Koulutustarjonta

International Design Business Management, Master of Arts (Art and Design)

Uraauurtava IDBM-maisteriohjelma on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monitieteisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden tai taiteen maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa IDBM-ohjelman suorittavat opiskelijat saavat taiteen maisterin tutkinnon.
IDBM students at IDBM Impact showcasing a digital solution

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Uraauurtava IDBM-maisteriohjelma on malliesimerkki Aalto-yliopiston visiosta, sillä se yhdistää muotoilun ja tekniikan globaalin liiketoiminnan kehittämiseen. IDBM-maisteriohjelmassa opiskelijoista koulutetaan seuraavan sukupolven luovia ammattilaisia monitieteisen tiimityön ja alan merkittävien kumppaneidemme tarjoamien todellisten liiketoimintahaasteiden avulla. Ainutlaatuinen IDBM-maisteriohjelma on tarjolla kaikissa kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa, minkä ansiosta ohjelmassa voi suorittaa joko kauppatieteiden tai taiteen maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinnon. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa IDBM-ohjelman suorittavat opiskelijat saavat taiteen maisterin tutkinnon.

Emme työskentele siiloissa, joten miksi meidän pitäisi opiskella sellaisissa? IDBM-maisteriohjelman opiskelijat ratkaisevat monimutkaisia todellisia haasteita monialaisissa tiimeissä ja oppivat ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden haasteita. Ohjelmassa käsitellään muotoilua laajasti menetelmänä, ajattelutapana ja kilpailuetuna, ja ohjelman aiheisiin kuuluukin niin tuote-, palvelu- ja liiketoimintamuotoilua kuin tekniikkaa ja innovaatiojohtamistakin. IDBM-maisteriohjelman suorittaneilla on seuraavat taidot:

  • Kyky työskennellä erilaisissa tiimeissä ja johtaa niitä. He osaavat hyödyntää omia vahvuuksiaan monialaisissa tiimeissä. He ovat hankkineet tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja alan yritysten kanssa toteutetuissa yhteistyöhankkeissa. Heillä on ratkaisevia projektinhallintataitoja, mikä tekee heistä tehokkaita tiimipelaajia.
  • Tulevaisuuteen katsova maailmankuva. He tuntevat organisaatioita ja yhteiskuntia muokkaavia nykyisiä ja tulevia trendejä.
  • Ymmärrystä paitsi liiketoiminnasta myös muotoilusta ja tekniikasta. Valmistuneet ovat laajentaneet liiketoimintaosaamistaan opiskelemalla myös muotoilua ja teknologiaa. Sen ansiosta heillä onkin kokonaisvaltaisempi käsitys siitä, miten luodaan arvoa loppukäyttäjille.
  • Johtamistaidot ja kyky kehittää ja johtaa muotoiluvetoisia strategioita. Valmistuneet ymmärtävät, miten muotoilua johdetaan ja miten sen vaikutuksia voidaan arvioida ja analysoida. He ovat oppineet alan johtajilta, miten luodaan uusia ideoita ja toteutetaan ne muotoiluvetoisten strategioiden ja prosessien avulla.

IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet ovat valmiita työskentelemään vastuullisissa tehtävissä muotoilun, liiketoiminnan ja tekniikan yhtymäkohdassa toimivissa tiimeissä. He kykenevät edistämään innovointia ja johtamaan uusia yrityshankkeita globaaleissa ympäristöissä.

Opetuskieli

International Design Business Management -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuotenaan samat pakolliset IDBM-pääaineopinnot.

Maisterintutkintoon johtavat kaksivuotiset muotoilun alan IDBM-opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Pakolliset IDBM-opinnot
  • Pakolliset opinnot muotoilun laitoksella
  • Opinnäytetyö
  • Vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opinnot

IDBM-maisteriohjelman ensimmäinen vuosi koostuu IDBM-pääaineopintojen pakollisista opinnoista ja kuuden kuukauden pituisesta yrityshankkeesta. Toisen vuoden aikana opiskelijat voivat täydentää opintojaan lähtemällä opiskelijavaihtoon yhden lukukauden ajaksi tai suorittamalla sivuaineopintoja tai vapaasti valittavia kursseja kiinnostuksenkohteidensa ja urapolkunsa vaatimusten mukaan.

Lisätietoa opintojaksojen sisällöstä on ohjelman verkkosivuilla ja opinto-oppaassa 2022-2024.

Master's Programme in International Design Business Management

Suuntautumisvaihtoehdot

IDBM-maisteriohjelmassa on kuusi suuntautumisvaihtoehtoa kolmella eri alalla. Hakijoita valitaan eri suuntautumisvaihtoehtoihin taustansa perusteella sekä sillä perusteella, minkä tutkinnon he haluavat suorittaa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijat opiskelevat kunnianhimoisessa ja monipuolisessa opiskelijaryhmässä, jonka jäsenet ovat eri puolilta maailmaa. Opiskelijat toteuttavat monialaisissa tiimeissä intensiivisen yrityshankkeen jollekin globaalille organisaatiolle ja matkustavat tutustumaan hankkeen haasteisiin liittyviin kohteisiin. Osan opinnoista voi suorittaa opiskelijavaihdossa kansainvälisessä yhteistyöyliopistossa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto IDBM-maisteriohjelmasta antaa hakukelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

IDBM-maisteriohjelma antaa valmiudet työskennellä luovilla aloilla ja organisaatioissa, jotka hyödyntävät luovuutta, muotoilua ja teknologiaa keskeisinä kilpailuvaltteinaan. Valmistuneille aukeaa uramahdollisuuksia niin suurissa monikansallisissa yrityksissä kuin startup-yrityksissäkin sitä mukaa, kun organisaatiot alkavat ymmärtää muotoilun olevan keino pysyä alansa kärjessä ja luoda arvoa. IDBM-maisteriohjelmasta valmistuneet luovat muotoilun avulla ja usein viimeisintä tekniikkaa hyödyntäen uusia tuotteita ja palveluita työskennellessään eri tehtävissä, jotka vaihtelevat palvelumuotoilusta suunnitteluun ja strategiointiin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimme teollisia ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja, jotka vaikuttavat muotoilun käytäntöjen kehitykseen. Pyrimme kehittämään toteuttamiskelpoisia strategioita muotoilun hallinnointia ja strategista suunnittelua varten sekä yrityksille että julkiselle sektorille. Meitä kiinnostavia tutkimusaiheita ovat muotoilun käyttöönotto organisaatioissa, muotoilijoiden johtaminen sekä suunnitteluun perustuvien kehittämiskäytäntöjen käytännön toteutus. Tavoitteenamme on myös syventää ymmärrystä taustaprosesseista, jotka vaikuttavat muotoilun rooliin muutoksen aikaansaajana.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

IDBM on aidosti monitieteinen ohjelma, joka ilmentää Aalto-yliopiston visiota: Aalto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus opiskella ja työskennellä yhdessä Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun, Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Sähkötekniikan korkeakoulun sekä Perustieteiden korkeakoulun kunnianhimoisten opiskelijoiden kanssa.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset Master’s Programme in International Design Business Management (IDBM) -maisteriohjelmaan arvioidaan alla olevien arviointiperusteiden mukaisesti.

Haku maisterikoulutuksiin
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 1/2) | Aalto Blogs (ulkoinen linkki)

Michael kertoo opiskelukokemuksistaan Creative Sustainability and International Design Business Management -ohjelmissa.

Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

Insights from studying collaborative MA programmes (Part 2/2) | Aalto Blogs (ulkoinen linkki)

Michael kertoo opiskelukokemuksistaan Creative Sustainability and International Design Business Management -ohjelmissa.

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: