Kemian tekniikan korkeakoulun hallinto

Kemian tekniikan korkeakoulun strategia

Aalto-yliopiston strategiassa sen missioksi määritetään tulevaisuuden tekijät: tiede ja taide yhdessä tekniikan ja talouden kanssa. Kemian tekniikan korkeakoulu toteuttaa missiota tutkimalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kouluttamalla vastuullisia alan asiantuntijoita.
Dipoli, Käpyovi. Photo: Aalto University/Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopiston trategiset tavoitteet ovat:

 • huipputason tutkimuksella tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • yhteiskunnan uudistaminen taiteen, luovuuden ja muotoilun avulla
 • muutoksentekijöiden kouluttaminen.

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu toteuttaa tätä missiota tutkimalla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kouluttamalla vastuullisia alan asiantuntijoita. Kemian tekniikan korkeakoulun visio 2020: Kemian tekniikan korkeakoulu tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja opetusta ja noudattaa monialaista ajattelutapaa yhdistämällä luonnonvarojen kiertotalouteen ja biotalouteen keskittyvät luonnontieteet ja insinööritieteet.

Koulu on nimennyt seitsemän painopistealuetta, joihin koulun ja laitosten tulee keskittyä toiminnassaan tieteellisen pohjansa vahvistamiseksi. Lisäksi nämä painopistealueet antavat koululle erityisen identiteetin, joilla se erottuu Suomen teknillisten korkeakoulujen joukosta. Ne myös tukevat koulun tutkimus- ja opetusyhteistyötä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen ja yhteistyökumppanien kanssa.    

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimuksen ja opetuksen strategiset painopistealueet ovat

 • materiaalitiede
 • kemia
 • metallinjalostus
 • prosessitekniikka
 • biojalostus
 • teollinen biotekniikka
 • biomateriaalitiede.

Koulun opetuksessa painopistealueet näkyvät toisesta kulmasta: kaikki painopistealueet perustuvat laajaan luonnontieteellisen pohjaan. Uudessa kandidaattiohjelmassa on kaksi pääainetta: bio- ja kemiantekniikka sekä materiaalitiede ja -tekniikka.  Nämä pääaineet tarjoavat valmiuksia koulun maisteriohjelman pääaineopintoihin, jotka syventävät tarvittavia valmiuksia edelleen. Tohtoriohjelman tutkimusalat tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden erikoistua koulun painopistealueisiin kuuluviin aihepiireihin.

Yhdistämällä luonnontieteiden asiantuntemuksensa teknisten tieteiden osaamiseensa Kemian tekniikan korkeakoulu tavoittelee asemaa johtavana eurooppalaisena instituutiona, joka tutkii ja opettaa teollisia prosesseja käsittelevää tiedettä ja tekniikkaa.

Yhteenveto koulun strategian toteutussuunnitelmasta vuosille 2017–2020 (ks. alla oleva liite)

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun strategiatyötä koordinoi kehityspäällikkö.

CHEM Annual clock 2020
Annual clock 2019
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu