Konetekniikan laitos

Green Factory - kohti hiilineutraalia tuotantoa (GREEF)

GREEF-hankekokonaisuus kuuluu Business Finlandin "Sustainable Manufacturing Finland" -ohjelmaan.
Mittauslaitteistoa Otaniemessä.

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos ja sen hallinta on yhteiskuntamme merkittävin haaste. Suomen hallitus on asettanut kunniahimoisen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.

Teknologiateollisuus on julkaissut tiekartan toimialojensa päästövähennyskeinoista kohti tätä tavoitetta. Useimmat keinoista liittyvät prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön.

Tämä edellyttää mittavia teollisuuden T&K-investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Ympäristöystävällinen, vähähiilinen teollisuustuotanto tulee olemaan yhä merkittävämpi kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla, jonka saavuttaminen edellyttää suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishanketta.

GREEF-yhteishankkeeseen osallistuu Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja VTT:n lisäksi seitsemän erikokoista suomalaista yritystä: SEW Industrial Gears Oy, AGCO Power Oy, Proventia Oy, Leden Group Oy, Delva Oy, EQ System Scandinavia Oy ja Componenta Oyj. Hankkeen avulla yritykset pienentävät oman toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja kiihdyttävät kohti asettamiaan vähähiilisyyden ja viennin kasvun tavoitteita. Hanke kattaa useita vihreän teollisuuden teemoja, jotka koskevat jokaista yritystä. Samalla kun yritykset keskittyvät itselleen merkittävimpiin teemoihin, GREEF-tutkimusekosysteemi lisää konsortiolle ja koko teollisuuden alalle vaikuttavuutta.

Hanke on yhdistelmä tieteellistä ja teollista tutkimusta, jolloin yritysten tarpeet ja tutkijoiden asiantuntemus yhdistyvät parhaalla tavalla. Tuloksena on parhaita käytäntöjä ja malleja:

  1. kestävälle brändäykselle teollisuuden markkinoilla;
  2. tuotantoympäristön ja toimittajaverkoston hiilijalanjäljen laskentaan;
  3. energiatehokkaaseen tuotannonohjaukseen ja toimitusketjuun;
  4. metallia lisäävien valmistusmenetelmien soveltuvuudesta ja ympäristövaikutuksista. 

Syntyvä osaaminen mahdollistaa valmistavan teollisuuden ympäristövaikutusten tunnistamisen paremmin ja merkittäviä kestävyyttä ja kilpailuetua parantavia muutoksia toimintaan ja tuotteisiin.

GREEF-webinaarin esitykset

29. marraskuuta 2023 pidetyn GREEF-webinaarin esitysmateriaalit löydät alta:

Rahoitus

Kokonaisbudjetti on n. 4.8 MEUR, josta Business Finland tuki on n. 2.5 MEUR.

Tutkimusorganisaatioiden lisäksi konsortioon kuuluu 7 suomalaista yritystä.

Hankekokonaisuus kuuluu Business Finlandin "Sustainable Manufacturing Finland" -ohjelmaan.

Yhteystiedot

Esko Niemi

Konetekniikka

Jari Larkiola

Professori, Oulun yliopisto
Materiaali- ja konetekniikka

Saila Saraniemi

Professori, Oulun yliopisto
Kauppakorkeakoulu

Pasi Puukko

Erikoistutkija, VTT
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: