Kauppakorkeakoulun johtaminen

Opetustaidon arviointikomitea

Teaching Competence Committee (TCC)
aalto_biz_researchers_05_2013_web_fi_fi.jpg

Opetustaidon arviointikomitea, TCC (teaching competence committee), toimii sisäisenä arvioijana ja antaa holistisen arvionsa opetustaidosta (perusteena opetusportfolio, opetusnäyte ja haastattelu opetustaitoihin liittyen) rekrytoitaessa ja uralla etenemisessä. Lausunto annetaan laitoksen johdolle ja etenijälle/rekrytoitavalle.  

Opetustaidon arviointikomitean jäsenet

 • Tiina Ritvala, Assistant Dean of Teaching and Education (puheenjohtaja)
 • Sami Torstila, professori, rahoituksen laitos (varapuheenjohtaja)
 • Juhani Vaivio, professori, laskentatoimen laitos
 • Mitri Kitti, vanhempi yliopistonlehtori, taloustieteen laitos
 • Marjo-Riitta Diehl, professori, johtamisen laitos
 • Sanna-Katriina Asikainen, professori, markkinoinnin laitos
 • Pekka Malo, professori, tieto- ja palvelujohtamisen laitos
 • Riikka Evans, pedagoginen asiantuntija
 • Christa Uusi-Rauva, yliopistonlehtori, specialist in business teaching
 • KY:n nimittämä opiskelijajäsen, 2022: Kim Jokinen (Jenni Lehtinen)

Opiskelijaedustaja nimitetään jokaiseen kokoukseen KY:n Akateemisten asioiden komitean (KOVA) jäsenistöstä. Päätöksen edustajasta tekee KY:n johtoryhmässä akateemisista asioista vastaava henkilö. 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: