Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Organisaatio ja johto

Tietoa Kemian tekniikan korkeakoulun organisaatiosta ja johtajien rooleista.
Students

Kemian tekniikan korkeakoulu

Korkeakoulun toimielimet ovat dekaani ja kemian tekniikan korkeakoulun akateeminen komitea. Korkeakoululla on kolme varadekaania.

Korkeakoulun akateemista päätöksentekoa tukevia toimijoita ovat tohtorinkoulutusneuvostokoulutusneuvostot sekä tohtoriohjelman johtaja ja koulutusohjelmien johtajat.

Korkeakoulun johtamiseen kuuluu myös muita pysyviä tai määräaikaisia ryhmiä, joiden tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimia päätöksenteon tukena. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeakoulun ja sen laitosten johtoryhmät, korkeakoulun tenure track -komitea ja tieteellinen tukiryhmä (SAB).

Johtaminen järjestetään siten, että eri henkilöstöryhmillä ja opiskelijoilla on riittävä mahdollisuus osallistua päätöksenteon valmisteluun.

  • Kemian tekniikan korkeakoulun dekaani on Kristiina Kruus.
  • Jouni Paltakari toimii opetuksesta vastaavana varadekaanina.
  • Mari Lundström toimii tutkimuksesta ja innovaatiosta vastaavana varadekaanina.

Laitokset

Korkeakoulun akateemisen toiminnan perusyksikkö on laitos, jossa harjoitetaan akateemista tutkimustoimintaa ja tuotetaan siihen yhdistyvää tutkinto-opetusta.

Dekaani nimittää laitosten johtajat

https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

https://www.aalto.fi/en/department-of-chemical-and-metallurgical-engineering

https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Korkeakoulussa voi olla useamman oppiaineen tutkimusyhteistyötä varten muodostettuja yksikköjä, tutkimusryhmiä. Lisätietoja Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusryhmistä löydät ylle linkitetyiltä laitosten sivuilta.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: