MIM)

Haku Syksyllä 2022 alkaviin opintoihin.
Global Management -maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat vastuullisina päätöksentekijöinä vaikutusvaltaisissa tehtävissä globaalissa ympäristössä. Opinnot kehittävät opiskelijoiden osaamista strategiassa, liiketoiminnan kehittämisessä, johtajuudessa ja eri liiketoimintaympäristöissä toimimisessa. Global Management yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaksi arvostettua ohjelmaa: valmistuvat saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän CEMS Master’s in International Management (MIM) -todistuksen.
Two business students on the Aalto University campus in Otaniemi

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika alkaa 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

Koulutuksen tavoitteet

Global Management -maisteriohjelmasta valmistuneet toimivat vastuullisina päätöksentekijöinä vaikutusvaltaisissa tehtävissä globaalissa ympäristössä. Opinnot kehittävät opiskelijoiden osaamista strategiassa, liiketoiminnan kehittämisessä, johtajuudessa ja eri liiketoimintaympäristöissä toimimisessa. Global Management yhdistää ainutlaatuisella tavalla kaksi arvostettua ohjelmaa: valmistuvat saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän CEMS Master’s in International Management (MIM) -todistuksen.

CEMS MIM on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu koulutusohjelma. Aalto-yliopisto on Financial Timesin European Business Schools 2020 -listalla Suomen ensimmäisellä sijalla. Ensiluokkainen tutkimus ja intensiivisessä yritysyhteistyössä tapahtuva opetus takaavat, että ohjelmasta valmistuneilla on:

Laaja ymmärrys ja osaaminen vastuullisesta päätöksenteosta. Valmistuneilla on arvokasta ymmärrystä globaalista strategiasta, analyyttisesta ajattelusta, johtajuudesta sekä kestävää kehitystä painottavasta toiminnasta.

Holistinen näkemys johtajuudesta. Valmistuneilla on valmiudet työskennellä erilaisissa tiimeissä ja johtaa nopeatempoisia, monimuotoisia ja globalisoituvia työyhteisöjä.

Kaksi arvostettua koulutusta. Valmistuneet saavat sekä Kauppatieteiden maisterin tutkinnon että CEMSin myöntämän Master’s in International Management (MIM) -todistuksen.

Tiivis yhteys kansainväliseen CEMS-yhteisöön. CEMS MIM -ohjelmassa aloittaa vuosittain n. 1 300 opiskelijaa. Valmistuneet ovat osa ainutlaatuista ja tiivistä globaalia yhteisöä, joka koostuu 34 akateemisesta kumppanista, n. 70 kansainvälisestä yrityksestä ja kansalaisjärjestöstä sekä n. 17 000 alumnista. Näistä kaikista muodostuu valmistuneille elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja kontakteja.

Opetuskieli

Global Management -maisteriohjelman opetuskieli on englanti. Opiskelijat kaikista kieli- ja kulttuuritaustoista ovat tervetulleita opiskelemaan ohjelmassa.

Opintojen rakenne

Global Management -maisteriohjelma on kokonaisuudessaan 120 opintopisteen laajuinen. Kaksivuotinen maisteriohjelma koostuu:

 • Pääaineopinnoista (88 op), sisältäen vaihto-opintoja (n. 25-30 op) ja CEMS yritysprojektin (15 op)
 • Pro gradu -tutkielmasta (20 op)
 • Vapaavalintaisista opinnoista (12 op).

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisenä opintovuonna opiskelijat kehittävät vakaan pohjan asiantuntijuudelleen opiskelemalla esimerkiksi taloustiedettä, liiketoiminta-analytiikkaa, strategiaa ja taloushallintoa. Myös 20 opintopisteen pro gradu -tutkielma kirjoitetaan ensimmäisenä vuonna. Toinen vuosi keskittyy CEMS MIM -opintoihin. Opiskelijat viettävät syys- tai kevätlukukauden vaihdossa toisessa CEMS-koulussa. Toisen vuoden opinnot noudattavat CEMS MIM -ohjelman yhteistä opintosuunnitelmaa.

Ainutlaatuinen Global Management -maisteriohjelma kehittää opiskelijoiden osaamista ja ymmärrystä monissa aiheissa, kuten:

 • Taloustieteessä
 • Globaalissa strategiassa
 • Globaalissa johtajuudessa
 • Itsensä johtamisessa
 • Liiketoiminta-analytiikassa

CEMS MIM -vuoden aikana opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan vapaavalintaisilla CEMS-opinnoilla.

The programme is not about learning theories by heart but applying them to real-life settings.

Ben Laszlo, student

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on käytännönläheinen työkalu opiskelijan opintojen suunnitteluun. Se koostuu opiskelijalle itselleen optimaalisista kurssivalinnoista, vastaten sekä hänen kiinnostuksen kohteisiinsa että ohjelman vaatimuksiin. HOPS on erinomainen työkalu opintojen aikatauluttamiseen, sillä se näyttää opintojen nykyisen tilanteen ja asettaa selkeät tavoitteet opiskelijoiden seurattavaksi.

Lisäksi Personal Development Journey -moduuli tarjoaa opiskelijalle työkaluja itsensä ja asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Kansainvälistymismahdollisuudet

CEMS-yhteisö, kansainvälinen työharjoittelu, yhteistyökurssit yritysten kanssa, CEMS-vaihto sekä kaksi kansainvälisesti arvostettua tutkintoa ovat ohjelman kansainvälisyyden ytimessä.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Monitieteiset mahdollisuudet

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Vilkas kampusalue ja vapaus valita kursseja laajasti yliopistosta tuovat eri alojen opiskelijat yhteen. Aalto-yliopistossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan jopa startup-yrityksiä.

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuneet ovat työelämässä arvostettuja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoita. Valmistuneet voivat työskennellä monilla aloilla ja eri rooleissa, joita ovat muun muassa:

 • Business Analyst
 • Consultant
 • Associate
 • Brand Manager
 • Marketing Manager
 • Development Manager
 • Engagement Manager
 • Operations Manager

CEMS-yhteisö tarjoaa opiskelijoille ja valmistuneille laajasti tukea työllistymiseen ja urakehitykseen; esimerkiksi kansainvälisen Career Webin, alumniyhteisön, mentorointiohjelman ja CEMS Career Forumin sekä muita ura- ja rekrytointitapahtumia. Monet valmistuneet aloittavat uransa ulkomailla ja/tai CEMS-yrityskumppaneilla.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, Global Management -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työlle.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Nyt voit jutella näistä asioista suoraan Unibuddy-opiskelijalähettiläidemme kanssa.

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 – 3.1.2022.

Tärkeimmät päivämäärät:

 • 1.12.2021 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
 • 3.1.2022 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
 • 29.3.2022 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
 • 20.4.2022 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Programme-specific Admission Requirements

In addition to the programme-specific admission requirements listed below for admission group 1 and admission group 2, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Student selection criteria

Applicants' suitability for the programme will be assessed based on the following CEMS-wide selection criteria:

Intellectual potential & knowledge

 • Intellectual potential
 • Academic excellence
 • Prior knowledge in the business field

Attitude & soft skills

 • Desire to achieve
 • Interpersonal competences
 • Integrity
 • Critical thinking
 • Motivation for the MIM program

International orientation

 • Language skills
 • International openness and cross-cultural aptitudes

Required previous studies 

 

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of business related studies (corresponding to one year of full time studies at university level).

 

Language requirements 

 

Language 1: English

Proficiency in English is an eligibility requirement for the programme. Proof of proficiency is required from both Admission group 1 and group 2 applicants. Acceptable proof of proficiency:

 • Bachelor’s or Master’s level university degree completed entirely in English,
 1. at an institution physically located in: USA, Canada, UK, Ireland, Australia or New Zealand, while residing in that country; or
 2. in a CEMS /Equis / AACSB accredited institution in an EU/EEA country, Switzerland, or South Africa, while residing in that country (e.g. Aalto University);

The official language of such degree must have been English, and this must be clearly stated on the degree certificate.

 

or

 

 • One of the following language tests (minimum score):
  • IELTS (Academic)/IELTS Indicator (7.0), (*writing 5.5)
  • TOEFL (iBT100), (*writing 22)
  • CAE (B),
  • CPE (C),
  • PTE Academic (68), (*writing 54)

 

Note: TOEFL iBT Home Edition test is accepted; a minimum score of 100 is required, with a score of at least 20 in each section.

 

* Additional writing section minimum required by Aalto University. Please check the general Aalto eligibility rules to see if this additional requirement applies to you: https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes .

 

 

Language 2:

Good proficiency (CEFR level B1 or above) in a language other than English is required from all applicants. Acceptable proof of proficiency must be included with the application and may consist of e.g.:

 

 • School certificate of primary/secondary education completed entirely in the specified language.
 • Bachelor’s degree from a programme in which the official language of instruction was other than English. The official language must be clearly stated on the degree certificate.
 • Certificate from a language test or course(s) in which the level of proficiency is clearly indicated.
 • If no such clear proof of proficiency level is available, certificate of mother tongue issued by official authorities can be used (e.g. Digital and Population Data Services Agency in Finland).

 

The applicants that fulfill the above requirements of previous studies and languages are ranked according to the criteria below.

 

PHASE I: Application documents (all documents are mandatory for an applicant to be eligible)

 

1) Academic excellence (as documented by academic transcripts)

 

Admission group 1

Applicants must demonstrate good academic performance. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 (Finnish ECTS evaluation) are not eligible for admission. 

 

Admission group 2

Applicants must demonstrate good academic performance (evaluation is based on the GPA of the previous degree).

 

2) Motivation video

To demonstrate their motivation for studies in the programme, applicants are required to submit a motivation video (details to be announced later).

 

3) CV in English

The comprehensive CV evaluation takes into account relevant education, work experience, and extracurricular activities, as well as international orientation as demonstrated by e.g. work, studies, or extracurricular activities abroad, participation in various international or inter-cultural activities in home country, and knowledge of and interest in learning foreign languages.

 

Work experience in the CV must be documented by enclosing corresponding work/internship certificates. English translations of these are not required.

 

4) GMAT score (or comparable GRE score)

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 600 in GMAT or equivalent GRE score). 

 

PHASE II: Interview and further assessment

 

Based on the evaluation in phase I, the best applicants are allotted a time for an interview and further assessment, including a short oral presentation on a pre-assigned topic.

 

The selection of applicants into the programme is based on phases I and II described above. In case of a tie, phase II scores are used as the basis for evaluation.

 

Koulutuksen yhteystiedot

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Opiskelijavalintoihin ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin osoitteessa [email protected].

Tutustu muihin Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin

Hakuaika alkaa 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu