Konetekniikan laitos

Lentotekniikan koulutus sotien välisenä aikana

Ingressi

Alan koulutus Helsingissä alkoi säännöllisen koulutusohjelman ulkopuolella järjestetyllä erikoiskurssilla vuonna 1927. Kurssi järjestettiin puolustusministeriön rahoituksella. Siihen kuului kevätlukukaudella professori Tallqvistin pitämät aerodynamiikan sekä majuri Karstenin pitämät aeorologian ja moottoriopin luennot. Syksyllä luennoitiin konstruktio- ja materiaalioppia. Kurssille osallistui kymmenen puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa ja kolme rannikkotykistön insinööriä sekä viisi opintojensa loppuvaiheessa olevaa teekkaria.

Osan luennoista piti Berliinin Charlottenburgin teknillisen korkeakoulun koneenrakennusosaston lentokoneenrakennuksen professori Georg Madelung. Hänet tunnettiin yksitasoisten kokometallirakenteisten lentokoneiden suunnittelijana jo ensimmäisen maailmansodan ajalta. Hän oli työskennellyt 1920-luvulla Junkers-yhtymän eri tutkimuslaitoksissa Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä Glenn Martin Co:n suunnittelijana.

Aloite lentotekniikan varsinaisen opetuksen aloittamiseksi TKK:lla tuli esille rehtori A. L. Hjelmmanin pitämässä lukuvuoden 1934 avajaispuheessa. Kysymyksessä oli alusta lähtien TKK:n ja Valtion Lentokonetehtaan yhteishanke. Opetuksen tarvetta perusteltiin ulkomailla tapahtuvan alan koulutuksen hinta, tarve Suomen olosuhteisiin sopivien lentokonetyyppien kehittämiseksi ja kotimaisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi alan teollisuuden tuotannossa.

Opetuksen aloittaminen viivästyi muutamilla vuosilla professorin paikan ollessa auki pätevän hakijan puuttuessa. Lentokonetekniikan opetus Teknillisessä korkeakoulussa käynnistettiin pikavauhdilla sen jälkeen, kun Arvo Ylinen oli marraskuussa 1938 saanut päätettyä jatko-opintonsa ja julkaissut väitöskirjansa Die Knickfestigkeit eines zentrisch gedrückten geraden Stabes im elastischen und unelastischen Bereich.

Arvo Ylinen määrättiin huolehtimaan lentokonetekniikan opetuksesta 1. lokakuuta 1939 alkaen, mutta opetusta ei ehditty aloittaa ennen talvisodan puhkeamista. Hänet nimitettiin Teknillisen korkeakoulun lentotekniikan professorin virkaan 1. syyskuuta 1940.

Konetekniikan historia Suomessa

Konetekniikan laitos
Konetekniikan laitos
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: