Kauppakorkeakoulu

Organisaatio

Tutustu johtoomme ja muuhun organisaatioomme.
Organisation structure of Aalto University School of Business

Johto/dekaanit

Dekaani Timo Korkeamäki

Professori Timo Korkeamäen viisivuotinen kausi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaanina alkoi 1.1.2020. Tätä ennen, vuodesta 2008 alkaen PhD Timo Korkeamäki toimi rahoituksen professorina ja rahoituksen laitoksen johtajana Hanken Svenska handelshögskolanissa. Hän toimi myös Hankenin tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuosina 2015–2018. Vuosina 1995–2008 Timo Korkeamäki työskenteli Yhdysvalloissa.

Varadekaani Virpi Tuunainen

Tietojärjestelmätieteen professori Virpi Tuunainen on nimitetty Kauppakorkeakoulun varadekaaniksi ensin ajalle 1.8.2020–31.7.2023 ja edelleen ajalle 1.8.2023–31.12.2024. Hänen vastuualueenaan on tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Virpi Tuunaisen tämänhetkinen tutkimus keskittyy ICT:n mahdollistamiin palveluihin, digitaalisiin alustoihin sekä digitaalisiin innovaatioihin. 

Varadekaani Tomas Falk

Markkinoinnin professori Tomas Falk on nimitetty Kauppakorkeakoulun varadekaaniksi ensin ajalle 1.8.2020–31.7.2023 ja edelleen ajalle 1.8.2023–31.12.2024. Hänen vastuualueenaan on opetus ja oppiminen. Tomas Falkin tutkimuksessa ja opetustyössä painottuu teknologian rooli palveluiden johtamisessa sisältäen aiheita, kuten itsemittaus eli self-tracking ja alustojen jakaminen. 

Assistant Dean (avustava varadekaani) Tiina Ritvala

Kansainvälisen liiketoiminnan professori Tiina Ritvala on nimitetty opetuksen ja oppimisen Assistant Dean -tehtävään (avustava varadekaani) ensin ajalle 1.1.2022–31.7.2023 ja edelleen ajalle 1.8.2023–31.12.2024. Assistant Dean raportoi varadekaani Tomas Falkille ja on jäsen sekä dekaanin johtoryhmässä että Kauppakorkeakoulun johtoryhmässä. Assistant Dean kuuluu Aalto-yliopiston oppimispalveluiden työryhmään ja Kauppakorkeakoulun akateemiseen komiteaan. Hän johtaa Kauppakorkeakoulun opetustaidon arviointikomiteaa.

Tiina Ritvala keskittyy tutkimuksessaan ja opetustyössään vastuullisuuteen kansainvälisessä liiketoiminnassa ja eri sektoreiden rajat ylittäviin kumppanuuksiin monikansallisten yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kesken.

**

International Advisory Board / Kansainvälinen tukiryhmä

International Advisory Board tukee Kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämistä. International Advisory Boardin jäsenillä on kaikilla erittäin laaja kokemus omista organisaatioistaan ja parhaista käytännöistä niissä. Jäsenet toimivat ensisijaisesti kuuntelevana korvana (sounding board), joka kommentoi toimintaamme ja kehitysideoitamme

IAB:n jäsenet:

Rector Edeltraud Hanappi-Egger, Vienna University of Economics and Business
Pia Höök, Vice President of Culture at Skanska
Former Dean Robert Kennedy,Nanyang Technological University
Former Nokia CEO Rajeev Suri
Dean Daniel Traca, Nova School of Business and Economics

**

Elinkeinoelämän tukiryhmä

Elinkeinoelämän tukiryhmän, Corporate Advisory Board (CAB), tehtävänä on tukea Kauppakorkeakoulua sen pyrkimyksessä nousta maailman parhaiden kauppakorkeakoulujen joukkoon.

Corporate Advisory Board:

  • toimii Kauppakorkeakoulun johdon neuvonantajana ja vahvistaa edelleen Kauppakorkeakoulun yhteistyötä yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa
  • edistää Kauppakorkeakoulun mahdollisuuksia saada käyttöönsä akateemisen maailman ulkopuolista näkemystä ja resursseja korkeakoulun toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä varten
  • varmistaa, että Kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutusohjelmat vastaavat yritysten ja yhteiskunnan nykyisiä ja tulevia tarpeita.
     

CAB:n jäsenet:

vuorineuvos Kari Jordan
toimitusjohtaja Elina Björklund
KTM Riku Asikainen
Partner Pii Kotilainen
toimitusjohtaja Pekka Laaksonen
toimitusjohtaja Salla Vainio
dekaani Timo Korkeamäki

Tukiryhmän jäsenet ovat ansioituneita, johtavassa asemassa toimivia yritysmaailman ja yhteiskunnan edustajia.

**

Alumni Advisory Board (AAB) ja Alumni Ambassadors

Alumniohjausryhmä käy keskustelua alumnitoiminnasta, koulun ulkoisista suhteista sekä varainhankinnasta. Ohjausryhmän tavoitteena on tukea Kauppakorkeakoulua opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla. 

Alumnisuurlähettiläät koostuu laajemmasta joukosta koulun aktiivisia alumneja, joista kukin edustaa liike-elämän eri osa-alueita, koulun eri koulutusohjelmia sekä tietenkin omaa vuosikurssiaan. Alumnisuurlähettiläät tukevat Kauppakorkeakoulua alumnitoiminnan kehittämisessä ja toimivat siltana opiskelijoiden, koulun ja liike-elämän välillä.

Kauppakorkeakoulun Alumni Advisory Board

Yksi Kauppakorkeakoulun alumniyhteistyön muodoista on alumniohjausryhmä - Alumni Advisory Board. Se käy keskustelua alumnitoiminnasta, koulun ulkoisista suhteista sekä varainhankinnasta.

School of Business Alumni Advisory Board 2022.

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläät

Kauppakorkeakoulun Alumnisuurlähettiläät koostuu laajemmasta joukosta aktiivisia alumneja, joista kukin edustaa liike-elämän eri osa-alueita, koulumme eri koulutusohjelmia sekä tietenkin omaa vuosikurssiaan. Alumnisuurlähettiläät tukevat kouluamme alumnitoiminnan kehittämisessä ja toimivat siltana opiskelijoiden, koulun ja liike-elämän välillä.

In the picture, there are some of the School of Business Alumni Ambassadors

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry – KY

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on noin 3 000 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevan jäsenensä etu- ja palvelujärjestö, joka tukee jäsentensä opintoja ja harrastustoimintaa. KY toimii aktiivisesti kauppatieteen opiskelijoiden perinteiden ja kulttuurin vaalijana osana Aalto-yliopiston yhteisöä. KY:n jäsenyys on maksuton. 

Kauppakorkeakoulu tekee erittäin tiivistä yhteistyötä KY:n kanssa.

School of Business Governance

Kauppakorkeakoulun johtaminen

Täältä löydät tietoa Kauppakorkeakoulun hallinnosta, päätöksenteosta ja johtamisesta.

Kauppakorkeakoulun portaat, eri kerroksia ja käytäväperspektiiviä..
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: