Koulutustarjonta

Interior Architecture - Architecture, Landscape architecture and Interior Architecture, Master of Arts (Art and Design)

Sisustusarkkitehtuuri käsittelee tilaa ja kalusteita ihmisen mittakaavassa. Tavoitteena on luoda merkityksellisiä elinolosuhteita. Sisustusarkkitehtuurin ydintä on meitä välittömästi ympäröivien sisä- ja ulkoympäristöjen suunnittelu. Ala edellyttääkin inhimillisen kulttuurin, tarpeiden ja tavoitteiden sekä kehollisen kokemuksen ja aistien ymmärtämistä. Ammattitaitoinen sisustusarkkitehti pystyy yhdistelemään erilaisia elementtejä toimiviksi ja kokemusperäisiksi muotoiluratkaisuiksi, jotka ylittävät käyttäjien ja asiakkaiden odotukset ja ovat yhteiskunnallisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä.
Learning Centre Interior

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Sisustusarkkitehtuuri käsittelee tilaa ja kalusteita ihmisen mittakaavassa. Tavoitteena on luoda merkityksellisiä elinolosuhteita. Sisustusarkkitehtuurin ydintä on meitä välittömästi ympäröivien sisä- ja ulkoympäristöjen suunnittelu. Ala edellyttääkin inhimillisen kulttuurin, tarpeiden ja tavoitteiden sekä kehollisen kokemuksen ja aistien ymmärtämistä. Ammattitaitoinen sisustusarkkitehti pystyy yhdistelemään erilaisia elementtejä toimiviksi ja kokemusperäisiksi muotoiluratkaisuiksi, jotka ylittävät käyttäjien ja asiakkaiden odotukset ja ovat yhteiskunnallisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä.

Ohjelmassa koulutetaan sisustusarkkitehtejä, joilla on oma tunnistettava kädenjälkensä suunnittelijoina. Opetussuunnitelmaan sisältyy myös tila- ja kalustesuunnittelun opintoja. Konkreettiset suunnittelutehtävät ovat merkittävä osa koulutusta. Opinnoissa painotetaan erinomaisten käytännön suunnittelutaitojen merkitystä yhdistettynä käsitteelliseen ja strategiseen suunnitteluajatteluun ja tutkimuslähtöiseen suunnitteluun. Opiskelijoita kannustetaan laajentamaan alan rajoja puuttumalla järjestelmätason ongelmiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin rakennetun ympäristön kaikilla tasoilla.
Ohjelmasta valmistuneet opiskelijat voivat työskennellä ammattimaisina sisustusarkkitehteina.

Osaamistavoitteet

Sisällölliset tavoitteet:

Opiskelijat syventävät kandidaattiopinnoissaan hankkimiaan taitoja ja kasvattavat tila- ja kalustesuunnittelun osaamistaan. Opiskelijat perehtyvät

 • eri suunnittelutapoihin ja -menetelmiin
 • taitoihin, joita tarvitaan sisustussuunnittelijana toimimiseen rakennusalan, tuotekehityksen, liiketoiminnan ja kulttuurin toimintaympäristöissä
 • muotoiluprosessin hallintaan
 • rakennusalan säännöksiin sekä materiaaleihin
 • 3D-mallintamiseen
 • ihmisten ja tuotteiden tilallisuuden ymmärtämiseen.

Taitotavoitteet:

Opiskelijat oppivat

 • tulkitsemaan ja muokkaamaan elinympäristöjä ja kulttuuria näkemyksensä, henkilökohtaisen muotoiluilmaisunsa ja ammattitaitonsa avulla
 • kehittämäännäkemystään taiteilijana ja suunnittelijana
 • hallitsemaan luovaa suunnitteluprosessiaan
 • ymmärtämään alan perinteet ja nykytilan uteliaisuuden ja kokeilun perustana
 • kehittämään edelleen käytännön taitojaan tila- ja kalustesuunnittelijana
 • syventämään asiantuntemustaan materiaalien, suunnitteluperinteiden ja kulttuurisen keskustelun alueilla
 • kehittämään teknisiä, esteettisiä ja tutkimustaitojaan suunnitteluprosessin tueksi
 • tutustumaan asiantuntevasti eri teknologioiden suomiin mahdollisuuksiin ja visualisoimaan, luomaan ja esittelemään innovatiivisia konsepteja ja kokemuksia uusimman teknologian avulla
 • tekemään ammattilaisina yhteistyötä monialaisissa tiimeissä.

Akateemiset taidot:

Opiskelijat oppivat kirjallisia ja visuaalisia viestintätaitoja.

Esimerkkejä opinnoissa käsiteltävistä aiheista:

 • Inhimillinen kokemus, keho ja aistit sisustusarkkitehtuurin lähtökohtana.
 • Kokeellinen, kriittinen ja taiteellinen suunnittelukäytäntö, joka käy vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa ja käynnistää muutosta.
 • Ihmiskeskeinen, yhteistyöhön perustuva ja käsitteellinen suunnittelu osana sisustusarkkitehtuuria.
 • Mukautuvan uudelleenkäytön, kestävyyden ja joustavuuden strategiat sisustussuunnittelussa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Maisteriohjelman opetus perustuu tutkivaan lähestymistapaan, jossa muodostetaan, kehitellään ja ratkaistaan suunnitteluun liittyviä ongelmia. Tavoitteena on etenkin se, että opiskelijalle kehittyy taito hallita suunnitteluprosessi aivan alusta valmiiseen lopputulokseen saakka. Olennainen osa koulutusta on käytännön projektipohjainen oppiminen. Kannustamme opiskelijoita hyödyntämään projekteissaan taiteellisia ja kokeellisia lähestymistapoja ja löytämään oman ilmaisunsa ja äänensä suunnittelijana. Prosessin tukena on myös analyyttisiä, tutkimuslähtöisiä menetelmiä ja välineitä.

Maisteriohjelman tavoite on ennen kaikkea kehittää ja syventää opiskelijoiden kandidaatin tutkinnossa saamia taitoja. Tila- ja kalustesuunnittelun studiokurssit muodostavat koulutuksen ytimen. Lisäksi maisteriohjelmassa paneudutaan sisustusarkkitehtuurin historiaan, teoriaan ja menetelmiin sekä käytännön suunnittelutaitoihin ja -välineisiin. Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineen omien kiinnostuksenkohteidensa ja ammatillisen profiilinsa perusteella. Viimeisenä lukuvuonna opiskelija tekee diplomityön itse valitsemastaan aiheesta.

Ohjelma koostuu syventävistä opinnoista (90 opintopistettä) ja vapaasti valittavista opinnoista (30 opintopistettä).

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: opinto-opas 2022-2024

Suuntautumisvaihtoehdot

Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja.

Kansainvälistyminen

Kannustamme opiskelijoita hakemaan harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon ulkomaille sekä hankkimaan kokemusta osallistumalla kansainvälisiin kilpailuihin, näyttelyihin, konferensseihin ja alan messuille. Laitoksemme tekee kansainvälistä tutkimus- ja opetusyhteistyötä monien yliopistojen kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelmasta valmistunella on hakukelpoisuus tohtoriopintoihin. Lisätietoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmasta: Tohtoriohjelmat.

Uramahdollisuudet

Valmistuneiden uramahdollisuudet vaihtelevat yrittäjyydestä yksityisten ja julkisten organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Meiltä valmistuneita toimii sisustusarkkitehteinä suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa, itsenäisinä yrittäjinä ja suunnittelutehtävissä yrityksissä. Heitä toimii myös suunnittelijoina, johtajina, tutkijoina, opettajina ja taiteilijoina. Maisteriohjelma antaa myös valmiudet hakea tohtoriopintoihin.

Sisustusarkkitehdit voivat erikoistua eri aloille, esimerkiksi työtilojen, vähittäismyyntitilojen tai hoitoympäristöjen suunnitteluun. Sisustusarkkitehtien tehtäviin kuuluu yleensä remontti- ja muutostöihin liittyvä tila-, pinta-, sisä- ja valaistussuunnittelu. Sisustusarkkitehtejä työskentelee myös näyttelyjen ja muiden väliaikaisten rakenteiden suunnittelijoina, konseptisuunnittelijoina, brändien ja yritysidentiteettien sekä kalusteiden, valaisinten ja muiden sisustuselementtien suunnittelijoina. Yhä useampi sisustusarkkitehti työskentelee strategisissa, käsitteellisissä ja hallinnollisissa tehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Pääaineen tutkimus liittyy useisiin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusalueisiin. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy Arkkitehtuurin laitoksen sivuilta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijat pääsevät tutustumaan maisteriopintojensa aikana alan yrityksiin ja toteuttamaan suunnittelu- ja muotoiluopintojaksoihin kuuluvia projekteja yhteistyössä niiden kanssa.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurin opiskelusta

Mun juttu Pinja Koskelin

Pinja Koskelin, sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelija

”Taiteen maisterina voin räätälöidä tulevaisuudesta juuri sellaisen kuin haluan.”

Kampus
Koivukylän terveysaseman palvelukonsepti

Palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua yhdistävä kurssiyhteistyö ratkoi diabetespotilaiden palvelupolun haasteita

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kehittivät käyttäjälähtöisiä tila- ja palvelukonsepteja Vantaan Koivukylän terveysasemalle.

Uutiset
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

BB-talon tilat suunnitellaan asukkaiden lisäksi katsojille

Juuri avatun Big Brother -talon suunnittelusta vastaavat Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelijat.

Uutiset

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option. The applications to the Master's programme in Architecture, Landscape Architecture and Interior Architecture - Interior Architecture will be evaluated based on the following:

Phase I

Academic performance

What is evaluated

Grades of the previous degree(s)

What we look for in an applicant/Admission requirements

Earlier BA-level studies in the field of Interior Architecture, Architecture and/or Spatial and Furniture design.

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

Artistic and/or design practice

What is evaluated

Demonstrations of artistic and/or design work

 

What we look for in an applicant/Admission requirements

Professionality, artistic originality, capability to critical and conceptual thinking

Method of demonstrating competence

Portfolio

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

 

Relevance of previous studies

What is evaluated

Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements

What we look for in an applicant/Admission requirements

Earlier BA-level studies in the field of Interior Architecture, Architecture and/or Spatial and Furniture design.

 

Method of demonstrating competence

Transcript(s) of records, degree certificate(s)

 

 

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills

What we look for in an applicant/Admission requirements

Motivation letter that conveys applicants motivation for applying for Interior Architecture programme. The applicant can describe his/her strengths and interests, visions in art and design, as well as design, and creative goals.

Method of demonstrating competence

Motivation letter

 

 

Other areas of competence

What is evaluated

Work experience and other acquired knowledge/achievements e.g. publications, non-formal education, competitions

What we look for in an applicant/Admission requirements

CV including personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust.

Method of demonstrating competence

Curriculum vitae

 

Phase II

Suitability

What is evaluated

Applicant’s further suitability to the study option, motivation, and commitment for studies/communication skills/ interview in the second phase

Method of demonstrating competence

Interview

 

 

Evaluation process

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.

The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases: 

Phase I

In Phase I, the applicants are evaluated based on the following criteria

 • Academic performance
 • Artistic and/or design practice
 • Relevance of previous studies
 • Suitability/motivation letter
 • Other areas of competence

Phase II

In Phase II, the evaluation is based on the following criteria

 • Suitability/interview

After the evaluation conducted in Phase II, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases I and II.

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Attach each of the following application documents to the electronic application form in PDF format:

Portfolio

In the portfolio, applicants display work that shows their artistic expression and design skills. The portfolio must contain diverse samples of the applicant’s previous artistic, professional and/or scientific activity.

The work contained in the portfolio must be catalogued, listing at least the title and/or theme, materials used, size, purpose and year of completion of each piece. The catalogue must also detail where and when the work has been exhibited, displayed or published and whether the work is based on individual or group work. The contribution of the applicant in the work should be stated in case the work has been completed in a group. The applicant’s name, address and phone number and the degree program applied for must be indicated clearly on the portfolio.

Maximum size for the portfolio is 1.0 GB. Name the file as: Portfolio-surname-firstname.pdf

CV

The application must include the applicant’s CV with personal data, educational background, work experience, exhibitions, publications and articles, awards and grants, study trips and positions of trust. No links. 

Motivation letter

The applicant must convey his/her motivation for applying for Interior Architecture programme by writing a motivation letter. The applicant can describe his/her strengths and interests, visions in art and design, as well as design, and creative goals. Motivation letter is maximum 4000 characters.

Language of application documents

All the application documents must be submitted in English.

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu