Koulutustarjonta

Master's Programme in Geoengineering

Maa- ja kallioperän asiantuntijoita eli georakentajia tarvitaan kaikissa suurissa rakennusprojekteissa.
Students conduct geoengineering field exercises in Otaniemi.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.12.2019 – 3.1.2020

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Rakennusmateriaalit, kotiemme tavarat, energia ja pohjavesi. Moni arkinen hyödyke on peräisin maasta. Maaperään keskittyvänä tieteenalana georakentaminen on siis usein arjessa läsnä, vaikka sitä ei näkisikään. Georakentamisen laaja sovellusala tarkoittaa myös sitä, että alan asiantuntijoilla on tärkeä osa esimerkiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kasvavan kulutuksen aiheuttamien haasteiden ratkaisemisessa.

Georakentamisessa tarvitaan useaa eri tieteenalaa, aina geo- ja materiaalitieteistä mekaniikkaan ja rakentamiseen. Yleisimmät georakentamisen kohteet ovat rakennusten perustuksia, teitä, kaivoksia ja maanalaisia rakenteita, kuten tunneleita. Perustusten rakentaminen vaatii eri maaperälajien tuntemista, kaivokset ja tunnelit kallioperän asiantuntijoita ja uusien liikenneväylien rakentaminen teiden rakenteiden osaamista. Kaikkia yhdistää tarve löytää turvallisia ja taloudellisia ratkaisuja.

Georakentamisen opintojen myötä hahmotat geoteknisten rakenteiden koko elinkaaren aina tutkimuksesta ja suunnittelusta rakentamiseen, ylläpitoon ja kierrättämiseen. Georakentajien työkaluihin kuuluvat niin laskennallinen mallinnus kuin laboratorio- ja kenttäkokeetkin.

Georakentamisen maisteriohjelmassa voit erikoistua pohja-, tie- tai kalliorakentamiseen.

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

A construction worker reparing a drilling rig on the Otaniemi campus.

Geotekniikka

Geotekninen tieto on rakennusten ja teiden perustusten suunnittelun lähtöpiste. Geotekniikan opintojen avulla osaat huomioida maaperän mekaaniset, hydrauliset ja lämpöominaisuudet sekä niiden vaikutukset perustuksiin, maan ja rakenteen väliseen vuorovaikutukseen ja maanparannukseen.

Road construction site next to Helsinki metro line

Tienrakentaminen

Tiet ja liikenneväylät muodostavat infrastruktuurimme selkärangan ja siksi niillä on syvällisiä vaikutuksia koko yhteiskunnan toimintaan. Tienrakentamisen opinnoissa keskitytään etenkin teiden rakenteelliseen suunnitteluun ja bitumimateriaalien ominaisuuksiin sekä eri rakenteiden ja materiaalien sopivuudesta esimerkiksi lentokentälle tai maantielle. Lisäksi tutustut huoltoon ja peruskorjaamiseen, joiden avulla teiden ikää pidennetään.

Two work vehicles in an underground tunnel with cables.

Kalliotekniikka

Kallioperää käytetään maanalaisena tilana ja mineraalien lähteenä. Kalliotekniikan opinnoissa syvennyt kalliomekaniikkaan, louhintamenetelmiin, rakentamiseen ja sovellettuihin geotieteisiin, joiden tuntemusta tarvitaan, kun suunnitellaan ja toteutetaan turvallisia ja taloudellisia kalliorakenteita ympäristöä vaarantamatta.

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2020 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Yliopisto/korkeakoulu; Tunnustettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen laadusta
  • Tutkinto ja soveltuvat opinnot; Opinnot soveltuvat hakukohteeseen erinomaisesti tai hyvin
  • Opintomenestys; Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon opintomenestyksen oltava pääosin erittäin hyvä tai erinomainen
  • Motivaatio ja sitoutuminen ohjelmaan; Motivaation tulee olla selkeästi sidottu hakukohteeseen.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat pakollisia hakemusliitteitä tähän maisteriohjelmaan! Ohjeita motivaatiokirjeen kirjoittamiseen saat tämän hakukohteen englanninkielisestä versiosta.

Haku maisterikoulutuksiin

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu