Kemian tekniikan korkeakoulun johtaminen

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää alkuvuonna järjestettävä edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus ja seuraavan vuoden toimintaan keskittyvä yliopistodialogi. 

Korkeakoulun ja laitosten strateginen ja operatiivinen johtaminen

Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää alkuvuonna järjestettävä edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus ja seuraavan vuoden toimintaan keskittyvä yliopistodialogi.  Yliopistodialogissa yliopiston johtoryhmä sopii tulevista toiminnan tavoitteista ja resursseista, jotka dokumentoidaan yhteiseen yliopiston tavoitesopimukseen.  Korkeakoulujen ja yhteisten palveluiden resurssisuunnitelmista kootaan yliopiston budjetti, jonka yliopiston hallitus hyväksyy kesäkuussa.

Vuoden alussa järjestetään korkeakoulun vuosikatsaus, jossa tarkastellaan menneen vuoden toimintaa, saavutuksia ja KPI -tavoitteiden toteutumista. Keväällä järjestetään laitosten strategiatapaamiset, joissa dekaani ja laitoksen johtaja keskustelevat laitosten strategisista suunnitelmista ja joiden perusteella laitosten ja korkeakoulun omat tavoitteet asetetaan. 

Dekaani kokoaa korkeakoulun strategisen suunnitelman, johon sisältyy laadullisia ja määrällisiä KPI -tavoitteita sekä esitys tenure track -professoripaikoista. Dekaani sopii rehtorin ja provostin kanssa toiminnan suuntaviivoista yliopistodialogissa.

Yliopiston tavoitesopimukseen perustuen dekaani laatii laitosten johtajien kanssa korkeakoulun tavoitesopimuksen seuraavien vuosien suunnitelmista, KPI-tavoitteista ja kehitystoimenpiteistä. Korkeakoulun tavoitesopimukseen sisältyy korkeakoulun ja laitosten strategisen toimenpidesuunnitelman päivitys.

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Tutustu Aalto-yliopiston vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian dokumentointiin, seurantaan ja raportointiin.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: