Kemian tekniikan ja metallurgian laitos

Kemian tekniikka

Kemian tekniikan tutkimusryhmällä on vahvat perinteet käytännön yhteistyöstä teollisuuden kanssa.
Alopaeus_group_laboratory

Kemian tekniikan tutkimusryhmää johtaa professori Ville Alopaeus

Tutkimusmenetelmät perustuvat luonnontieteisiin ja kemiallisten prosessien mekanistiseen mallitukseen. Tutkimus tähtää sellaisten menetelmien ja työkalujen kehittämiseen, joita voidaan käyttää nopeaan ja luotettavaan uusien kemiallisten prosessien kehittämiseen ja mittakaavan kasvattamiseen. Opetus kemian laitetekniikan ryhmässä tähtää teollisuuden kemiallisten prosessien hallintaan niissä vaikuttavien luonnonilmiöiden syvällisen ymmärtämisen kautta. Tämä osaaminen on luonteeltaan yleistä, joten sitä voidaan soveltaa laaja-alaisesti kemian tekniikan käytännön sovelluksiin.

Kemian tekniikan ryhmästä valmistuu vuosittain keskimäärin 2 tohtoria ja noin 10 diplomi-insinööriä.

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

Related content:

Ympäristöteknologia on ajattelutapa

Vihreyden tulisi olla erottamaton osa insinöörikoulutusta, sanoo Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahaston apurahalla palkittu Ville Alopaeus.

Chem Professor_Ville Alopaeus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: